czwartek, 16 lipca 2015

Chodź w czystości seksualnej przed Bogiem


Efezjan 5:1  Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
2  I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.
3  A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,
4  Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie.
5  Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.

Kolosan 3:5  Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,
6  Z powodu których przychodzi gniew Boży.

Drodzy Słowo Boże często wzywa nas do czystości w sferze seksualnej. Jak mówi Paweł, rozpusta, wszelka nieczystość seksualna, żarty na tle seksualnym, podteksty seksualne, komentarze za którymi idą nieczyste myśli itp. rzeczy powinny być przez chrześcijan porzucone i umartwiane. Skoro w czasach apostoła Pawła ludzie mieli z tym problem, szczególnie mężczyźni, to jeszcze bardziej w naszej epoce. Żyjemy w czasach w których pornografia jest niemal na każdym kroku, wystarczy tylko po nią sięgnąć. Krzyczy do nas z witrynach kiosków i sklepów z literaturą. Reklamy w telewizji mają podtekst seksualny, często w filmach są sceny o takim charakterze. Coraz częściej ludzie sięgają po typowe filmy pornograficzne i karmią nimi swój umysł. Możemy powiedzieć, że dzisiejszy świat jest tak  mocno przesiąknięty erotyzmem i niezdrową seksualnością jak nigdy wcześniej. Często ludzie dzisiaj mówiąc o miłości nie mają na myśli prawdziwej miłości polegającej na poświęceniu i oddaniu, ale mają na myśli pożądanie, namiętnośc.
Również w sferze seksualnej w naszych czasach nastąpiło i następuje znaczne rozluźnienie. To co kiedyś w świecie uważano za niemoralne i obrzydliwe dzisiaj często jest na porządku dziennym np. zdrady, seks przedmałżeński, czy nawet grupowy, życie na tzw kocią łapę homoseklsualizm i inne. To o czym kiedyś było nawet wstyd mówić dzisiaj w wielu środowiskach uchodzi za chlubę. My jako chrześcijanie również jesteśmy narażani na wpływ pornografii bardziej niż kiedykolwiek indziej przez łatwy do niej dostęp w Internecie, przez filmy video, pisma  o tej tematyce dostępne niemal na każdym kroku i jesteśmy zachęcani przez świeckich ekspertów do masturbacji. Sięgając po te rzeczy rozbudzamy swoje grzeszne namiętności, wystawiamy się na pokusę co prowadzi często chrześcijan do upadku.
Nawet w kościele niekiedy w tych sprawach jest zamieszanie. Pamiętam jak kiedyś byłem na pewnym spotkaniu młodzieżowym z kościoła i w męskim gronie, ktoś poruszył temat masturbacji i wiele wierzących osób nie miało nic przeciwko temu.
Jakub powiedział, że gdy pożądliwość pocznie rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje rodzi śmierć (Jakuba 1,15)
Gdy rozbudzone pożądliwości zdobędą nad nami górę, grzech zmusza nas do czynienia swojej woli. A jak wiemy grzech ściąga nas w dół, doprowadza do zerwania relacji z Bogiem zahamowania naszego wzrostu duchowego, pozbawia nas radości i społeczności z Chrystusem. Jak długo grzech jest nie wyznamy i nie odwrócimy się od niego, tak długo będzie powodował spustoszenie w naszym życiu duchowym. Apostoł powiedział, że Chrystus oddał za nas życie byśmy chodzili w czystości i byśmy dawali temu światu świadectwo, sprawiedliwości i świętości Boga. Chrystus oddał za nas życie, byśmy nosili Boże podobieństwo będąc dziećmi Boga, by ludzie przez nas mogli poznać prawdę.
Bóg stworzył seks i jest on wspaniałym dopełnieniem relacji małżeńskiej. Ale Bóg zakreślił dla niego odpowiednie granice, są to granice małżeństwa. Wszelkie próby realizacji swoich pragnień seksualnych po za małżeństwem, są niezgodnie z wolą Bożą i Bóg je osądzi. Jak powiedział Paweł
Efezjan 5,5  Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.
A w liście do Hebrajczyków czytamy
Hebrajczyków 13:4  Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.
Badania dowodzą, że pośród stron internetowych 12% stanowią strony pornograficzne, a około 70% mężczyzn w wieku 18-24 lata regularnie ogląda pornografię. Średni wiek natomiast, w którym dziecko po raz pierwszy sięga po tego typu treści to 12 lat. Oglądanie pornografii pobudza do masturbacji i wykrzywia obraz człowieka na temat właściwych relacji między kobietą a mężczyzną oraz sprawa, że kobiety w oczach mężczyzn stają się rzeczą, przedmiotem, środkiem do zaspokojenia egoistycznych pragnień. Wiele osób regularnie sięgających po treści pornograficzne uzależniło się od nich i nie jest w stanie przestać karmić się obrazami, filmami itp. rzeczami. Często też dochodzi do tego, że osoby zaczynające od miękkiej pornografii przechodzą do twardej,  i jest gorzej, gorzej i gorzej. Pornografia w życiu każdego człowieka niszczy dobre relacje małżeńskie i właściwe relacje między mężczyzną i kobietą w ogóle. Powoduje też że  oszukujemy swoją żonę, narzeczoną i zdradzamy ją w myśl słów Pana Jezusa, że cudzołożymy nie tylko wtedy gdy faktycznie popełniamy taki czyn ale również wtedy gdy pożądliwie patrzymy na inne kobiety (Mat 5,28).
Byłem kiedyś zszokowany obserwacją policjanta z USA Herberta W. Casa który powiedział
„Nie było jeszcze w historii naszego oddziału morderstwa na tle seksualnym, którego sprawca nie byłby zagorzałym czytelnikiem pornograficznych czasopism.”
Musimy być również świadomi,  że pornografia to ogromny biznes idący w biliony dolarów. Za każdym razem jak sięgamy po nią to wspieramy jeden z najbardziej obrzydliwych, plugawych i szatańskich biznesów na świecie. Za tymi wszystkimi filmami, zdjęciami stoi tysiące cierpień i tragedii ludzkich, często wymuszeń, porwań, gwałtów, rozbitych rodzin, handlu ludźmi i śmierci.
Jak można się przed tym chronić?
Przede wszystkim trwać w społeczności z Bogiem przez modlitwę i posłuszeństwo Jego Słowu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 1 rozdz. powiedział, że z tego powodu iż ludzie nie chcieli uznać Boga i uwielbić Go, wydał ich Bóg na pastwę ich namiętności i pożądliwości by bezcześcili ciała swoje (Rzym 1,26). Gdy nie chcemy szukać Boga, ukorzyć się przed nim, uwielbiać Go i być mu posłusznymi, Bóg pozwala, by grzechy nieczystości opanowały nas. Jeśli  mamy słabość w tej dziedzinie powinniśmy ukorzyć się przed Bogiem, prosić Go o przebaczenie, uwolnienie i by Pan Jezus stał się faktycznie Panem naszego życia. Proś również o zwycięstwo w pokusach i zmaganiach w sferze seksualnej.
Druga zaś rzecz to należy wystrzegać się sytuacji, filmów, rozmów, pism i miejsc gdzie moglibyśmy być narażeni na takie pokusy. Posłuchajcie co Hiob powiedział
Hioba 31:1  Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.
Hiob postanowił w sercu swoim że za wszelką cenę będzie wystrzegał się sytuacji w których mógłby być narażony na pożądliwe myśli. Często to są bardzo proste rzeczy, wyłączyć komputer, odejść, spuścić wzrok, przełączyć kanał, zmienić temat, po prostu uciec i w ten sposób ustrzec się od upadku.
Apostoł Paweł gdy pisał list do swojego przyjaciela, umiłowanego brata Tymoteusza powiedział:
2Tymoteusza 2:22  Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
Wystrzegaj się, chodź od tych spraw z daleka, unikaj tego, bądź jak biblijny Józef sprzedany przez braci.  Gdy chciała z  nim spać żona Potyfara i któregoś razu przymuszała Go, on wyrwał się jej i uciekł.
1Koryntian 6:18  Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Mówi Boże Słowo.
Myśmy także karmić nasz umysł i naszą duszę dobrymi rzeczami
Filipian 4:8  Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.
Spożywajmy dobre rzeczy duchowe, rozmawiajmy o właściwych dobrych miłych rzeczach, rozmyślajmy o słowie Bożym, o tym jak lepiej służyć Chrystusowi, jak być lepszym mężem, ojcem, bratem dla innych.  Unikajmy śmieci byśmy wzrastać w Chrystusie i prawdziwie dziećmi Boga wiedząc, że nie rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni  z marnego postępowania naszego, ale cenną krwią Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń