wtorek, 22 kwietnia 2014

Modlitwa część II

   1.      Jakie warunki wysłuchania modlitwy?
Słowo Boże mówi o kilku warunkach jakie człowiek powinien spełnić żeby jego modlitwa mogłaby być wysłuchana przez Boga.
   a.      Po pierwsze należy Bogu przedstawić swoje sprawy i konkretne prośby. Jakuba 4,2, Mateusza 7,7-8.
    b.      Po drugie należy to uczynić z wiarą Marka 11,22-24 Hebrajczyków 11,16 Mateusza 21,22 Jakuba 1,6-7
c.       Po trzecie należy modlić się zgodnie z Bożą wolą 1 Jana 5,14
d.      Po czwarte modlitwa musi być w imieniu Jezusa. Czyli musi być modlitwą pod którą Chrystus by się podpisał jak i musi być modlitwą przez Jego pośrednictwo. Modlitwy przez pośrednictwo tzw. Świętych osób, Marii, aniołów czy innych pośredników nie mogą przez Boga zostać wysłuchane.
Jana 14,13-14;  Jana 15,16; Jana 16,23-24, Efezjan 5,20; I Jana 5,14-15 1 Tymoteusza 2,5
e.      Po piąte modlitwa powinna być wytrwała. Powinniśmy modlić się tak długo o jakąś sprawę, aż zostaniemy wysłuchani. Zbyt często chrześcijanie poddają się w modlitwie i nie otrzymują odpowiedzi. Wytrwałość w modlitwie wyraża jak bardzo nam zależy na jakiejś sprawie.
Łukasza 18,1-8; Mateusza 7,7; Psalm  86,3 Rzymian 12,12 Efezjan 6,18 Kolosan 4,2
f.        Po szóste modlitwa powinna być czysta. Bóg wysłuchuje tych, którzy przestrzegają Jego przykazań i stronią od złego, od grzechu. Nie można żyć bezbożnym świeckim życiem w grzechach i liczyć na to, że Bóg będzie słuchał moich modlitw. Przyp. Sal 15,8 Przyp. Sal 15,29 Przyp. Sal 28,9 Izajasza 1,10-15 Izajasza 59,2 Jana 15,10
2.      Wymień możliwe przyczyny baraku wysłuchania modlitwy?
a.      Niewiara Jakuba 1,6-7
b.      Nieposłuszeństwo Przp. Sal 28,9
c.       Niewyznany grzech Bogu
d.      Nieprzebaczenie i konflikty z innymi ludźmi 1 Piotra 3,7 Marka 11,25
e.      Egoistyczne nieczyste motywy Jakuba 4,3 Psalm 66,18
3.      Spróbuj wymienić jakie są  dobre skutki chrześcijańskiej modlitwy?
Bóg słyszy wszystkie nasze modlitwy, ale nie zawsze wszystkich wysłuchuje. Właściwie na modlitwę Bóg udziela trzech odpowiedzi „tak” „nie” „zaczekaj” ale modlitwa jak powiedzieliśmy na początku ma dużo większe znaczenie niż otrzymanie czegoś od Boga. Modlitwa jest uwielbianiem Boga i oddawaniem mu chwały, przez modlitwę wyrażamy swoją zależność od Niego i poznajemy Go.
W modlitwie:
a.      Możemy powierzyć nasze sprawy Bogu.
b.      Przez modlitwę mamy społeczność z Bogiem.
c.       Przez modlitwę Bóg posila nas, pociesza i wyposaża w moc potrzebną do prowadzenia chrześcijańskiego życia.
d.      Przez modlitwę nasza społeczność z Bogiem pogłębia i się i wzrasta poznanie Boga.
e.      Przez modlitwę Bóg przemienia nas. Zmienia nasze wnętrze, charakter, usposobienie i sprawia że stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa.
f.        W modlitwie oddajemy Bogu także cześć i chwalimy Go dostrzegając Jego dzieła w naszym życiu i w życiu innych oraz na świecie.
g.      Podczas modlitwy Bóg zdejmuje z nas nasz ciężar trosk i problemów, a w zamian napełnia nasze serca pokojem i nadzieją. Wzmacnia również naszą wizje służenia Mu i darzenia do wieczności.
h.      Modląc się widzimy Boże odpowiedzi co buduje naszą wiarę i sprawia wzrost duchowy.
i.        Przez modlitwę pomagamy innym gdy Bóg wspiera ich w odpowiedzi na nasze modlitwy.

j.        Przez modlitwę doświadczamy Bożego działania w naszym życiu.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń