czwartek, 16 lipca 2015

Studium postaci - przykład Daniela


Charakterystyka postaci
Kim był Daniel? Ks Daniel 1,1-7
Daniel był młodym człowiekiem uprowadzonym do Babilonu za czasów Judzkiego króla Jojakima. Babiloński król Nebukadnesar najechał Judę i część mieszkańców uprowadził do Babilonu ok 606 r. w tym również i Daniela 2 Król 24,10-16
Daniel będąc uprowadzonym do niewoli był młodym człowiekiem Dan 1,4
Powiedz czym wyróżniał się Daniel spośród innych ludzi Dan 1,4.17.20
Dan 1,8 Co daniel  postanowił, gdy został sprowadzony na dwór Królewski? Jak myślisz dlaczego nie chciał się splamić potrawami z Królewskiego stołu? Na czym owe splamienie mogło polegać? Judy 1,23; 2 Kor 1,12; Filip 4,8; 1 Tes 5,21-22

Jaką Bóg dał pozycje Danielowi na dworze Królewskim po wykładzie snu Króla Nebukadnesara o posągu 2,48-49? Co ta pozycja dla  Daniela oznaczała? Władzę, wpływy, powodzenie, wygodę. Wiele osób pragnęłoby otrzymać.
Czy Danielowi zależało, by utrzymać tą pozycje za wszelką cenę? Zwróć uwagę jaki wykład snu przedstawił  Daniel królowi Nebukadnesarowi o drzewie w wersetach Dan 4,22-25
Czego Daniel się przeraził gdy Król opowiedział mu swój sen Dan 4,15-16?
Zwróć uwagę, że Daniel nie bał się powiedzieć prawdy królowi jaki jest wykład snu. Chociaż wykład był bardzo niepomyślny dla króla. Mógłby skłamać i powiedzieć jakikolwiek wykład nie narażając się, ale powiedział zgodnie z tym co Bóg mu objawił chociaż mogło to zagrażać mu. Podobnie Daniel również postąpił w sytuacji syna Nebukadnesara Baltazara Dan 5,25-30
Jak ty byś się zachował, gdy przez powiedzenie prawdy mógłbyś stracić stanowisko, pieniądze, wpływy i inne przywileje? Jakbyś ty byś się zachował, gdy przez oszustwo, kłamstwo mógłbyś coś zyskać, pracę, wykształcenie, wpływy, pieniądze, przywileje?
Chrześcijanin zawsze powinien mówić prawdę nawet wtedy kiedy prawda może nam zaszkodzić, Kol 3,9; Jana 8,44

Zwróć uwagę jak Daniel wykonywał swoją pracę chociaż był porwany ze swojej ojczystej ziemi i był niewolnikiem na dworze u króla Dan 6,1-6
Efez 6,5-7; Kol 3,22-24
Czy Daniel wystawiał dobre świadectwo o swoim Bogu Królowi, któremu służył? Dan 6,13-16
Jakie ja wystawiam świadectwo ludziom dla których pracuje, służę, czy pomagam?

Jak Daniel zareagował gdy został wprowadzony bałwochwalczy nakaz modlitwy do kogokolwiek innego niż tylko Król pod groźbą śmierci Dan 6,11-12?
Jak myślisz dlaczego Daniel pomimo zakazu króla poszedł modlić się jak zwykle do swojego Boga?
Co ty robisz lub zrobiłbyś, gdyby tobie zabroniono uwielbiać twojego Boga?
Zwróć uwagę jak się zachowali apostołowie i jakie ważne słowa powiedzieli do tych, którzy zabraniali im być posłusznym Bogu Dzieje Ap 5,28-29
Jakie konsekwencje spotkały Daniela za nieposłuszeństwo Królowi Dan 6,17-18?
Jak myślisz czy zawsze, gdy jesteśmy posłuszni Bogu to zostaniemy wyratowani z opresji jak Daniel z jaskini lwów? Zwróć uwagę co mówi do list do Hebrajczyków 11,32-38.
Co dla każdego chrześcijanina powinno  być ważniejsze od wyjścia z problemów, czy ocalania życia Mat 10,28?
Jakie było życie modlitewne Daniela Dan 6,11; 9,3.20
Zwróć uwagę czego Jezus nauczał o życiu modlitewnym chrześcijanina Łuk 18,1-8

Jaką księgę Daniel czytał podczas niewoli Babilońskiej i co zauważył Dan 9,2? Skąd Daniel wiedział o co się ma modlić, gdy modlił się o Izrael. Zwróć uwagę co powiedział Jeremiasz 25,11-12 Daniel wierzył Bożym prorokom jak Jeremiasz w odróżnieniu od dużej części Izraela. Zauważ że Daniel regularnie czytał Słowo Boże i studiował je.

Jak długo Daniel przebywał w niewoli Babilońskiej?
Jakie Bóg wystawił Danielowi świadectwo przez anioła Dan 9,23?
Jak myślisz jaką misje Bóg wyznaczył Danielowi?

Trzy ważne lekcje
1.      Daniel głosił Słowo  Boże i wytrwały w posłuszeństwie Panu chociaż przebywał we wrogim środowisku i w niewoli. Jak my wypełniamy swoje zadanie?
2.      Daniel był człowiekiem usilnej wytrwałej modlitwy co wielokrotnie jest podkreślone w Ks. Daniela. Jest to zachęta i wezwanie dla nas, byśmy ludźmi modlitwy, którzy wołają w dzień i w nocy do swojego Boga.
3.      Daniel był człowiekiem wiernym w swojej służbie pracy i świadectwie


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń