środa, 16 kwietnia 2014

Modlitwa część 1

Drodzy dzisiaj przestudiujemy temat modlitwy. Modlitwa powinna być jedną z najważniejszych rzeczy dla chrześcijan. Przez modlitwę pogłębiamy naszą społeczność z Bogiem, przez modlitwę Bóg posila nas duchowo i cieleśnie wzmacniając do dalszej służby i rozpala naszego ducha. Przez modlitwę także komunikujemy się z Bogiem dziękując Mu za to kim jest i co dla nas uczynił. Przedstawiamy Mu także nasze prośby, plany, przedsięwzięcia prosząc o Boże prowadzenie i Jego błogosławieństwo. Najprościej możemy powiedzieć, że prawdziwa chrześcijańska modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem. Skoro Syn Boży będąc na ziemi potrzebował modlitwy ileż bardziej potrzebujemy jej my?
1.      Przeczytajmy Ew. Mateusza 6,5-15
Na podstawie tego tekstu spróbujmy wymienić złe powody dla których ludzie się modlą?
a.      Ludzie chcą przez to chcą pokazać swoją pobożność innym.
b.      Są religijni i gadatliwi myśląc ,że w ten sposób zostaną wysłuchani odmawiając jakieś modlitwy np. różaniec, litanie i inne podobne.
c.       Są po prostu religijni i tak zostali nauczeni i nie zastanawiają się nad treścią modlitwy.
d.      Modlitwa nie może być bezmyślnym gadaniem i powtarzaniem pewnych treści nawet wtedy kiedy te treści są dobre jak np. modlitwa „Ojcze nasz”
2.      Treść modlitwy.
Jak myślisz dlaczego Jezus zostawił nam modlitwę „Ojcze nasz”?
Modlitwa ojcze nasz jest wzorem modlitwy dla chrześcijan i zawiera wszystkie elementy z których prawdziwa modlitwa powinna się składać.
Spróbuj wymienić te elementy modlitwy Ojcze nasz
a.      Najpierw jest uwielbienie Boga, wywyższanie go i dziękczynienie.
b.      Później jest wolanie o  Boże sprawy. (czyli pierwsza część modlitwy) dotyczy Boga. W pierwszej części modlitwy uwielbiamy Boga, Bóg na pierwszym miejscu
c.       Następnie przechodzimy do naszych spraw, chleb powszedni oznacza to wszystko co do życia potrzebujemy. Ps. 145,19 Ps. 55,23
d.      Później prosimy o odpuszczenie win, pokuta, wyznawanie grzechów -  kolejny element chrześcijańskiej modlitwy. Przychodząc do Boga pamiętamy, że jesteśmy grzesznymi ludźmi i potrzebujemy oczyszczenia. Może też być modlitwa wstawiennicza o różnych ludzi i różne sprawy 1 Tymoteusza 2,1-2 Mateusza. 9,38, Efezjan. 3,16, Kolosan. 4,3, II Tesaloniczan. 3,1-2, Hebr. 13,18-19, Jak. 5,16
e.      Na końcu modlimy się by Bóg zachował nas od złego i pomógł nam pełnić służbę w tym świecie.
3.      Dlaczego powinniśmy się modlić?
a.      Często ludzie myślą, że nasza modlitwa potrzebna jest Bogu, ale prawda jest taka, że to my potrzebujemy modlitwy, by być posilonym i poznawać Boga. W ten sposób zaspokajamy naszą potrzebę społeczności z Bogiem, bo zostaliśmy stworzeni przez Boga do relacji z nim. (Psalm 42,2-3 Ps. 63,1-7)
b.      Przez modlitwę przezwyciężamy trudności i problemy 1 Piotra 5,7 Jana 16,23-24
c.       Przez modlitwę Bóg działa w życiu innych ludzi Dzieje Ap. 12,5-7 Efez 6,18-19
d.      Przez modlitwę otrzymujemy radość i pokój od Boga Jan 16,24 Jan 14,27
e.      Przez modlitwę otrzymujemy moc i odwagę od Boga Dzieje Ap. 4,31
4.      W jaki sytuacjach i kiedy, powinniśmy się modlić?
a.      Mieć wyznaczony czas na osobistą modlitwę z Bogiem i pilnować tego Mateusza 6,6. Taki czas może być połączony z czytaniem i rozważaniem Słowa Bożego.
b.      Kiedy powinniśmy się modlić? Biblia mówi, że chrześcijanin powinien modlić się nieustannie. Czyli nasze myśli i serce powinno być cały czas związane z Bogiem 1 Tesaloniczan. 5,17 2 Tesaloniczan. 1,11
c.       Powinniśmy modlić się również w kościele jako społeczność Mateusza 18,19 Dzieje Apostolskie 1.14. Dlaczego ważna jest wspólna modlitwa w społeczności? Czy nie masz oporów modlić się na głos w społeczności kościoła? Jak możemy uczyć się głośnej modlitwy?
d.      Inne sytuacje modlitewne (anegdotka o braku modlitwy przed jedzeniem)
Psalm 50,15 w dniu niedoli Psalm 107,19-22, Dz. Apostolskie 27,35 podczas posiłków dziękując za jedzenie Jana 6,11 Marka 8,6Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń