wtorek, 3 lutego 2015

Życie po śmierci


Dzisiaj zajmiemy się stanem człowieka po śmierci i zobaczymy co na ten temat mówi Biblia. Szczególnie w tym temacie jest wiele niejasności i nieporozumień. Świadkowie Jehowy i Adwentyści Dnia Siódmego utrzymują, że dusza po śmierci śpi. Rzymsko katolicy np. uważają że między piekłem, a niebem istnieje jeszcze stan pośredni (czyściec). Dlatego tak ważne jest byśmy uważnie czytali Pismo Św. dzięki temu będziemy co Słowo Boże mówi na ten temat, a z tego jest prawdziwa i pewna pociecha.

1.      Stan człowieka po śmierci
Jedną z najbardziej znanych przypowieści Jezusa mówiących o stanie człowieka po śmierci jest przypowieść o Bogaczu i Łazarzu  Łukasza 16,19-31. Ta przypowieść jednak ma wielu krytyków mówiących o tym, że jest to  jedynie przypowieść. Ale Pismo tego nie potwierdza. Przypowieści zawsze były zaczerpnięte z realnych przykładów mających miejsce. Nie mamy podstaw, by uważać, ze w tym przypadku obraz Jezusa jest wymyślony.
W Nowym Testamencie znajdujemy dwa greckie słowa na określenie miejsca kary „Hades” i „Gehenna”. Niekiedy mogą oznaczać grób
·         Jezus na samym początku tej przypowieści potwierdza że mamy do czynienia z faktami, zwróć uwagę na wers 19,20
·         Zauważ, że wszyscy zmarli w tej historii byli świadomi swojego stanu po śmierci i mimo śmierci ciała żyli nadal -  Bogacz Łazarz i Abraham (w.23)
·         Co było między niebem a piekłem (w. 26)? Warto zauważyć, że między niebem a piekłem nie było jakiegoś stanu pośredniego np. Czyśćca. Słowo Boże mówi, że z piekła nie można przedostać się do nieba, ani z nieba nie można przedostać się do piekła.
·         Zwróć uwagę, ze zarówno Łazarz jak i Bogacz zaraz po śmierci doświadczali swojego wiecznego losu. Łazarz poszedł do Raju, Bogacz natomiast poszedł do miejsca cierpienia.
Innym fragmentem świadczącym o tym, że życie po śmierci ma miejsce to rozmowa Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem na górze przemienienia Ewangelia Mateusza 17,1-4.  
Jak myślisz o czym świadczyła rozmowa między Jezusem, a Eliaszem i Mojżeszem?
Kto jeszcze widział Eliasza i Mojżesza prócz Jezusa?
Zwróć uwagę na Mateusza 10, 28 i jak myślisz co on oznacza?
Czy człowiek po zabiciu ciała odchodzi w niebyt? Po śmierci  ciała istnieje dusza, którą Bóg może wrzucić do piekła.

Kaznodziei Salomona 12,7 Ciało idzie do ziemi i zamienia się w proch, duch idzie do Boga, gdzie Bóg decyduje o ostatecznym jego losie.

2.      Stan po śmierci osób, które zaufały Panu Jezusowi Chrystusowi podczas życia na ziemi. Część osób wierzących jest zaniepokojonych swoim stanem po śmierci i nie wiedzą, czy wraz z ich śmiercią spotykają z Panem, czy raczej czekają w jakimś śnie na zmartwychwstanie.  Ale i w tej kwestii Biblia nie pozostawia nam wątpliwości, czas śmierci, rozstania się z ciałem osoby wierzącej w Pana Jezusa Chrystusa, to czas spotkania z Panem.
·         Łotr na Krzyżu Łukasza 23,43
·         Przekonanie Apostoła Pawła 2 Kor. 5,8; Filipian 1,23
·         Hiob wierzył, że po swojej śmierci będzie oglądał Boga Hioba 19,26-27
·         Dusze zabitych dla Słowa Bożego były u Boga w niebie Objawienie 6,9
·         Szczepan prosił Pana Jezusa w chwili śmierci by przyjął jego ducha Dzieje Apostolskie 7,59
Ostateczna jednak nagroda dla wierzących będzie udzielona dopiero w dzień przyjścia Pana
 2 Tymoteusza 4,8

3.      Stan po śmierci osób które nie uwierzyły w Chrystusa podczas swojego życia na ziemi.
Historia Bogacza i łazarza pokazuje, że osoby niewierzące od razu idą do miejsca gdzie w jakimś stopniu już doświadczają kary za swoje grzechy Łukasza 16,24.
Ostateczna jednak kara będzie wymierzona w dzień sądu ostatecznego Mateusza 13,42; Mat. 25,41
4.      Co Biblia ma na myśli mówiąc o śnie?
Biblia mówiąc o śnie nigdy nie wspomina o śnie duszy, czy ducha zawsze ma na myśli sen ciała np. Ew. Jana 11,11.13; Mateusza 9,24; Daniela 12,2
Tak więc gdy biblia mówi, że ktoś śpi mając na myśli śmierć, to znaczy że śpi jego ciało, a nie dusza.
5.      Druga szansa?
Biblia zdecydowanie wyklucza możliwości zbawienia po śmierci, reinkarnacji lub jakiejkolwiek innej drugiej szansy w następnym życiu. Wszelkie koncepcje zbawiania po śmierci jak czyściec, reinkarnacja są sprzeczne z Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa i dają ludziom złudną nadzieje usypiając ich sumienie, że nie muszą dzisiaj podejmować decyzji, bo będzie druga szansa. Nauka taka pochodzi prosto od spaczonego umysłu szatana, by przysłonić ludziom jedyna drogę zbawienia którą jest wiara w Ewangelię. Zatrważające jest to z jaką łatwowiernością swoim religiom i przywódcom oraz lekkością wiele osób podchodzi do sprawy swojego wiecznego przeznaczenia. Przecież od tego zależy ich wieczny los. Ile więcej uwagi często poświęcamy na zakup mieszkania, samochodu, wybór szkoły, zawodu itp.
·         Słowo Boże mówi, że dzisiaj dzień zbawienia, dzisiaj dzień łaski, kiedy możemy usłyszeć głos wezwania przez Jezusa do przyjęcia Go 2 Koryntian 6,1-2; Hebrajczyków 3,7
·         Jedyny pewny czyściec w Biblii to wiara w Jezusa w wyniku której Pan Jezus oczyszcza nas od grzechów przez swoją krew 1 Jana 1,7; zbawienie jest z łaski przez wiarę Efez 2,8-10 Gal 3,1-14, a nie przez modlitwy za zmarłych pieniądze czy tp. Rzeczy Biblia mówi, że nie można u Boga wykupić duszy człowieka Psalm 49,8-9
·         Po śmierci człowiek nie przechodzi w kolejne wyższe lub niższe byty ale następuje sąd  Hebrajczyków 9,27 Jezus powiedział, ze jeśli ludzie nie uwierzą pomrą w swoich grzechach Jana 8,24
6.      Argumenty przeciwników życia duszy po śmierci.
Spróbujmy teraz przyjrzeć się kilku fragmentom Słowa Bożego na które powołują się zwolennicy poglądu o nieistnieniu świadomości duszy: Kaz Salomona 9,5; Psalm 115,17; Kazn Salomona 3,19
·         Musimy pamiętać, że wszystkie tekst jakoby mówiące, że nie ma życia po śmierci, w ogóle o tym nie mówią. Nie odnoszą się one bowiem do życia po śmierci, ale odnoszą się do życia na ziemi. Dlatego Salomon mówi, że „umarli nic nie wiedzą”, owszem ciało śpi i dla nas ci ludzie są martwi już nie planują, nie działają, nie podejmują decyzji, więc w tym sensie nic nie wiedzą. Ale to nie odnosi się do ich duszy. Podobnie tekst z Kzn 3,19 – tekst mówi o podobnej śmierci zarówno zwierząt jak i ludzi i że w tym sensie człowiek nie przewyższa zwierzęcia. Ale znowu fragment ten nic nie mówi o istnieniu po śmierci, tylko o losie człowieka i zwierzęcia za życia.   
·         Druga zaś rzecz jest taka,  że objawienie cały czas rozwijało się, aż do pełnego stanu w Nowym Testamencie i zostało zakończone wraz z Ks. Objawienia. Więc nie można wziąć jednego tekstu ze Starego Testamentu i budować na nim teologie sprzeczną z innymi fragmentami pozostałej części objawienia.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń