czwartek, 24 kwietnia 2014

Czy możemy być pewni swojego zbawienia?

                                                                                       Drogi Przyjacielu,
Pozwól, że zadam ci pewne pytanie: Czy masz pewność zbawienia – pewność życia wiecznego? Zastanów się przez chwilę i odpowiedz na nie szczerze. Twoja odpowiedź jest bardzo ważna, ponieważ chodzi o twoje życie, i o to, gdzie spędzisz wieczność. Pan Jezus powiedział:
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Ewangelia Mateusza 25:46
Jezus mówił tylko o dwóch możliwych miejscach, w których możemy znaleźć się po śmierci. Jest to albo piekło z jego wieczną karą za grzechy, albo niebo, gdzie człowiek doświadcza Bożej miłości i dobroci.
Bóg chce, by każdy człowiek nie miał wątpliwości, co do swojego wiecznego losu, dlatego:
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3:16
Bóg dał swojego Syna - Jezusa Chrystusa, by umarł męczeńska śmiercią na krzyżu, za twoje grzechy. Jeśli w Niego uwierzysz, twoje winy zostaną ci przebaczone, a ty otrzymasz życie wieczne, którego możesz być całkowicie pewien.
Pismo Święte mówi, że nie jesteśmy w stanie zasłużyć na nasze zbawienie naszymi dobrymi uczynkami, ale możemy otrzymać je w darze, przez wiarę w Jezusa Chrystusa:
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.  List Pawła do Efezjan 2,8-9.
Jezus często mówił, że ci którzy w Niego uwierzą, otrzymają życie wieczne. Pismo Św. mówi:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Ewangelia Św. Jana 5:24
Jeśli nie masz pewności zbawienia i przebaczenia grzechów, najprawdopodobniej Jezus nigdy nie stał się twoim Zbawicielem. Być może słyszałeś o Nim w kościele, ale to nie wystarczy. By móc cieszyć się życiem  wiecznym, musisz sam osobiście poznać Chrystusa i przyjąć Go do swojego życia. Możesz uczynić to przez modlitwę, prosząc Jezusa o przebaczenie twoich grzechów i powierzając Mu dalsze swoje życie. Pismo Św. mówi:
A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.
O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

1 List Jana 5,11-13

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń