środa, 17 lutego 2016

Lekcja 1 na temat Królestwa Bożego dla dzieci wiek 7-12 lat. Czym jest Królestwo Boże?Gdy Pan Jezus zaczynał swoją służbę wśród ludzi powiedział:
Marka 1:14  A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą
15  I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.
Pan Jezus mówił że nadchodzi Królestwo Boże. Pewnie nikt z nas nie miałby problemu powiedzieć co to jest królestwo, albo co musi być by było jakieś królestwo.
Wiemy że musi być, król, że musi być jakieś terytorium, miejsce gdzie to królestwo panuje. Muszą być jakieś zasady, prawa które są w tym królestwie, muszą być jacyś poddani, obywatele tego królestwa.
Ale gdy mielibyśmy wskazać  gdzie jest Królestwo Boże to nie byłoby już tak prosto.
Na pewno możemy powiedzieć że Królestwo Boże panuje w niebie. Tam mieszka Bóg i wszystko dzieje się taj jak Bóg tego chce.
W modlitwie Ojcze nasz modlimy się do Boga, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja jak w Niebie tak i na ziemi. W niebie dzieje się 100% Boża wola. Nic się nie dzieje w niebie czego Bóg by niechciał.
Ale ze słów Pana Jezusa dowiadujemy się, że królestwo Boże wcale nie jest tak daleko od nas. On powiedział, że wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże
Więc nadejście Królestwa Bożego jest związane z nadejściem Pana Jezusa.
Posłuchajcie co Pan Jezus kiedyś powiedział do ludzi, gdy oni byli źli na Pana Jezusa za to, że on czyni cuda:
Mateusza 12:28  A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.
Pan Jezus powiedział, że Jego działalność, która odznaczała się cudami (pamiętamy jakieś cuda które czynił Pan Jezus? ) pokazuje że królestwo Bożę jest tam gdzie jest Pan Jezus. Pan Jezus przynosi Królestwo Boże do miejsc i ludzi gdzie się pojawia.

Tam gdzie ludzie kochają Pana Jezusa, służą Panu Jezusowi, są posłuszni Panu Jezusowi i przestrzegają Jego przykazań wierząc w Niego, tam jest królestwo Boże.
Łukasza 17:20  Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
21  Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.

A kto jest Królem w tym Królestwie?
Objawienie 17:14  Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.
Filipian 2,8-11
Oczywiście Królem w Królestwie Bożym Jest Pan Jezus. Kiedy Pan Jezus przez swoją męczeńską śmierć na Krzyżu zwyciężył grzech, szatana i zmartwychwstał, zasiadł  wtedy na tronie po prawicy swego Ojca. I Pan Jezus na końcu ewangelii Mateusza powiedział, że wszelka władza od chwili gdy zwyciężył należy do Niego zarówno na niebie jak i na ziemi. Kto więc teraz rządzi światem? Oczywiście Pan Jezus.

A kim są poddani w tym królestwie?
Poddanymi są ci którzy uwierzyli w Pana Jezusa i postanowili kochać Go z całego serca i być mu posłusznymi. Są to ludzie na całym świecie. Nie ma znaczenia jaki kolor skóry mają, jak ważni są, jakie szkoły skończyli, jak ładnie się ubierają, jakie rzeczy mają. Jeśli uwierzyli w Pana Jezusa stali się obywatelami Jego Królestwa.
Kiedyś Pan Jezus  przyrównał tych, którzy w Niego uwierzyli do owieczek, a siebie nazwał pasterzem i wtedy powiedział
Jan 10:14  Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
15  Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

Jak widzimy Pan Jezus prowadzi tych, którzy należą do Jego Królestwa. Ci którzy należą do Jego Królestwa modlą się do Niego i chcą coraz lepiej Go poznawać. Pan Jezus zna wszystkich obywateli swojego królestwa i ci którzy należą do Królestwa Pana Jezusa, również Pana Jezusa znają.
Królestwo Boże też przejawia się jeszcze w jeden sposób. Chociaż nie ma terytorium na ziemi jak inne królestwa, to jednak ma instytucje o którą Król Jezus troszczy się w szczególny sposób i założył ją na ziemi. Co to jest co Pan Jezus założył na ziemi i  troszczy się o to w szczególny sposób?

Mateusza 16:18  A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Najczęściej jak myślimy o kościele to myślimy o jakimś dużym budynku gdzie ludzie się zgromadzają. Ale gdy, Pan Jezus mówił o kościele to nie miał na myśli dużych budynków. A kto wie co Pan Jezus miał na myśli mówiąc o kościele? Pan Jezus miał na myśli ludzi, którzy razem się spotykają, by oddawać Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi Chwałę. Kościół to są ludzie, to jest Zuzia która wierzy w Pana Jezusa, Alicja która wierzy w Pana Jezusa, Franek który wierzy w Pana Jezusa, ja który wierze w Pana Jezusa. I ci ludzie którzy wierzą w Pana Jezusa razem się spotykają, by wspólnie uwielbiać Boga, rozmawiać o Bogu, czytać wspólnie Pismo Św., Służyć razem Bogu, pomagać sobie i być ze sobą.
Kościół to jest taka Boża rodzina, która jest Królestwem Bożym na ziemi.

I ostatnia rzecz o której sobie dzisiaj powiemy to nadejście Królestwa Bożego kiedyś w sposób pełny i widzialny dla wszystkich. Jak widzimy teraz nie zawsze widać wszędzie Królestwo Boże, są wojny na świecie, jest wiele krzywdy, są dzieci które mają bardzo ciężko, jest wiele chorób, ludzie umierają i jest wiele smutku na świecie. Czasami czujecie się smutni? Nieraz ludzie mówią sobie przykre rzeczy, nieraz my mówimy przykre rzeczy innym, nieraz mówimy to naszym rodzicom choć ich kochamy. Widzimy że świat nie jest takim idealnym miejsce jak byśmy chcieli żeby był.
Pan Jezus obiecał że to się zmieni kiedy On po raz drugi przybędzie na ziemię i założy na całej ziemi wielkie swoje królestwo i to będzie wspinały czas dla wszystkich, którzy do tego królestwa będą należeć.
Mat 25:31  A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
32  I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
33  I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.
34  Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.
Królestwo to będzie inne niż wszystkie Królestwa dotychczas. W tym królestwie nie będzie wojen, nie będzie kłótni, złości smutku ani żadnego innego zła. I to Królestwo nigdy się nie skończy będzie zawsze. Ci którzy się w nim znajdą nigdy już nie umrą i będą żyć szczęśliwym życiem na zawsze. Trochę jak w jakiejś bajce, prawda? Ale to nie jest bajka, to wszystko o czym mówił Pan stanie się, bo Słowo Boże nigdy nie zawodzi.

Werset do nauczenia na pamięć
Łukasza 12:32  Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.

Pytania do tekstu
1.      Co to jest Królestwo Boże?
2.      Kto Jest Królem Tego Królestwa?
3.      Jak myślisz dlaczego Pan Jezus jest większym Królem niż inni Królowie którzy są na świecie?
4.      Gdzie Jest Królestwo Boże?

5.      Czym Królestwo Boże różni się od innych ziemskich Królestw

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń