wtorek, 9 czerwca 2015

Studium postaci przykład służby Abrahama


Przez najbliższe tygodnie przyjrzymy się znanym biblijnym postaciom i prześledzimy ich służbę, by nauczyć się z ich doświadczeń z Bogiem jak my powinniśmy z nim kroczyć. O co powinniśmy dbać i czego unikać.

1.      Powołanie
Ks. Rodz 12,1-9
Spróbuj nakreślić życie Abrahama przed powołaniem do służby Bogu
ü  Ile Abraham miał lat gdy został powołany  (4)?
ü  Jak myślisz czy Abraham znał wcześniej Boga zanim został powołany?
Wyzwania jakim musiał sprostać Abraham i lęki z którymi musiał się zmierzyć, by być posłusznym  Bogu.
ü  Co Bóg kazał Abrahamowi uczynić (1)? Bóg kazał  Abrahamowi zmienić dotychczasową drogę życia. W jego przypadku oznaczało to odłączenie od rodziny i zmianę miejsca zamieszkania. Ale zasada jest jasna, każdy powołany człowiek przez Boga zmienia kierunek życia. Na czym polegała zmiana kierunku życia przez Abrahama?
Porzucił wiarę w swoich Ojców dlatego że nie była wiarą w prawdziwego Boga.
Zmienił fundament ufności z ludzkiego na Boży, nie polegał już na swojej rodzinie, tradycjach i wierzeniach.
Bóg kazał Abrahamowi wyjść z miejsca gdzie dotychczas przebywał i  musiał udać się w drogę z Bogiem. Podobnie i w naszym życiu, każdy chrześcijanin musi być gotowy iść za Bogiem i kroczyć z Bogiem. Kroczenie z Bogiem zakłada, że od momentu gdy postanowimy z Nim wyruszyć w naszą podróż, przestajemy już być panami naszego życia, a kierownice naszej przyszłości oddajemy w Boże ręce.

2.      Służba
ü  Jak Abraham odpowiedział na Boże wezwanie (4-5)? Spróbuj postawić się  w  sytuacji Abrahama, co ty byś zrobił? Czy Abraham wiedział dokąd idzie, gdy Bóg go powołał (Hebr. 11,8)? Jak myślisz dlaczego Bóg mu o tym nie powiedział? Jakie uczucia mogły w związku z tym pojawić się w sercu Abrahama? Jak myślisz co jest potrzebne, by pozytywnie odpowiedzieć na Boże wezwanie?
ü   Ks. Rodz. 12,11-20; 20,2-10 Zwróć uwagę jak Abraham uczył się zaufania do Boga. W czym objawiała się Jego słabość, czego się bał? Do czego w naszej służbie Bogu prowadzi lęk i brak zaufania do Niego? Lęk i brak zaufania do Boga prowadzi nas do grzechu w przypadku Abrahama do kłamstwa. Przez nasz grzech cierpią również inne osoby, w tym przypadku była to Sara – żona Abrahama i królowie Abimelech, faraon i jego dworzanie.  Grzech zawsze prowadzi do cierpienia dlatego powinniśmy uczyć się ufać Boga i dokładać wszelkich starań, by nasza wiara wzrastała.
ü  Ks. Rodzaju 17,1-14 Jakie plany co do Abrahama miał Bóg? Zwróć uwagę że Bóg coraz bardziej objawiał swoją wolę Abrahamowi w miarę jak Abraham wzrastał w poznaniu Boga. Od momentu powołania do chwili gdy Bóg zaczął mówić o szczegółach powołania Abrahama minęło 24 lata. Jak myślisz dlaczego wcześniej Bóg nie powiedział wszystkiego Abrahamowi o jego przyszłej misji? Co Jezus o tym powiedział do  swoich uczniów (Jana 16,12)?
Podobnie jak uczniowie i Abraham tak i my nie bylibyśmy w stanie wszystkiego pojąć co Bóg zamierza w naszym życiu. Moglibyśmy również być przerażeni wielkością dzieła jakie Bóg chce uczynić w życiu każdego człowieka. Ale w miarę jak wzrastamy i jesteśmy przez Boga odmienieni staje się dla nas jasne jak wielką pracę Duch Św. w nas wykonał i jeszcze wykona jeśli tylko poddamy się pod Jego prowadzenie

3.      Służba Abrahama innym
Na czym polegała służba i troska Abrahama o innych Ks. Rodz. 13,8-10; 18,23-33?
ü  Abraham nie chciał konfliktu z Lotem i próbował temu zapobiec.
ü  Był gotowy zrezygnować z lepszej części ziemi na rzecz gorszej. Nie kierował się egoistycznymi pobudkami i nie myślał tylko o sobie.
ü  Wierzył, że Bóg Go prowadzi i ostatecznie jego powodzenie nie zależy od Jego zapobiegliwości, ale od opatrzności  Bożej.
ü  Nie czuł się wykorzystany i nie robił Lotowi awantur, czy wyrzutów gdy Lot wybrał lepszą część ziemi.
ü  Wstawiał się za Lotem i innymi ludźmi i nie chciał ich zguby, czy zagłady. Leżała mu na sercu troska o innych.
ü  Abraham modlił się o innych ludzi do Pana.
4.      Najcięższa próba Ks. Rodz 22,1-18; Hebr 11,17-19
ü  Czego dowiodła próba, którą Bóg poddał Abrahama (rodz. 22,12)? Czego dowodzi nasze posłuszeństwo okazywane Bogu? Od dnia powołania do dnia próby, której Bóg poddał  Abrahama minęło około 40 lat. Z pewnością Abraham nie byłby w stanie przejść podobniej próby na samym początku w swojej drogi. Na początku Bóg oczekiwał od niego tylko tego, by poszedł za Nim. Z czasem objawiał, że to pójście za Bogiem oznacza oddanie wszystkiego w Jego ręce nawet Jego Syna.
Podobnie Pan Jezus zwraca się i do nas byśmy do niego przyszli Mat 11,28 i wymaga poniesienia kosztów ewangelii Łuk 14,33 
Gdyby Bóg dzisiaj zażądał od ciebie tego co w twoich oczach najdroższe, byś złożył mu to na ofiarę (w sensie oddał,  zostawił,  powierzył) jak byś zareagował?
Czy są takie rzeczy w naszym życiu, które dzisiaj chcą stawać między nami, a Bogiem i konkurować z nim?
Jak myślisz zażądał od Abrahama tego co najbardziej cenił, a nie mniejszej ofiary? Bóg pragnie w naszym życiu być na pierwszym  miejscu zawsze w każdej sytuacji i w każdych okolicznościach. Dlatego, że wszystko co miłujemy bardziej niż Boga odbiera mu chwałę i jest formą bałwochwalstwa. Tego Bóg chciał nauczyć Abrahama i tego chce nauczyć każdego z nas.
ü  Co Abraham pojął gdy troszczył się o małżeństwo swojego syna Ks. Rodz. 24,1-4; Ks. Pwt Prawa 7,1-4
Abraham pojął że najważniejsze w życiu człowieka jest poznawać Boga i trwać z nim w społeczności. Z chodzenia z Bogiem bierze się wartościowe owocne życie, które nie jest nigdy zapomniane, które nie jest nigdy zmarnowane. Jego największym pragnieniem było, by jego syn Izaak również kroczył z Bogiem, by Bóg mógł wypełnić wszystkie obietnice jakie mu złożył.  Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń