czwartek, 18 lutego 2016

Lekcja 2 na temat Królestwa Bożego dla dzieci 7-12 lat. Jakie jest Królestwo Boże?


Wczoraj mówiliśmy o tym co to jest Królestwo Boże i gdzie ono się znajduje, kto jest jego obywatelem. Dzisiaj powiemy sobie o wartościach Królestwa Bożego. Co powoduje, że Królestwo Boże jest inne niż wszystkie inne Królestwa. Z pewnością wiecie, że tam gdzie jesteście panują pewne wartości, są rzeczy które uważa się za cenne i ważne. Np. w domu gdzie się wychowujemy są jakieś wartości. No i jakie wartości są w waszym domu? Co takiego rodzice uważają za ważne?
Znany człowiek, który bardzo kochał Pana Boga i napisał dużą część Nowego Testamentu, gdy pisał do chrześcijan mieszkających w Rzymie Napisał w ten sposób
Rzymian 14:17  Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.
Czyli jak widzimy Królestwo w Boże ma inne wartości i odznacza się innymi rzeczami którymi odznacza się ten świat, który nas otacza.
Dla Królestw tego świata co jest ważne? Np. żeby mieć dużo pieniędzy, królowie chcą mieć dużo złota żeby móc sobie wszystko kupić. Co jeszcze jest ważne w ziemskich Królestwach? Duże terytorium, żeby mieć jak największy wpływ, jak największą władzę, rządzić jak największą ilością ludzi. I często do tego dąży wiele osób, by mieć jak największą władze.
Inni jeszcze pragną posiadać dużo ładnych rzeczy, to jest dla nich ważne.
Ale w Królestwie Bożym panują inne wartości, wartości, które podobają się Bogu. Apostoł Paweł powiedział, że jedną z takich wartości, która podoba się Bogu jest „pokój”. Jak myślicie kim jest człowiek który czyni pokój, jaki to jest człowiek? To jest człowiek, który nie chce robić zamieszania np. kłócić się, ale chce żyć w zgodzie z innymi ludźmi. Czy fajny jest taki człowiek, który ma dużo pieniędzy, ale ze wszystkimi ludźmi się kłóci? Oczywiście nie, mówimy o kimś takim że jest bardzo kłótliwy i ludzie raczej nie chcą się przyjaźnić z kimś, kto ze wszystkimi się kłóci
Ale wśród ludzi, którzy przejęli Królestwo Boże i pokochali Pana Jezusa powinien panować pokój. Pan Jezus daje taki pokój do serca. Człowiek taki nie tylko jest wewnętrznie wyciszony, spokojny, ale chce ten pokój czynić wśród innych ludzi. Zachęca do zgody tych którzy się kłócą, przebacza jeśli ktoś zrobi mi krzywdę. Czy łatwo jest przebaczyć, gdy ktoś robi nam krzywdę? Oczywiście nie jest łatwo, raczej chcielibyśmy odpłacić w ten sam sposób osobom, które nas skrzywdziły. Ale Pan Jezus, gdy był prowadzony na miejsce ukrzyżowania, żeby tam zostać przybitym do krzyża, był wyśmiewany, opluwany, wyzywano go i skazano na śmierć niesprawiedliwie. To znaczy, że niczym sobie na śmierć nie zasłużył. Ale Pan Jezus nie odpłacał wyzwiskami, przeklinaniem ludzi, czy grożeniem im. On modlił się za tych, którzy Go skrzywdzili i przebaczył Im. Czynił tak dlatego, żeby pokazać że Królestwo Boże jest inne niż Królestwa tego świata. Królestwo Boże wyróżnia się miłością, pokojem, przebaczeniem innym, pomocą dla innych. I Bóg tym ludziom, którzy należą do Królestwa Bożego i modlą się do Niego daje specjalną moc, by być dobrym człowiekiem dla innych.

Apostoł Paweł powiedział że inną cechą Królestwa Bożego jest sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? W Biblii sprawiedliwość to dobre, pobożne i święte życie. To takie życie, które podoba się Bogu. A skąd możemy dowiedzieć się jakie życie podoba się Bogu?  Oczywiście z Pisma Św. To Pismo Św. mówi nam o tym kim jest Bóg, jak należy chwalić Go i co Bogu się podoba.
Posłuchajcie jak apostoł Paweł pisał o sprawiedliwości do wierzących w mieście Efez.
Efezjan 4:24  A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
25  Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
26  Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
27  Nie dawajcie diabłu przystępu.
28  Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
29  Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
Więc gdy Apostoł Paweł mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość to ma na myśli mówienie prawdy. Co jest przeciwieństwem mówienia prawdy jest kłamstwo. Bóg jednak ma upodobanie w prawdzie, On nienawidzi kłamstwa bo jest Święty i Sprawiedliwy. To znaczy że Bóg jest doskonale dobry i nie ma w Nim żadnego zła.  A kiedy ciężko nam jest powiedzieć prawdę, lub kiedy najczęściej kłamiemy?
No właśnie, prawdę jest nam ciężko powiedzieć, gdy prawda jest trudna, gdy np. dostaliśmy złą ocenę w szkole i wstydzimy się tego. Prawdę jest nam ciężko powiedzieć, gdy źle się zachowaliśmy i później z tego powodu mogą być kłopoty. Tak więc chcemy ukrywać takie zdarzenie. Czasami nie chcemy powiedzieć prawdy rodzicom, gdy coś nabroimy, bo boimy się że zostaniemy ukarani, boimy się ich reakcji i jakiś zakazów. Czasami ludzie nie mówią prawdy, bo dzięki temu że kłamią, to mogą coś dostać, coś dotykowego otrzymać. Tak więc możemy nie mówić prawdy, bo myślimy że prawda nam zaszkodzi. Ale w Królestwie Bożym, gdy nie mówimy prawdy i kłamiemy, to Bóg nie będzie nam błogosławił, a nawet Bóg powiedział że nienawidzi kłamstwa i każde kłamstwo będzie ukarane. Mówienie Prawdy zaś sprawia, że Bóg jest z nami blisko gdy w Niego wierzymy i Go kochamy.
Mówienie prawdy naszym bliskim też jest świadectwem i potwierdzeniem, że ich naprawdę kochamy. Pomyślcie chwilę, gdybyście mieli przyjaciela i byście go okłamywali, chciałby być waszym przyjacielem? Nie, oczywiście nie, nikt nie chce być okłamywany, a szczególnie przez osoby które mówią że jesteśmy dla nich ważni.
Pomyślcie sobie o tym, że Pan Jezus nigdy nie skłamał, zawsze mówił prawdę, nawet wtedy kiedy prawda była trudna. Uczniowie Pana Jezusa, którzy chcą wejść do Jego drużyny i stać się obywatelami Jego Królestwa też powinni mówić prawdę. I chociaż czasami ciężko jest powiedzieć prawdę, to jednak, gdy Prosimy Pana Jezusa On dodaje nam siły, by tak czynić.
Inną rzeczą związaną ze sprawiedliwością, która jest ważna w Królestwie Bożym jest złość na drugą osobą, gniew wobec drugiej osoby. Czasami zdarza się, że ktoś nas zezłości, albo my zezłościmy się na kogoś z powodu jego zachowania, albo z tego powodu że ten ktoś coś powiedział i jesteśmy na tą osobę źli. Ale musimy uważać, bo wraz ze złością przychodzą złe myśli o tej drugiej osobie, pojawia się nienawiść, a w Królestwie Bożym ma królować miłość i przebaczenie. Więc jeśli zdarzy się, że się na kogoś zezłościmy powinniśmy jak najszybciej dążyć do przebaczenia i zgody z taką osobą. Żeby z tej naszej złości nie zrobiło się coś gorszego.
Jeszcze inną rzeczą od której powinien trzymać się z daleka obywatel Królestwa Bożego, to kradzież. Czym jest kradzież? Tak, kradzież jest przywłaszczaniem sobie cudzej własności. Bieżymy coś bez pytania, coś co do nas nie należy.
Dlaczego ludzie kradną? Np. kradną z tego powodu, że coś im się bardzo podoba i chcą to mieć, a nie chcą na to pracować. Niektórzy kradną z zazdrości, zazdroszcząc, że ktoś coś ma, co ja bym chciał mieć. Pismo Św. zarówno Kradzież jak i kłamstwo, oraz inne złe rzeczy nazywa grzechem. Grzech to jest to, co oddziela nas od Boga. Bóg chciałby być blisko z człowiekiem, ale grzech uniemożliwia mu to. Tak więc by być blisko z Bogiem, trzeba Bogu grzech wyznać i porzucić go, starając się więcej go nie czynić.
Królestwo Boże charakteryzuje się też radością. Kto myślał że Bóg jest nudny? Nie, Bóg nie jest nudny, Bóg daje człowiekowi radość z życia, gdy człowiek się do Niego zbliża przez wiarę w Pana Jezusa. Wtedy Bóg napełnia nasze serce radością. Bóg pociesza nas, gdy jesteśmy smutni i modlimy się do Niego żeby nam pomógł.
Człowiek radosny, to człowiek szczęśliwy. Ale Apostoł Paweł mówi o większej radości niż tą, którą daje ten świat. Np. radujemy się gdy coś fajnego dostaniemy, albo coś nam się uda fajnego zrobić, albo gdzieś wyjeżdżamy w fajne miejsce jak to, jednak ciężej nam się radować w chwili gdy przeżywamy trudne chwile i niepowodzenia.
Ale Bóg nawet w chwilach smutku daje radość, bo radość Królestwa Bożego nie wynika z tego, że wszystko dobrze się układa. Ale radość obywatela Królestwa Bożego wynika z tego, że Pan Jezus jest jego Królem, przebaczył mu grzechy i dał mu życie wieczne. To jest największa radość, że Jezus jest naszym Królem, że przebacza nam grzechy, że daje nam życie wieczne jeśli w Niego uwierzymy, że pomaga nam gdy do Niego się modlimy, że prowadzi nas!
Dzisiaj sobie powiedzieliśmy o wartościach Królestwa Bożego, które są ważne przed Bogiem takich jak Sprawiedliwość, czyli dobre i pobożne życie, mówiliśmy o pokoju, by być ludźmi pokoju uciekać od kłótni i nieść pokój innym i mówiliśmy że Królestwo Boże to nie smutek, ale radość która jest od Boga. Pan Jezus napełnia nasze serca radością, gdy w Niego wierzymy i mu ufamy.

Werset na pamięć
Rzymian 14:17  Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.

1.      Jakie są wartości Królestwa Bożego?
2.      Czym jest Sprawiedliwość w Królestwie Bożym?
3.      Jak mogę czynić pokój?
4.      Dlaczego kłamstwo nie podoba się Bogu?
5.      Co powinienem zrobić gdy zasmucam Boga swoim postępowaniem?Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń