wtorek, 26 października 2010

Wejdźmy na tą drogę

Listo Hebrajczyków 10:22 -23
 wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;

  • ·         Szczere serce – Żeby zostać przez Boga przyjętym musimy być przed nim szczerzy i zaakceptować to co Bóg mówi na nasz temat. A mianowicie że jesteśmy grzesznikami musimy przyznać się do naszej grzeszności do naszej beznadziejności musimy powiedzieć że wszystkie nasze wysiłki i nasze pomysły są nie wystarczające żeby poznać Boga. Być szczerym przed Bogiem w kwestii naszych grzechów i uznać naszą porażkę. Złamaliśmy Boże prawo wielokrotnie każdy z nas złamał każde z 10 przykazań. Patrząc na nasze życie z perspektywy tego świata i opinii ludzi tego świata, może nam się wydawać, że wszystko jest dobrze, ale Bóg mówi że każdy człowiek jest w strasznym położeniu i balansuje na krawędzi przepaści, a ona sięga piekła.
  • ·         Pełni wiary w Bożą drogę zbawienia. Uznajmy Jezusa za jedynego pośrednika miedzy Bogiem a ludźmi, uwierzmy że tylko On może przedstawić nas Ojcu. Odrzućmy wszelkie wątpliwości odnośnie osoby Jezusa, świat będzie Go przedstawiał na wielkiego człowieka, filozofa, kogoś o wysokich standardach moralnych kogoś godnego naśladowania, ale nie spodziewajmy się że świat uzna go za, jedyną nadzieje, za jedyna drogę, za jedynego Zbawiciela. Świat tkwi w złym sprzeciwia się Bogu i nie chce uznać Jego syna. Miejmy pełnie wiary że Jezus jest jedyną drogą zbawienia i nie ma innej. Diabeł będzie próbował nas przekonać że jest wiele możliwości żeby Bóg mógł okazać ci miłosierdzie że jest wiele dróg które mogą pojednać nas z Bogiem że jest wielu pośredników ale nie dajmy się nabrać tylko Jezus Chrystus.
  • ·         Oczyszczeni od złego sumienia - Na drogę zbawienia wchodzimy jako odrodzeni zupełnie nowi. Bóg sprawia w nas nowe życie przez Ducha Świętego. Nasze dotychczasowe przewinienia względem Bożej sprawiedliwości zostają wybaczone, a my sami jesteśmy oczyszczeni przez Boga.   Zaczyna się niezwykły proces kształtowania Bożego charakteru w nas.
Wierny jest ten, który dał obietnicę. Prawdziwą wiarę można poznać po tym, że postrzega Boga jako kogoś żywego, kogoś kto dotrzymuje Słowa jak nikt inny. Wszystko może zawieść, wszelka ufność może w niwecz się obrócić, ale nie tak jest Bożym Słowem. Ono jest wieczne i nigdy nie przeminie.  Dlatego też trzymajmy się niewzruszenie Chrystusa, nie dajmy się oszukać, wyprzeć z przekonania że jedynie On jest nadzieją dla tego zepsutego świata. 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń