czwartek, 21 listopada 2013

Studium Biblijne dla początkujących. Lekcja 2 Stworzenie i upadek

Stworzenie i Upadek Ks. Rodzaju 1 – 3
1.      Co myślicie o teorii ewolucji? Czy ewolucja jest wymysłem naukowców i nieprawdziwym twierdzeniem? Tak, Biblia wyraźnie uczy, że Bóg stworzył świat w 6 dni a siódmego dnia odpoczął Rodz. 2.2.
Były to literalne dni takie jak nasze, o czym świadczą, wersety 8,13,19,23,31 Słowo Boże uczy nas że nastał wieczór i poranek, że nie były to jakieś długie mające 1000 lat dni lub więcej. Ale cykl stworzenia był 24 godzinny. Również inne miejsca w Słowie Bożym wskazują bardzo wyraźnie na taki właśnie był akt stworzenia Księga wyjścia 20,11, 31,17, Izajasza 45,12,18 42,5 Hebr 11,3 Jer 27,5.

2.      Świat po stworzeniu był miejscem idealnym, w którym Bóg umieścił człowieka żeby realizował Jego wolę Rodz. 1,31. W stworzeniu nie było żadnego zła, grzechu wszystko było bardzo dobre. Bóg także umieścił człowieka w specjalnym miejscu na ziemi, które nazwał Edenem. Adam miał się troszczyć o ogród i o stworzenie Rodz. 2,15. Również praca nie sprawiała Adamowi trudności, bo na ziemi nie było żadnego cierpienia, trudu czy znoju. Te rzeczy pojawiły się dopiero po upadku. W środku ogrodu Bóg umieścił drzewo poznania dobra i zła Rodz. 2,9 i zabronił Bóg człowiekowi z tego drzewa spożywać owoce, bo gdy tylko nie posłucha Boga zaraz umrze Rodz. 2,16-17.
3.      Ale w ogrodzie pojawił się Szatan pod postacią węża i poddał w wątpliwość to co mówił Bóg. Przez sprytne i podstępne namowy nakłonił pierwszych ludzi do nieposłuszeństwa przeciw Bogu. Nieposłuszeństwo, które Bóg nazywa grzechem miało straszne konsekwencje Rodz. 3
·         Człowiek umarł jak powiedział Bóg Rodz. 3,9 Relacja między Adamem a Bogiem została zerwana i umarła. Człowiek umarł duchowo Izaj 59,2. Człowiek także otworzył drzwi śmierci cielesnej Rodz. 3,19 Rzym 6,23 5,12
·         Adam i Ewa otworzyli drzwi grzechu w ogóle Rzym 5,12. Dzisiaj każdy człowiek który przychodzi na świat jest zarażony strasznym niszczącym wirusem, którym jest grzech i grzeszna natura człowieka. To znaczy że z pewnością każdy człowiek będzie grzeszył „jesteśmy grzesznikami nie dlatego, że grzeszymy, ale grzeszymy bo jesteśmy grzesznikami”. Od upadku człowiek ma skażoną grzechem buntowniczą naturę przeciw Bogu i Jego przykazaniom. Ona się objawia w jego życiu już od samego początku. Tak więc grzech pozbawił nas relacji z Bogiem jak to widzimy dzisiaj, ludzie nie znają Boga. Do tej relacji mogą zostać ponownie przywróceni przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
·         Co jeszcze uczynił grzech zobacz Rodz. 3. Przyniósł przekleństwo na człowieka i stworzenie oraz zachwiał harmonie i pokój na ziemi. Niszcząca siła grzechu postępowała do tego stopnia, że Bóg nawet postanowił zniszczyć ziemię pewnego dnia Rodz. 6,5-7 Habakuka 1,13 Boże oczy nie mogą patrzeć na grzech.
4.      I choć grzech jest czymś strasznym, co przynosi śmierć do naszego życia i człowiek zawiódł Boga. Mimo to Bóg jednak po upadku dał obietnice posłania Zbawiciela, który zgniecie kiedyś głowę węża i uratuje człowieka.  

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń