wtorek, 23 czerwca 2015

Studium postaci - przykład służby Jozuego1.      Jozue charakterystyka postaci - służba
·         Kim był Jozue co o nim wiemy? Liczb 13,8 – pochodził z plemienia Efraima; Liczb 11,28 - usługiwał Mojżeszowi od wczesnych lat młodości
Jak usługiwanie Jozuego Mojżeszowi pomogło mu w kroczeniu za Bogiem i późniejszej Jego służbie? Kim Mojżesz był dla Jozuego  Liczb 13,15?
Widać wyraźnie, że Mojżesz dla Jozuego był kimś w rodzaju mentora, kimś kto go prowadził i czuwał nad jego rozwojem duchowym i od wczesnych lat młodości powierzał mu odpowiedzialności Wyj 17,8-9
Czy znasz jeszcze inne przykłady z Biblii gdzie doświadczony chrześcijanin wychował następne pokolenie przywódców? Relacja Paweł, Tymoteusz
Zwróć uwagę co Paweł napisał o wychowaniu w wierze następnych pokoleń 2 Tym 1-2; 2 Tym 3,10-14
Jak myślisz dlaczego ważne jest mieć koło siebie osoby, które mogą służyć nam przykładem i uczyć kroczyć w chrześcijańskim życiu?
Do czego zachęcał Apostoł Paweł  1 Koryntian 11,1
Czy my moglibyśmy o sobie powiedzieć podobnie jak Ap Paweł, by ktoś naśladował nas?
2.      Służba Jozuego
·         Czym Jozue się wyróżniał spośród innych izraelitów Liczb 27,16-18; Liczb 13,27-33; 14,6-9?
Jozue miał innego ducha, inne usposobienia, był to duch wiary i ufności w Boże Słowo. Wspaniale jest to ukazane w sytuacji gdy zwiadowcy Izraela zbadali ziemię obiecaną. Większość z nich uważała, że choć ziemia  jest dobra, to jednak nie można tam wejść z powodu przeszkód, które stoją na drodze jak: obwarowane miasta, waleczni wojownicy więksi wzrostem, wojska lepiej uzbrojone. Jozue jednak i Kaleb widząc to samo zwrócili uwagę na coś innego, zwrócili uwagę na Boże obietnice i nie przestraszyli się przeszkód jakie stały na drodze, nawet uważali że to co inni widzieli jako przeszkodę, oni widzieli jako możliwość.
Słowo Boże często wzywa nas do wiary i ufności, która prowadzi nas do działania 1 Kor 15,58; Flp 1,28; Obj 2,10
·         Jakie zadanie otrzymał Jozue od Boga i co miał czynić, by móc je zrealizować Pwt 31,7-8; Joz 1,1-9?
ü  Miał wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej
ü  Miał przydzielić każdemu pokoleniu ich dział ziemi
ü  Miał się nie bać, być mocny, być odważny. Na czym miała polegać Odwaga Jozuego? Miała polegać na realizacji zadań jakie wcześniej zostały mu zlecone. Z pewnością podczas realizacji tych zdań napotka wiele problemów i przeciwności, ale ma się im nie poddawać. Ma polegać na tym, że realizuje Bożą wolę i Bóg jest z nim, pomaga mu by wszystkie nałożone na niego zadania zostały zrealizowane.
ü  Zobacz, że Jozue zarówno sam wierzył, że posłuszeństwo Bogu przynosi błogosławieństwo co praktykował jak i innym również nakazywał Joz 22,5. Zwróć uwagę jak często Jozue przypomina Izraelitom, że powinni być posłuszni Pismu Św. Przez to okażą Bogu cześć i zyskają u Niego upodobanie
ü  Co miało być źródłem powodzenia Jozuego i skąd miała pochodzić ta odwaga i moc do realizacji Bożych dzieł? Źródłem powodzenia miało być przestrzeganie Bożego Prawa. Wtedy kiedy Jozue będzie to czynił Bóg będzie mu błogosławił w siłę, powodzenie i odwagę.

Jakie Jozue mógł mieć obawy i lęki po śmierci Mojżesza? Mógł obawiać się, czy podoła temu wielkiemu zadaniu wiedział przecież, że lud Izraela to lud twardego karku. Mógł obawiać się czy ludzie będą go szanować i będą go słuchać jak słuchali Mojżesza.
·         Jakie świadectwo Słowo Boże wystawia Jozuemu Joz 6,27 Jak myślisz skąd ludzie wiedzieli, że Bóg jest z Jozuem?
·         Co możesz powiedzieć o życiu modlitewnym Jozuego Joz 7,6-11; Joz 10,12-14
·         Zwróć uwagę co Jozue powiedział na koniec swojego życia Joz 23,5-6; 23,14-16; 24,14-15
Do czego zachęca Jozue lud wiedząc, że niedługo będzie musiał rozstać się z życiem?
Jak myślisz czy Jozue sprostał zadaniu jakie  na niego Bóg nałożył? Jak oceniłbyś wiarę Jozuego pod koniec jego życia, był rozczarowany Bogiem, czy zachęcony?
Zauważ co było najważniejsze dla Jozuego na koniec jego życia? Nie był to jego majątek, spadkobiercy, zemsta na jego wrogach czy inne. Najważniejsza dla niego była służba Panu. Porównaj to 2 Tym 4,1-8 i postaraj się powiedzieć na czym polegają podobieństwa.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń