środa, 13 listopada 2013

Postać antychrysta

Musimy poświęcić jedno rozważanie na studium, które dotyczy antychrysta, dlatego że ta osoba odgrywa kluczową rolę w proroctwach eschatologicznych. Kościół od wieków zastanawiał się nad tą tajemniczą osobą, i nie raz mianem antychrysta w wzór eschatologiczny określano różnych władców np. Nerona, Domicjana, Hitlera, Stalina, niektórych amerykańskich prezydentów np. Regana. Zastanawiano się kim będzie ta osoba? Kiedy pojawi się na ziemi i czy w ogóle się pojawi? Czy rzeczywiście chodzi o jakiegoś człowieka czy o jakiś system? Na niektóre z tych pytań spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć.  W 1 Liście Jana 2,18 czytamy, że właściwie każda osoba występująca przeciw ewangelii Jezusa Chrystusa i przekręcająca ją jest nazwana antychrystem czyli ktoś, kto jest przeciwny Chrystusowi. Ale jak powiedział Jan „Słyszeliście że ma przyjść antychryst” więc Jan widział jakąś szczególną osobę która pojawi się u końcu czasów „w ostatniej godzinie”. Dlatego mamy badać duchy i rozeznawać czy głoszona nauka jest właściwa 1 Jan 4,1-6 2 Jan 7
Przeczytajmy inne fragmenty dotyczące antychrysta 2 Tesaloniczan 2,1 – 12 Objawienie 13 Daniela 7 rozdz. i 9 rozdz. Przeczytaj te wszystkie fragmenty a zobaczysz, że uzupełniają się nawzajem. Zauważ również, że we wszystkich tych fragmentach jest mowa o tej samej osobie noszącej różne nazwy: „mały róg” „zwierzę” „antychryst” „człowiek niegodziwości” „syn zatracenia” „przeciwnik”
Są trzy główne poglądy dotyczące  antychrysta:
1.      Słowa o antychryście odnoszą się do Izraela, który odrzucił Chrystusa i to się wypełniło.
2.      Będzie to konkretna osoba, która przyjdzie w ostatnim czasie.
3.      Antychrystem jest Papiestwo, które działało na przestrzeni wieków niszcząc kościół Jezusa Chrystusa i wprowadzając fałszywe doktryny.
Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będącym w zgodzie z proroctwami biblijnymi jest to że antychryst będzie konkretną osobą przy końcu czasów i obejmie władzę na 3,5 roku.
Warto zauważyć, że wszystkie proroctwa dotyczące antychrysta mają jedną wspólną przewodnią cechę. Człowiek niegodziwości, który się ukaże będzie dążył do tego by mieszkańcy ziemi uwielbiali jego zamiast Boga, by oddali mu pokłon i służyli mu. Będzie pragnął chwały dla siebie, by w ten sposób odebrać Bogu należną Mu cześć.
ü  Jaki będzie charakter niegodziwca?
ü  Jakie będzie jego stosunek do Boga i Jego słowa? Będzie wynosił się nad Boga i żądał boskiej czci.  Daniela 7,25
ü  Jaki będzie zakres władzy sprawowany przez antychrysta Objawienie 13,1-18
ü  W jaki sposób Antychryst będzie zwodził mieszkańców ziemi? Przez cuda znaki, oszustwa i manipulacje. 2 Tesaloniczan. 2,9 Objawienie. 13,13-14
ü  Dlaczego ludzie mu wierzą? Bo nie uwierzyli Chrystusowi dlatego Bóg zsyła  na nich ostry obłęd 2 Tesaloniczan 2,10-12
ü  Jak myślicie czy byłoby możliwe by w dzisiejszych czasach jeden człowiek posiadł taką władzę
ü  Jakie będą cele religijne Antychrysta 2 Tesaloniczan. 2,4
ü  Jaki będzie stosunek antychrysta do wierzących w Jezusa Daniela 7,25 Objawienie. 13,7
ü  Jak długo będzie działał antychryst? Antychryst będzie działał w ostatnim tygodniu opisanym przez daniela w Daniela 9,27 czyli przez ostatnie 7 lat przed powrotem Chrystusa. Ale pełna jego moc zostanie ujawni się na 3,5 roku przed powrotem Chrystusa Dan 7,25 Obj 13,5
ü  Jaki będzie koniec Antychrysta i jego pomocników? Daniela 7,8-12 2 Tesaloniczan 2,8 Objawienie 17,13-14 Objawienie 19,20

ü  Kim będzie antychryst w oczach ludzi? Objawienie 13,3 - 4 13,8

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń