sobota, 23 października 2010

Jak Rozumieć Drugie Przykazanie

Jak rozumieć drugie przykazanie?
Ks. Wyjścia 20:4-6  Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Drugie przykazanie brzmi jak wyżej i dotyczy zakazu robienia sobie podobizny Boga w jakiejkolwiek postaci widzialnej. Bóg zabronił czynienia rzeźb i obrazów przedstawiających Jego Osobę. Zabronił też modlitwy za pośrednictwem obrazów i wszelkich widzialnych wizerunków Go przedstawiających. Wszelkie przedstawianie Boga w widzialnej formie umniejsza Jego chwałę i osobę, gdyż nie jest On podobny do z żadnych przedstawiających Go wizerunków, które są wytworzone przez człowieka. W Ewangelii Jana Pan Jezus Chrystus powiedział: Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. (Ewangelia św. Jana 4:24)

Bóg nie wygląda jak człowiek i nie ma ciała jak człowiek. Nie jest także podobny do żadnego znanego nam stworzenia lub przedmiotu. Wielu ludzi próbuje wyobrażać sobie Go czyniąc jego podobizny (obrazy, posągi, inne wizerunki). Stawiają je w domu, a później modlą się i kłaniają czemuś, co sami uczynili, myśląc że oddają chwałę Bogu.
Takie postępowanie nie tylko Bogu się nie podoba, ale jest dla niego obrzydliwe, obraża zarówno Jego, jak i samego człowieka, który został uczyniony na Jego obraz.
Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział:   I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.  Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.  Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.                                                       
 List Apostoła Pawła do Rzymian 1,23-25

Inną formą złamania tego przykazania jest służenie i poświęcanie swojego życia czemuś, co próbuje zastąpić nam Boga i staje się dla nas Bogiem. Mogą być to nasze ideały, praca, seks, inni ludzie, wszystko, co darzymy taką uwagą, miłością i szacunkiem jakimi powinniśmy darzyć samego Boga. Dotyczy to także naszych wyobrażeń na temat Boga odbiegających od tego, co mówi o Nim Pismo Święte.
Wielu ludzi ma swój obraz Boga, który jest wytworem ich wyobraźni, i rozmija się z prawdą. Może to być postrzeganie Go jako kogoś, kto jest zbyt pobłażliwy wobec grzechu, lub zbyt gniewny i nieprzebaczający. Inni myślą o Bogu, że jest niesprawiedliwy i przypisują Mu wiele fałszywych cech.
Jeśli w twoim życiu przypominasz sobie chwile kiedy występowałeś przeciw temu przykazaniu, lub robisz to teraz to przeproś Boga i odwróć się od tego grzechu, a następnie poproś Pana Jezusa Chrystusa o przebaczenie twoich wszystkich grzechów i zbawienie twojej duszy. Zacznij czytać Pismo Święte, z niego dowiesz się w jaki sposób żyć, by twoje postępowanie  podobało się Bogu.     
autor: Korzeniowski Jarosław

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń