piątek, 5 lutego 2016

Świadectwo o Jezusie Ew Jana 5,30-40


Chrystus dalej broni swego świadectwa przed Żydami. Pamiętamy, Żydzi oskarżali go o złamanie prawa, że nie przestrzegał Szabatu. Wiemy, że Jezus dowodził im, że nie mógł złamać prawa, bo On jest jedno z Bogiem. To co ojciec czyni i Syn czyni (J 5,19), Ojciec działa i On działa (J 5, 17.)
Później Jezus mówił o sądzie i życiu wiecznym, że sąd i życie wieczne zależne są od ludzkiego stosunku do Niego. Któregoś dnia przyjdzie Boży sąd i Chrystus podniesie ludzi z martwych. Jedni pójdą do żywota, ci którzy w Niego uwierzyli. Inni zaś pójdą na sąd. Sędzią będzie Chrystus. W zależności o tego co dzisiaj zrobiłeś z Chrystusem będzie zależała twoja wieczność.
Teraz Pan Jezus dalej przechodzi do obrony w 30 wierszu i dochodzenia swojej boskości.
Spójrzmy że Jezus cięgle powtarza u Jana, że jest równym Bogu, nic nie czyni z siebie tylko pełni wolę Ojca.
Więc Jeśli żydzi oskarżają go o łamanie prawa to co to znaczy? A znaczy tyle, że musieliby oskarżać Boga Ojca. Jestem tak mocno związany z Bogiem, że oskarżając mnie, oskarżacie Boga.
Co Jezus robił, by podobać się Bogu (w 30)?
Pan Jezus pełnił wolę Boga Ojca. Nawet któregoś razu powiedział więcej, że Jego pokarmem jest pełnić wolę Boga (Jan 4,32).
Jak myślisz co Jezus miał na myśli, że Jego pokarmem jest wypełnianie woli Boga?
Co to oznacza dla nas zwróć uwagę na 1 Jana 2,15-17?

Następnie Jezus dowodzi, że wiara w Niego ma sens i nie jest oparta na zwiedzeniu. On nie jest Jedyną osobą, która twierdzi że jest Bogiem. Również są inni świadkowie. Moglibyśmy mieć wątpliwości gdybyśmy mieli Jego same słowa Ale mamy wiele innych świadectw Jego boskości.
Stary Testament wymagał dwóch świadków do potwierdzenia sprawy

Powtórzonego Prawa 19:15  Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę.

Jakich świadków Jego boskości przedstawia Jezus?

1.      Pierwszym świadkiem boskości Chrystusa i Jego zbawczej misji jest Jan chrzciciel (Jan 5,33).
Jan chrzciciel na kilka sposobów złożył świadectwo o Chrystusie. Już samo pojawienie się jest niezwykłym wydarzeniem. Zanim Jan chrzciciel się narodził Bóg zapowiedział Jego narodziny
Malachiasza 3,1. Później Jezus wyjaśnił, ze ten tekst odnosił się do narodzin Jana Chrzciciela Mat 11,10.
Kim jest Jan według proroctwa z Malachiasza 3,1? O czym świadczy Jego pojawienie się?
Innym świadectwem przychodzącym przez Jana chrzciciela uwiarygadniającym Jezusa są cudowne narodziny Jana (Łuk 1,5-23).
Innym świadectwem Jana wskazującym na Jezusa, to Jego służba. Rzeczywiście jak przepowiedział Bóg Jan wszędzie wzywał, by przygotować się na przyjście kogoś większego niż on (Łuk 3,16; Jan 1,33)
Jan również złożył świadectwo o Jezusie, gdy przyszli ludzie zapytać się Jana, czy aby przypadkiem on nie jest mesjaszem (Jan 1,19-27)

2.      Kolejnym świadkiem przedstawionym przez Jezusa są Jego działa Jana 5,36.
Silnym dowodem Boskości Jezusa są uzdrowienia wielu osób, wszystkich którzy do Niego po uzdrowienie przychodzili (Mat 4,24).
Nigdy nie pojawił się człowiek podobny do Jezusa w swojej mocy i nigdy podobny się nie pojawi. Dzisiejsi uzdrowiciele nawet w małym stopniu nie uzdrawiają tyle osób które Jezus uzdrowił. Często też ich uzdrowienia są wątpliwe i nie mogą ich potwierdzić medycznie. W przypadku Jezusa nie było wątpliwości, że niezwykłe uzdrowienie miało miejsce, tak że często za Jezusem chodził cały tłum ludzi, liczony w setkach i tysiącach.
Wymień inne niezwykłe rzeczy oprócz uzdrowień, które Jezus czynił?
Jak myślisz dlaczego nie jest kwestionowana historyczność Jezusa, a kwestionowana jego cudowna działalności?
Zwróć uwagę, że Bóg zawsze potwierdzał swoje działanie cudami i często czynił to jedynie w przełomowych okresach narodu Izraelskiego. Właściwie były tylko trzy okresy kiedy Bóg czynił powszechnie cuda.
Cuda miały miejsce za czasów wyjścia Izraelitów z Egiptu, czyli czasy Mojżesza i Jozuego. W ten sposób Bóg zainaugurował nowy okres w życiu tego narodu. Czasy Eliasza I Elizausza kiedy Izrael odszedł od Pana i Bóg chciał ich zawrócić. Oraz czasy Jezusa i apostołów inauguracja nowego okresu w historii zbawienia. Tak cuda zdarzały się sporadycznie.
Jezus mówił w innym miejscy że Jego dzieła świadczą o Nim (Jana 10,25; Jan 10,38; Mat 11,4-5; Jana 14,11).

3.      Kolejnym świadkiem boskości Jezusa jest Bóg Ojciec (Jan 6,37)
W jaki sposób Bóg Ojciec jest świadkiem Boskości Jezusa Łuk 3,22; Łuk 9,35?
Bóg Ojciec przez Ducha Św. prowadzi nas do Syna (Jan 6,44). Objawia Bóg Ojciec człowiekowi, że rzeczywiście osoba Jezusa Chrystusa jest jedyną drogą do Boga (Jana 14,6). Odrzucenie świadectwa Ojca o synu jest największym z możliwych grzechów 1 Jana 5,9-10.

4.      Ostatnim świadectwem o którym wspomina tu Pan Jezus jest świadectwo Pisma Św. (Jan 5,39).
Jak myślisz w jaki sposób Całą Biblia świadczy o Jezusie?
Biblia jest wspaniałym świadectwem Chrystusa. Większość proroctwo zmierza do Chrystusa. Są przepowiedziane Jego cudowne narodziny Izajasza 7,14, miejsce narodzenia Micheasza 5,1; służba uzdrowienia Izaj 42,6-7; Jego śmierć na krzyżu Psalm 22,17; Izaj 53. Zmartwychwstanie Psalm 16,8-11
Dokąd prowadzi nas Biblia?
Jak myślisz dlaczego wiele osób czytających Biblię nie może dostrzec, że ona wskazuje na Chrystusa?
Biblia ma zadanie prowadzić nas do Chrystusa. Ona wskazuje na Jezusa i prowadzi nas do Niego by mógł się stać naszym Panem i Zbawicielem. Biblia prowadzi nas do Chrystusa by On doprowadził nas przez swoje Słowo i moc Ducha Św. do pełniej dojrzałości i wzięcia dziedzictwa, które jest przygotowane w niebie dla tych, którzy umiłowali przyjście Jego.
Wiele osób czytając Biblię nie widzi w niej drogi do Chrystusa, bo są ślepi i zamknięci na Bożą prawdę. Zamiast czytać Biblię jak objawione Boże Słowo czytają ją jako zwykłą suchą literę. Przez to widzą tylko tusz i papier, ale my którzy wierzymy widzimy Boga wywyższonego w Jezusie Chrystusie Panu naszym.
Dlatego powinniśmy czytać Biblię pod kątem Chrystusa, by dostrzegać w niej wszędzie Zbawiciela.
Jak można niewłaściwie czytać Biblię?Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń