niedziela, 24 listopada 2013

Bóg nas strzeże

1 Piotra 1:3  Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
 1:4  Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,
1:5  Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
Bóg nie tylko nas zbawia przebaczając nam nasze grzechy, nie tylko daje nadzieje i pewność życia wiecznego. Ale Słowo Boże pełne jest zapewnień, że Bóg się troszczy o tych, którzy Go szukają. Ta troska Boża polega na tym, że Bóg jak ziemski dobry ojciec opiekuje się swoimi dziećmi. Czuwa nad ich życiem, nad doczesnymi sprawami, którymi codziennie musimy się zajmować. Piotr był przekonany, że jesteśmy strzeżeni Bożą mocą przez wiarę w ewangelię. To Boże ramię jest silniejsze niż jakiekolwiek ramię na ziemi i nic Bożym decyzjom nie jest w stanie się przeciwstawić. Zawsze jak myślę o tych sprawach jest to dla mnie niezwykle pocieszające i zachęca mnie do modlitwy. Jestem przekonany, że gdy nie widzimy dostatecznie dobrze, czym jest Boża moc i jak ona jest ogromna to mamy trudności ze zrozumieniem wielu fragmentów Pisma Św. i zaufaniem Bogu. Jezus powiedział do Saduceuszy, pewnej grupy religijnej w Jego czasach, że przyczyną ich błądzenia jest nieznajomość Biblii i mocy Bożej (Mateusza 22,29). Musimy sobie zdać sprawę, że mamy do czynienia z Bogiem, Który stworzył ten świat, Który czuwa nad wszystkimi sprawami, Który sprawia trzęsienia ziemi i opady, który zna serca synów ludzkich, Który przeprowadził Izraela przez Może Czerwone suchą nogą, Który wzbudza umarłych i to czego nie ma powołuje do bytu Rzym 4,17. Przeczytajmy sobie Psalm 104 o tym jak Bóg czuwa nad stworzeniem i troszczy się o zwierzęta, zakreśla granice wód, dotyka wulkanów, daje pożywienie dla wszystkich, wytycza granice państw, zna wszystkie gwiazdy po imieniu
Izajasza 40:26  Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te [gwiazdy]? - - Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli.
Słowo Boże uczy nas, że Boża moc jest tak wielka i tak wspaniała, że dla Boga żadna nie jest niemożliwa.
Łukasza 1:37 Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.

 Chrześcijanin ma pewne oparcie, jakiego nie ma nikt w świecie. Ta troska Boga jest okazywana w różnych okolicznościach i różnych sytuacjach. Juda w swoim liście mówi, że Bóg może ustrzec nas od upadku Judy 1,24. Czy myślałeś kiedyś o tym, że Pan może uchronić cię od grzechu. Jeśli chodzimy blisko Niego i mamy ufność w Panu, a nie w swojej sile i mądrości to Bóg daje nam zwycięstwo w naszych pokusach i w naszych słabościach. On może uchronić nas od złych decyzji, od złych wyborów, od złych ludzi. Co ty robisz kiedy masz chwile słabości kiedy odczuwasz pokusy, czy w tym czasie wołasz do Boga i prosisz go zwycięstwo w tej sytuacji? On może posilić nas mocą Ducha Świętego i sprawić, że zdołamy się oprzeć temu co próbuje nas zniewolić. Zdołamy się oprzeć własnym pożądliwością, temu światu, presji jaską próbują wywrzeć na nas ludzie. Pamiętacie tą sytuacje, kiedy Piotr zaparł się Chrystusa? Zanim to się stało Pan przepowiedział to wydarzenie, ale Piotr był pewny, że nigdy tego nie uczyni.  Wydaje mi się, że głównym powodem Jego upadku było poleganie na sobie na własnej sile, zgubiła go jego pewność i przekonanie, że jego relacja z Jezusem jest na takim poziomie, że nigdy nie mogłaby być zachwiana. Nie polegał na Chrystusie, Jego mocy, ale widział w sobie samym siłę do trwania w Bogu. To czego potrzebujemy to oprzeć się wyłącznie na Bogu i  nie mieć pewności w sobie samym a On może ustrzec nas od wszystkiego co złe, bo Jego moc jest  nieograniczona.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń