niedziela, 24 października 2010

Jak rozumieć pierwsze przykazanie

Księga Wyjścia 20,2 Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Pierwsze przykazanie wzywa nas do postawienia Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Przestrzega nas także przed oddawaniem chwały innym bogom. Bóg zwraca uwagę na siebie mówiąc o tym, że On jest tym jedynym i prawdziwym Bogiem, który wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Na samym początku tego przykazania Bóg mówi, że On istnieje i panuje nad całym światem i nad każdą sytuacją, w przeciwieństwie do innych bogów którzy są fałszywi. Chociaż w Egipcie w tamtym czasie czczono wielu bogów to wszystkie te bóstwa były fałszywe. Tylko ten jedyny Bóg, który objawił się Mojżeszowi i narodowi izraelskiemu jest Bogiem prawdziwym. Bóg też potwierdza swoją moc i realność przez potężne znaki, takie jak wyprowadzenie Izraela z Egiptu poprzedzone egipskimi plagami. Przykazanie to wzywa nas do odrzucenia wszelkich fałszywych bogów i dosłownie wszystkiego, co jest przedmiotem boskiej czci.
Podobnie jak w czasach Mojżesza ludzie pokładali ufność w wielu fałszywych wymyślonych przez siebie  bóstwach, które były martwe i nie mogły pomoc, tak i dzisiaj łamiemy to przykazanie gdy
w miejsce należne Bogu stawiamy inne osoby, rzeczy czy działania.
Co to oznacza w praktyce?
Żadna osoba poza Bogiem, który stworzył ten świat i wszystko, co na nim nie może być adresatem naszych modlitw, pokładania nadziei i ufności. Wielu ludzi pokłada sens swojego życia w innych osobach, czasami może to być rodzina lub autorytet religijny, moralny.
Inni ufają w wartość środków materialnych, mając nadzieję, że odpowiednia cyfra na koncie w banku zapewni im bezpieczne i szczęśliwe życie, tym samym czyniąc sobie boga z mamony. Jeszcze inni na miejscu należnym Bogu stawiają pracę lub aktywność społeczną, wierząc, że takie  działania są tym, co w życiu najważniejsze.
Bóg dał nam to przykazanie po to, by ostrzec nas, przed grzechem, bałwochwalstwa. On  wie o tym że szukamy trwałej nadziei w tym świecie, jednak nic poza Bogiem nie jest w stanie nam tej trwałości zapewnić. On  jako jedyny może wyprowadzić nas z niewoli grzechu, w której tkwi każdy człowiek i dać całkowite bezpieczeństwo.
W świetle tego przykazania każdy z nas powinien sobie zadać pytania: co jest dla mnie najważniejsze w życiu? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu, a jeśli nie, to czym Go próbuję zastąpić?
 Jeśli doszedłeś do wniosku, że Bóg nie zajmuje w twoim życiu należnego Mu miejsca, to przeproś Go. Módl się do Boga o to, byś mógł Go poznać. Zacznij regularnie Czytać Pismo Święte i staraj się zrozumieć Jego Słowo stosując je w życiu codziennym, a Bóg przyjdzie ci z pomocą.
autor: Korzeniowski Jarosław

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń