wtorek, 16 czerwca 2015

Studium postaci - przykład Służby Mojżesza

Jednym z wielkich biblijnych bohaterów wiary, który może być dla nas przykładem był Mojżesz. Jego postać pojawia się około 750 razy w Starym Testamencie i około 70 razy w Nowym Testamencie Autor listu do hebrajczyków wymienia jako postać godną naśladowania Heb 11,24-27
1.      Charakterystyka Mojżesza
Pochodzenie – Ks. Wyj 2,1-10
ü  Z jakiego plemienia Izraelskiego pochodził Mojżesz? (1)
ü  W jaki sposób trafił na dwór faraona?
ü  W jaki niezwykły sposób Mojżesz został ocalony, co na tej podstawie możemy powiedzieć o opatrzności Bożej?
ü  Jaką pozycje miał na dworze Faraona Dz. Ap 7,21-22?
ü  Ile lat miał Mojżesz gdy po raz pierwszy postanowił zainteresować się bliżej swoim pochodzeniem Dz. Ap 7,23
ü  Jakie cechy charakteru posiadał Mojżesz, które podobały się Bogu (Ks. Liczb 12,3) Mojżesz był człowiekiem pokornym, uniżonym w przeciwieństwie do człowieka pysznego przeświadczonego o własnej mądrości.
ü  Dlaczego Mojżesz musiał uciekać z Egiptu Ks. Wyj 2,11-15, czego możemy się z tej lekcji nauczyć o Bogu? Bóg w życiu człowieka pozwala na trudności i kłopoty przygotowując go do służby. Z jednej strony wychowanie Mojżesza i wdrożenie go we wszelką mądrość Egipcjan miało  swoją wartość. Ale z drugiej Bóg musiał złamać jego pychę i doprowadzić go  do kapitulacji, by przestał polegać na tym kim jest jakie zdolności posiada i jak  bardzo jest mądry.
ü  ( Hebr 11,24-25) Autor listu do Hebrajczyków mówi, że przez wiarę Mojżesz gdy dorósł nie pozwolił, by nazywano go synem  córki Faraona i wolał znosić uciski niż zaszczyty z powodu nadziei Izraela. Spróbuj wyjaśnić jakie koszty wiary poniósł Mojżesz? Do jakich kosztów wiary Jezus wzywał każdego  swojego ucznia Łuk 9,23; 14,26-27; Mat 10,39 Mk 8,35-38; Kol 3,5? Musiał zostawić dwór królewski, zaszczyty, władzę, pieniądze, grzeszne przyjemności. A co otrzymał w zamian w ziemskiej służbie? Poznał bliżej Boga, obietnice życia wiecznego, cierpienie, odrzucenie, zmaganie się z problemami w służbie, niezrozumienie ze strony rodaków.
2.      Powołanie do służby Mojżesza
ü  Okoliczności powołania do służby Ks. Wyj 3,1-17
ü  Ile lat miał Mojżesz gdy stanął przed Faraonem Wyj 7,7, ile lat minęło od ucieczki do Egiptu do chwili gdy zaczął swoją służbę?
ü  Jakie posłannictwo Bóg zlecił Mojżeszowi i jak zareagował na to Mojżesz (w. 10-11; wyj 4,11-12)? Co Bóg Mojżeszowi obiecał jeśli podejmie się tej służby (12) zwróć uwagę na Mat 28,19-20? Co się stanie w naszym życiu jeśli podejmujemy się służby dla Boga? Tylko służąc Bogu i będąc mu posłusznym możemy bardziej Go poznać i doświadczyć Jego działania  Znowu jakie koszty tym musiał ponieść Mojżesz by pójść do Izraela znajdującego się w Egipcie? Jak myśli dlaczego Mojżesz wzbraniał się przed służbą dla Boga? Jak myśli dlaczego my możemy wzbraniać się przed służbą Bogu Rzym 13,14; Flp 2,21; 1 Kor 10,33?
ü  Jakim okolicznością w służbie musiał często Mojżesz się zmagać  Ks. Wyj 17,1-4; Ks Liczb 14,2; 16,12; 11,11-15
ü  Jak okoliczności służby Mojżesza pozwalają nam lepiej zrozumieć naszą służbę dla Boga?
ü  Jak zareagował Bóg gdy Mojżesz nie chciał podjąć się służby Wyj 4,14?

3.      Społeczność z Bogiem Mojżesza
ü  Jaką społeczność Mojżesz miał z Bogiem Ks. Wyj 33,11; Ks. Pwt 34,10-12; Wyj 24,12-18; 34,28-35 i jak myślisz co z tego wynikało w Jego życiu? Mojżesz czerpał siłę od Boga do dalszej służby, nasiąkał Bogiem Jego świętością i Bożym charakterem. Podobnie było w życiu Abrahama, gdy trwał w społeczności z Bogiem stawał się doskonały Rodz. 17.1  
ü  Czy Bóg wypełnił obietnicę jaką złożył Mojżeszowi gdy powoływał go do służby, że z nim będzie Ks. Pwt. 34,11-12
ü  Czy Mojżesz był wierny Bożemu powołaniu Wyj 12,41-42 Pwt 31,1-9; 29,2-5? Tak, Mojżesz był wierny Bożemu powołaniu. Zdarzyły się trudniejsze chwile w jego życiu i raz nie wykonał Bożych poleceń, by zaufać Bogu co spowodowało, że nie wszedł osobiście do ziemi obiecanej Liczb 20,12-13. Ale Mojżesz jest dla nas wielkim przykładem Bohatera wiary godnym naśladowania.
ü  Spróbuj powiedzieć jakie zmiany zaszły w charakterze Mojżesza na przestrzeni całego Jego życia od momentu ucieczki z Egiptu do chwili gdy Izrael wstępuje do ziemi obiecanej. W czym zmiany jakie zaszły w Mojżeszu przypominają naszą przemianę?
·         Wyj 2,12-14 – Mojżesz pewny siebie Książe próbuje wyzwolić lud w swojej sile i mocy.
·         Wyj 3,11; 4,1; 4,10-13 – Mojżesz zrezygnowany, złamany, przez Boga człowiek, pełen wątpliwości mający świadomość, że nie może wypełnić Bożego działa o własnych siłach.
·         Pwt 31,1-9 – Mojżesz utwierdzony i pewny tego co Bóg obiecał w przeciwieństwie w porównaniu do dni gdy Bóg go powołał. Ale tym razem Mojżesz nie jest już pewny własnych sił jak w chwili gdy wychodził z Egiptu. Teraz akcent sukcesy w życiu Mojżesza i Izraela w każdym aspekcie jest położony na Boga. Mojżesz nie jest pewny siebie, jest pewny Boga, a przez to pewny przyszłości.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń