czwartek, 30 lipca 2015

Studium postaci – Przykład służby Samuela część 1


Charakterystyka postaci
Samuel był synem Elkany i Anny, pochodził z plemienia Efraima. Jego pojawienie się było interwencją Pana. Anna bowiem przez długi czas nie mogła mieć dzieci i co roku udawała się wraz z mężem do przybytku pańskiego złożyć Bogu ofiary i prosić Boga o Syna 1 Sam 1,10-11.
Bóg zmiłował się nad Anną i po wielu latach modlitwy obdarował ją dzieckiem, synem, któremu dała imię Samuel –  wyproszony od Pana 1 Sam 1,20.
Anna również obiecała, że jeśli Bóg da jej chłopca, to odda go na służbę pańską do przybytku. Więc gdy chłopiec trochę podrósł, był trzyletni (jak odstawiła go od piersi) zaprowadziła chłopca na służbę do przybytku i od tego czasu widywała się z nim raz do roku.
·         Z pewnością poświęcenie Anny i Elkany, ich pobożność miały pozytywny wpływu na późniejsze życie Samuela.
Służba Samuela
·         Słowo  Boże przekazuje nam, że Samuel rozwijał się duchowo i społecznie (1 Sam 2,21; 1 Sam 2,26
Jak myślisz co to znaczy, że Samuel podobał się coraz bardziej Bogu i ludziom? Rzymian 14,14-19; Mat 22,38-39
Oznacza to, że Samuel przestrzegał Bożych przykazań, jego serce było przywiązane do Pana. Kochał Go i był Mu posłuszny. Z miłości do Pana wynikała jego służba ludziom, był pomocny ludziom, pomagał im i służył im. Miłość do  Boga zawsze prowadzi nas do służby drugiemu człowiekowi 1 Jana 4,19-21 a miłość złego bliźniemu nie wyrządza. Tak więc Samuel może być dla nas przykładem miłości  do Boga i ludzi. Podobnie rozwijał się Jezus Łuk 2,52
·         Powołanie Samuela na proroka
Czego nie potrafił Samuel na początku swojej służby? 1 Sam 3,10 - (7)
Na początku swojej służby Samuel  nie znał jeszcze Pana i nie potrafił rozpoznawać Jego głosu. Podobnie jest z każdym chrześcijaninem na początku drogi z Bogiem trudno nam rozpoznać i dostrzec w wielu sytuacjach działanie Boga, to jak nas Bóg prowadzi, rozpoznać głos Ducha Św. w naszym sercu i odróżnić go od naszych myśl. Tego wszystkiego jako chrześcijanie musimy się uczyć. Psalm 95,10; Izaj 2,3;
Jaka relacja zachodzi między owcami a pasterzem według słów Pana Jezusa Ew. Jana 10,1-6.14-15
Jak myślisz jak my możemy dzisiaj uczyć się słuchać i rozpoznawać głos oraz wolę Boga?
·         Przez Słowo Boże czytając je, rozważając i studiując (2 Tym 3,16-17). Bóg nigdy nie będzie nas prowadził w sprzeczności z tym  co jest zapisane w Jego słowie Tyt 1,2, Rzym 15,4; 1 Kor 4,6
·         Przez społeczność z Bogiem w modlitwie. Wtedy stajemy się szczególnie wyczuleni na głos Duch Św. w naszym życiu i uczymy się rozpoznawać Jego głos
·         Przez okoliczności, musimy obserwować okoliczności w jakich Bóg nas stawia i strać się dostrzegać Boży palec.
Jaka była postawa Samuela, gdy już wiedział że Bóg do niego przemówił? 1 Sam 3,10
Samuel był gotowy słuchać Boga i wypełnić Jego wolę.
Zwróć uwagę jakie zadanie dostał od Boga 1 Sam 3,11-18. Z jakimi trudnościami wiązało się wypełnienie zadania jakie Bóg zlecił Samuelowi w stosunku do Heliego i co Samuel w związku z tym zrobił?
Jak myślisz jakiej lekcji chciał Bóg przez to nauczyć Samuela? 1 Sam 15,22 – 23
W jaki sposób Bóg przyznawał się do Samuela? 1 Sam 3,19-21.
Jak myślisz w jaki sposób Bóg przyznaje się do nas, gdy z Nim chodzimy?
·         Odpowiada na nasze modlitwy
·         Zmienia nasze życie, tak że ludzie żyjący wokół nas widzą to
·         Potwierdza nasze Słowa,  które zwiastujemy o łasce i sądzie Pana Jezusa przyznając się do nich.
·         Daje nam pokój w sytuacji, gdy inni go nie mają.
·         Ratuje nas z różnych opresji i pomaga nam tak, że możemy składać świadectwo o jego prowadzeniu.
Posługa Samuela dla  Izraelitów
Do czego wzywał Samuel Izraela?  1 Sam 7,3-9
Jakim autorytetem cieszył się w Izraelu Samuel? Zwróć uwagę na Ks. Wyjścia 18,21 i powiedz jakimi cechami moralnymi się odznaczał? Był dzielny, bogobojny, godny zaufania, nieprzekupny.
Również każdy chrześcijanin powinien dbać o to, by wieść życie prawe, czyste transparentne. Rzymian 3,12-13; Efez 4,17; 5,8 
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń