sobota, 23 października 2010

Zbawienie z łaski Bożej przez wiarę

Zbawienie z łaski Bożej przez wiarę
                                                           
Wielu ludzi zapytanych w jaki sposób człowiek może dostać się do nieba, bez zastanowienia odpowiada, że do nieba można dostać się dzięki dobrym uczynkom. Wielu jest przekonanych, że to my poprzez własne starania możemy zasłużyć sobie u Boga na życie wieczne. Mówi się, że jeśli chcemy znaleźć się w niebie, to musimy chodzić do kościoła, poddawać się odpowiednim rytuałom kościelnym, modlić się i spełniać wiele dobrych uczynków. Podkreśla się, że jeśli będziemy robić te wszystkie rzeczy, to wystarczy by po śmierci znaleźć się w niebie. Gdy ktoś zostaje zapytany, o złe uczynki, które popełnia każdy człowiek, większość ludzi odpowiada: „mam nadzieję, że ostatecznie okaże się, że moich dobrych uczynków jest więcej niż złych.” Czy rzeczywiście moje dobre życie może mi dać miejsce po śmierci w niebie? W jaki sposób mogę być pewny że po śmierci nie okaże się, że idę do piekła, czy w ogóle mogę mieć taką gwarancję, że tam nie trafię?
Na początek przyjrzyjmy się naszym uczynkom w świetle Pisma Świętego, co Bóg myśli o nas i naszym postępowaniu.
 Księga Izajasza 64:6 - 7  I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr.
 I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów.
Prorok Izajasz, który żył około 800 lat przed Chrystusem, z natchnienia Bożego przedstawił stan każdego człowieka przed Bogiem. Każdy człowiek jest przed Bogiem nieczysty, czyli nie jest na tyle dobry i święty jakby chciał Bóg, by mógł po śmierci być z Bogiem w niebie. Co do tego, że wszyscy są grzesznikami większość z nas jest w stanie się zgodzić i przyznać. Dalej prorok Izajasz mówi, że wszystkie nasze cnoty, dobre strony naszego charakteru, dobre uczynki lub to, co uważamy za dobre w nas, jest przed Bogiem jak szata splamiona. Oryginalny tekst oddaje lepiej sens tego stwierdzenia, bo odnosi się do szaty krwią splamionej. Spróbujmy sobie wyobrazić jasną szatę, na której pojawia się czerwona plama krwi. Właśnie tak Bóg widzi nasze dobre uczynki. Gdy my patrzymy na nasze życie, często wydaje nam się ono dobre i sprawiedliwe, ale Bóg widzi więcej. Podobne jest oglądanie świata przez mikroskop, dopiero pod nim dostrzegamy rzeczy, które są normalnie niewidoczne. Bóg widzi nasze serce, nasze motywacje, dążenia i plany. Ludzie często porównują się z innymi ludźmi, najczęściej gorszymi od siebie i w świetle tego porównania mówią sobie: „nie jestem taki zły, dlaczego miałbym pójść do piekła.”
W pewnym sensie nie robimy niczego innego poza grzechem, skoro nawet najlepsze cechy naszego charakteru są podszyte złymi motywacjami. Więc jeśli ktoś myśli, że będzie zbawiony dzięki swoim dobrym uczynkom, to ja pytam się jakim? Skoro wszystkie są złe! Mniej lub bardziej.
Chcę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, żaden człowiek nie będzie zbawiony dzięki swoim dobrym uczynkom, bo przed Bogiem i w świetle Bożej sprawiedliwości przestają być takie dobre jak nam się wydawało. To by też znaczyło że moglibyśmy zbawić się sami i nie potrzebna by była Ofiara Pana Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Bóg w Piśmie Świętym mówi nam w jaki sposób Człowiek może mieć przebaczone grzechy i dostąpić życia wiecznego.
List Apostoła Pawła do Rzymian 3:20-25  Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących.
 Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,
 i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,
 którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów.
Apostoł wyjaśnia, że przez uczynki nie będzie zbawiony żaden człowiek, bo nasze uczynki tylko dowodzą tego, że jesteśmy grzesznikami. Więc Bóg przewidział inną drogę zbawienia człowieka. Tą drogą jest zbawienie na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa.
To zbawienie przynosi do naszego życia usprawiedliwienie z naszych grzechów przed Bogiem, przynosi oczyszczenie, obietnicę życia wiecznego, dar Ducha Świętego i Bożą przychylność. Apostoł stwierdza, że każdy człowiek może dostąpić usprawiedliwienia darmo z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jakże w wielkim błędzie są ludzie, którzy próbują przez całe życie zapracować na zbawienie. Ono jest za darmo! Jest Bożym darem dla człowieka, jedynym warunkiem otrzymania usprawiedliwienia przed Bogiem jest wiara w Chrystusa. Należy wyjaśnić, że nie jest to wiara na zasadzie wiedzy  o śmierci Chrystusa na krzyżu za grzechy, ale wiara która zbawia i czyni nas Bożymi dziećmi pociąga za sobą naśladowanie i posłuszeństwo Chrystusowi. Tylko taka wiara jest akceptowana przez Boga i uznana za właściwą. Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy całego świata, ale przebaczenia grzechów dostąpią tylko ci ludzie, którzy odniosą ofiarę Chrystusa do swojego  życia, wierząc w nią i jej pełną zapłatę za swoje grzechy.
Inny fragment Nowego Testamentu  wyraża się równie jasno na temat, w jaki sposób można otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne.
List Apostoła Pawła do Efezjan 2:8-10  Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Święty Paweł przypomina społeczności w Efezie w jaki sposób otrzymali zbawienie. Zaznacza, że jest ono darem Boga, zupełnie nie zapracowanym przez człowieka. Zbawienie w naszym życiu sprawia Chrystus, a narzędziem, którym Bóg się posłużył jest wiara. Przebaczenie grzechów Bóg oferuje za darmo poprzez wiarę w Chrystusa. Od nas zależy, czy uwierzymy Bogu i będziemy mu posłuszni. Już dzisiaj każdy człowiek, również Ty, może mieć przebaczone grzechy oraz być pewnym życia wiecznego. Jedynym warunkiem jaki stawia Ci Bóg jest wiara w Jego Syna - Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli do tego momentu próbowałeś poprzez swoje dobre życie zapracować na zbawienie, to przeproś za to Boga i przyjmij zbawienie jako dar. Jeśli uważasz, że zbawienie człowieka dokonuje się za pomocą dobrych uczynków to jest to sprzeczne z Nauczaniem Pana Jezusa i Apostołów. Z uczynków nie będzie zbawiony żaden człowiek, jedyna droga to wiara w Pana Jezusa Chrystusa.
autor: Korzeniowski Jarosław

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Piekne Slowo. Jesli zatem jestesmy zbawieni z laski Pana, za darmo to poco sad? Co na nim bedzie? Jak zbawienie z laski (nie z uczynkow) ma sie do slow z Objawienia Sw. Jana. 2:23 "[...] i oddam kazdemu z was wedlug uczynkow waszych."? Bede wdzieczny za krotkie wyjasnienie.

jaro pisze...

Przede wszystkim sąd jest po by osadzić każdy grzech, każdą niesprawiedliwość i oddzielić zbawionych od niezbawionych. jeśli chodzi o sąd wierzących w Chrystusa to, w ich miejsce został osądzony Chrystus i wziął karę która należała się im na siebie. Ap Paweł mówi, że ta ofiara staje się aktywna przez wiarę w naszym życiu (Rzymian 3:25). Oczywiście na sadzie okaże się które osoby naprawdę uwierzyły w Chrystusa nie każdy, który mówi że wierzy rzeczywiście ma wiarę. Pan Jezus powiedział że wierzący nie stają na sądzie ale przechodzą ze śmierci do żywota Jana 5:24. Więc na sądzie wierzący w Chrystusa zostaną ogłoszeni sprawiedliwymi ze względu na sprawiedliwość przypisaną. Nie jest to ich jest sprawiedliwość ale Chrystusa, została im dana ze względu na wiarę w Niego i jego zastępcza śmierć za nas. Wszyscy niewierzący zaś muszą przed Bogiem odpowiedzieć za łamanie Bożego prawa jego przykazań i muszą ponieść za to karę, która jest zatracenie wieczne potępienie. Odp na drugie pytanie jak uczynki mają się do zbawienia. Uczynki potwierdzają nasze zbawienie wynikają ze zbawienia. Więc prawdziwie wierzący człowiek to taki który przestrzega przykazań Pana, stara się mu podobać i szukać Jego woli. Jeśli nawet ktoś mówi że wierzy, a jego wiara nie jest potwierdzona przez uczynki z niej wypływające, to być może nie jest nawrócony. Mam na myśli uczynki wiary czyli takie postępowanie, które wynika z bojaźni Bożej. Słowo Boże mówi, że na sądzie będą nagrody czyli wierzący bardziej poświęceni i oddani otrzymają więcej od Pana Ap Paweł mówi że czego ucho nie słyszało i oko nie widziało to Bóg przygotował tym którzy go miłują. odsyłam do mojego kazania na temat wiary i uczynków na podstawie listu Jakba
http://jaro-prawdajedyna.blogspot.com/2011/11/wiara-uczynki-rozwazanie-listu-jakuba.html

Łączna liczba wyświetleń