środa, 22 marca 2017

Inna ewangelia. Studium Listu Pawła Galacjan 1,6-10


Apostoł Paweł po krótkim wstępie od razu przechodzi do meritum, którym jest odwrócenie się części wierzących Galacjan do innej ewangelii.

1.6
Apostoł Paweł jest naprawdę oburzony i zdziwiony, że Zbory w Galacji tak szybko po tym jak uwierzyły, zaczęły akceptować fałszywych nauczycieli i fałszywe nauczanie, które polegało na przyjęciu praw zakonu mojżeszowego jako drogę zbawienia. Fałszywi nauczyciele uczyli, że do zbawienia obok wiary w Chrystusa jest niezbędne przyjęcie zakonu mojżeszowego.
Warto zauważyć jaka szybka i ostra jest reakcja Pawła na fałszywą ewangelię. Paweł wie, że z taką sprawą nie można zwlekać. Nawet wypowiada 8 wierszu przekleństwo wobec tych, którzy przekręcają proste przesłanie ewangelii o Jezusie Chrystusie.

Jak myślisz co Paweł ma na myśli gdy mówi że Galacjanie dali się odwieść od Chrystusa do innej ewangelii?

Zwróć uwagę, że znaczenie ma nie tylko to jak mocno wierzymy, ale przede wszystkim w co wierzymy!
Odejście Galacjan do innej ewangelii w rzeczywistości jest porzuceniem Chrystusa. Paweł mówi że prędko dają się odwieść od Chrystusa. (w 1).
Oznacza to wypowiedzenie posłuszeństwa i wierności Panu Jezusowi, a poddanie się pod posłuszeństwo fałszywych nauczycieli i fałszywych twierdzeń oraz doktryn. Taka ewangelia jest ewangelią fałszywą, innym Jezusem, a tym samym traci moc zbawienia, oczyszczenia z grzechów wierzącego w nią grzesznika.

Czym jest prawdziwa ewangelia którą porzucają Galacjanie?
Prawdziwa ewangelia jest ewangelią łaski Bożej okazanej nam w Chrystusie. Jest dobrą nowiną o tym, że Bóg wszystkim grzesznikom chce darować wszystkie grzechy pod warunkiem, że uwierzą w Jezusa, to właśnie jest ewangelia Bożej łaski.
Bóg przez łaskę swoją powołał wierzących do zbawienia. Przez łaskę ich usprawiedliwia. Przez łaskę im wybacza grzechy. Przez łaskę ich uświęca. Przez łaskę swoją Bóg prowadzi nas do zbawiania – wszystko jest z Boga, a nie z człowieka (2 Kor 5,18). Człowiek w żaden sposób nie przyczynia się do swojego zbawienia, nawet przyjęcie przez niego ewangelii oraz późniejsza służba dla Chrystusa wynika z inicjatywy Boga, który uzdalnia nas i pobudza do wiary.

Ale Galacjanie zaczęli kwestionować ewangelię Bożej łaski i zaczęli wierzyć, że do zbawienia, usprawiedliwienia potrzebne są im ludzkie uczynki, ludzka sprawiedliwość, ludzkie rytuały. Czego przykładem są (Dzieje Ap 15,1).

Dzisiaj jak w czasach Pawła znajdziemy wielu fałszywych nauczycieli, którzy nauczają że oprócz wiary w Pana Jezusa do zbawienia potrzebne są ludzkie rytuały, sakramenty, głoszenie nauk, chrzest, jakieś specjalne modlitwy, czy pośrednictwo człowieka, albo spożywanie eucharystii lub religijne przepisy żywieniowe,  albo zachowywanie starotestamentowego Szabatu itp. (2 Kor 11,4)


Jak myślisz czemu człowiek cięgle przekręca ewangelię Chrystusową?

Powinniśmy podobnie jak Paweł bronić prawdy ewangelii, bo przez nią ludzie są Zbawiani. Fałszywa nauka to nie jest jakaś błahostka. Jeśli ta prawda zostanie zatracona, zapomniana, porzucona, to człowiek nie może usłyszeć ewangelii w mocy, poznać Chrystusa i być zbawionym. Dlatego też diabłu zależy na tym, by prawdę ewangelii zniekształcić, wykrzywić jej obraz, odebrać jej moc przez pozbawienie jej rdzenia opierającego się na Bożej łasce. Wystarczy trochę trucizny by zatruć całą potrawę.

Ofiara Chrystusa była i jest na tyle doskonała, że człowiek żadnymi swoimi uczynkami nie może nic do niej dodać, może jedynie ją przyjąć jako swoją zapłatę za grzech (Hebr. 10,14; Jan 19,30). Ona wystarczy by w pełni zgładzić nasze grzechy i oczyścić nas (Hebr. 9,14).  Wszelkie ludzkie próby uzupełnienia ofiary Chrystusa, by była bardziej skuteczna w naszym Zbawieniu są świętokradztwem, brakiem zaufania Bożej łasce i podważaniem Bożego dzieła zbawienia, są wręcz bluźnierstwem i absolutnie muszą być odrzucone.

1.7
Choć fałszywi nauczyciele głoszą inna ewangelię, tak naprawdę innej przez którą człowiek może być zbawiony nie ma. Dla całej ziemi, dla wszystkich ludzi jest tylko jedna ewangelia łaski. To ewangelia o Panu naszym Jezusie Chrystusie, że przyszedł z nieba, by stać się Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i każdy kto w Niego uwierzy będzie miał przebaczone (1 Kor 15,1-4). W dzisiejszych czasach jest bardzo niepopularne mówić o ekskluzywności ewangelii. Jeśli mówisz, że zbawienie jest wyłącznie w Chrystusie zaraz nazwą cię nietolerancyjnym, człowiekiem o braku miłości i akceptacji innych.

Jak zbory Galackie dały się odwieść do innej ewangelii?

Do tych Zborów przyszli fałszywi nauczyciele, którzy ich zaczęli niepokoić. Oczywiście nie kwestionowali konieczności śmierci Pana Jezusa za ich grzechy, ale dodali coś do ewangelii, jakby ją chcieli poprawić, ulepszyć.  Mówili że śmierć Chrystusa i wiara w Niego nie wystarczy do zbawienia, dlatego Galacjanie muszą uzupełnić swoją wiarę o starotestamentowe praktyki i obrzezanie. Ewangelia przestała być ewangelią wyłącznie łaski, życie wieczne przestało być wyłącznie darem, a stało się rodzajem nagrody za dobre uczynki.

Co spowodowała zmiana ewangelii?

Zaniepokojenie w Zborze i zamieszanie. Część wierzących zaczęła obawiać się o swoje zbawienie i poszukiwać swojego usprawiedliwienia poza Chrystusem. W rzeczywistości fałszywa nauka niszczy Zbór, niszczy kościół rozbija go i powoduje niepokoje.

Jak możemy w naszym Zborze chronić się przed fałszywą nauką?
Jak ja mogę chronić się przed fałszywą nauką?

Dbać o zdrowe biblijne nauczanie oparte o tekst Pisma Św. a nie ludzkie wymysły i objawienia. Osoby usługujące muszą nieść prawdę nie tylko przez mowę, ale przez swoje życie oraz świadectwo osobiste, by nie być zaprzeczeniem przesłania ewangelii. Kościół Boży powstał dzięki ewangelii i dzięki niej żyje. Zmiana ewangelii powoduje śmierć Kościoła.

Najwięcej szkód dla kościoła wcale nie czynią ci którzy znajdują się poza kościołem, często najwięcej szkód czynią ci którzy znajdują się w kościele i przyjmuj fałszywą .

1,8-9
Teraz Paweł wypowiada ciężkie przekleństwa wobec ludzi, którzy przekręcają ewangelię lub odwodzą innych od jej prawdy. Paweł mówi że człowiek, lub anioł, czy ktokolwiek, nawet on sam głoszący inna ewangelię jest pod Bożym przekleństwem i jest przeznaczony na Boże zniszczenie. Bóg zniszczy tych, którzy niszczą Jego kościół Judy 1,4; 2 Ptr 2,3; 1 Kor 16,22.

Przekleństwo, które wypowiada Paweł wobec fałszywych nauczycieli oznacza, że apostoł Paweł chce by spadł na nich sąd Boży.

Jak myślisz jaki powinien być nasz dzisiejszy stosunek do Pawłowego przekleństwa?

Wielu by chciało powiedzieć, że dzisiaj nie należy stosować takich ostrych słów pod żadnym adresem. Ale Pismo uczy nas inaczej, że nie ma dyskusji i układania się z fałszywą nauką, czy fałszywymi nauczycielami. Nie ma jedności kosztem prawdy, Pan Jezus mówił o jedności w prawdzie (Jan 17,17-21) Fałszywe nauczanie należy potępić, a fałszywych nauczycieli wezwać do upamiętania i ostrzec przed potępieniem.

Jak należy postępować z fałszywą nauką i fałszywymi nauczycielami?

1.      Nie należy słuchać fałszywych nauczycieli
2.      Należy mówić o nich otwarcie i ich błędach oraz fałszywych doktrynach.
3.      Należy usunąć ich ze zboru, nie przyjmować ich, wzywać Zbór i ostrzegać by nie dawał im posłuchu. Nawet wtedy gdyby byli to ludzie bardzo wysoko postawieni i cieszący się w zborze wcześniejszym autorytetem, mający wielki posłuch, czy wydawali się ludziom niby aniołami z nieba. Dlatego że fałszywa ewangelia to śmiertelna trucizna i przestrzeganie przed nią, to wyraz chrześcijańskiej odwagi i miłości do Chrystusa i do kościoła.
4.      Fałszywi nauczyciele zostaną potępieni za herezje.

Zwróć uwagę jak Paweł podchodzi do objawień z nieba od aniołów lub Marii, świętych osób albo innych (w 8).
 Jak my powinniśmy podchodzić do takich rewelacji?

Wszystkie te osoby istoty, i każda nauka powinna być konfrontowana z Biblią i prawdziwą ewangelią, jeśli nie przejdą testu konfrontacji mają być przeklęte i odrzucone, bo pochodzą od szatana i są zagrożeniem dla Kościoła oraz naszej duszy.

Jak myślisz co to oznacza, że apostoł Paweł dwa razy pisze o tym, że jeśli ktoś zwiastuje inną ewangelię niech będzie przeklęty?

Stanowisko apostoła Pawła jest przemyślane i jego wypowiedź nie jest wynikiem emocji i wzburzenia. Fałszywa nauka jest wielkim zagrożeniem dla Kościoła i staraniem szatana jest, przekonać chrześcijan do nieprawdziwej ewangelii.

1,9-10
Jaka była różnica między Pawłem a fałszywymi nauczycielami?

Fałszywi nauczyciele prawdopodobnie oskarżali Pawła, że chce się przypodobać ludziom i zmienia swoją naukę w zależności od okoliczności. Paweł natomiast mówi do Galatów że gdyby chciał się przypodobać ludziom, to w ogóle nie walczyłby o prawdę ewangelii. W ogóle nie oceniałby i się nie narażał na krytyczne głosy ze strony zwolenników obrzezania i praktyk starotestamentowych.

Jak myślisz dlaczego, gdy chcemy być sługami Chrystusa nie możemy jednocześnie podobać się ludziom?
Czy masz odwagę sprzeciwić się czyimś poglądom jeśli nie odpowiadają one prawdzie ewangelii?

Apostoł Paweł bardziej się troszczył o Chwałę Chrystusa i prawdę ewangelii niż o to, co ludzie myślą na Jego temat. Z tego też powodu miał odwagę sprzeciwić się ludziom jeśli zaszła taka potrzeba, bo nie był niewolnikiem ludzi, ale Chrystusa.
Wielu chrześcijan nie ma odwagi sprzeciwić się fałszywej doktrynie, czy grzechowi, bo nie chcą narażać się wobec ludzi.
Powinna nam przyświecać zasada, że jeśli chcemy ludziom się podobać nie możemy być sługami Chrystusa. Część ludzi zawsze będzie przeciwna Chrystusowi, a jeśli będziemy stać zdecydowanie po stronie prawdy, tym samym będzie przeciwna i nam.
Zwróć uwagę w poniższych tekstach kogo mamy słuchać
Dzieje Ap 4,19-20; 5,29; Izaj 51,7-12; Jer 1,17 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń