wtorek, 2 grudnia 2014

Usprawiedliwienie przez wiarę.


Drodzy dzisiaj zajmiemy się jedną z najważniejszych doktryn znajdujących się w Biblii. A mianowicie usprawiedliwieniem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to fundamentalna doktryna wiary chrześcijańskiej. Jeśli tu się potkniemy cala budowla naszej wiary,  całe nasze życie religijne będzie bezwartościowe. Cały problem usprawiedliwienia wynika z naszej pozycji przed Bogiem. Człowiek najczęściej myśli, że w oczach Boga wygląda całkiem porządku i tylko trochę coś musi poprawić. Ale Biblia mówi, że jesteśmy całkowicie zepsuci, martwi duchowo dla Boga i pozbawieni Bożej Chwały. Tak więc gdyby nawet człowiek trochę się poprawił to i tak to nie zmienia Jego pozycji przed Bogiem  Izajasza 64,6; Rzymian 3,10-12
Jak myślisz co to znaczy, że wszystkie nasze cnoty przed Bogiem są jak szata splugawiona?
Jak myślisz co to znaczy, że nie ma sprawiedliwego ani jednego?
1.      Fałszywe drogi do pojednania z Bogiem
Zanim przejdziemy do samej doktryny usprawiedliwienia z wiary, spróbujmy wymienić najbardziej popularne i fałszywe  sposoby pojednania z Bogiem.
·          Jeden z częstych spotykanych sposobów przez który ludzie próbują uzyskać przebaczenie grzechów są ich własne dobre uczynki. Efezjan 2,8-10; Rzymian 3,20,28; Galacjan 3,10-13; Tytusa 3,5
Tak więc jak widzimy w Piśmie Świętym, nie można otrzymać od Boga przebaczenia grzechów w zamian za dobre uczynki za przestrzeganie przykazań. Nigdzie Pismo Święte nie mówi, że dobre czyny człowieka anulują złe. Wprost przeciwnie Pismo Święte mówi, że jeżeli człowiek chce Bogu zapłacić za swój grzech, to nie może tego uczynić, bo cena jest zbyt wysoka, bo dobre uczynki człowieka nie są na tyle dobre, by były wystarczające jako zapłata. Nadto Biblia mówi, że każdy kto polega na swoich dobrych uczynkach jako zapłata za grzech jest przeklęty przez Boga, bo próbuje zbawić się sam. Poleganie na dobrych uczynkach nie tylko nie przybliża nas do Boga, ale nawet oddala nas od Niego dając nam fałszywe poczucie własnej sprawiedliwości a tymczasem przed Bożym obliczem jesteśmy przeklęci. Konsekwencje tego przekleństwa okażą się na sądzie Bożym.
·         Drugim równie zwodniczym popularnym sposobem przebłagania Boga za grzech i zbliżenia się do niego, to życie religijne. Ludzie myślą, że gdy będą dostatecznie gorliwi we własnej religijności, spędzą wiele czasu na rytuałach, ceremoniach, modlitwie, praktykach religijnych, tradycji, będą obchodzić święta w odpowiednej oprawie to przybliżą się do Boga.
Ale biblia mówi, że Bóg brzydzi się pustej religijności Izajasza 1,11-16; Amosa 5,21-24; Marka 7,5-9
Dlaczego Bóg mówił, że nienawidzi świąt, pieśni i religijności Izraela?
Jak myślisz co to znaczy czcić Boga tylko wargami, a sercem być daleko od Niego?
Opisz człowieka który jest religijnym obłudnikiem?
2.      Jedyna droga pojednania z Bogiem
Pismo Święte Jasno stwierdza, że człowiek jest usprawiedliwiony za darmo przez wiarę  w Jezusa Chrystusa. Choć nie możemy zasłużyć przed Bogiem w jakikolwiek sposób na przebaczenie, to jednak Bóg zmiłował się nad nami i dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. On poniósł nasze grzechy na Krzyż, zapłacił  Bogu należny dług, który wymagała Boża sprawiedliwość za grzech. Z tego powodu może przebaczyć nam grzechy i ogłosić sprawiedliwym każdego kto uwierzy w Chrystusa
List do Rzymian 3,23-25 zbawienie za darmo skuteczne przez wiarę ; Efezjan 2,810 zbawienie z Bożej łaski jako niezasłużony dar od Boga; Tytusa 3,5-7 Zbawienie nie z powodu uczynków, ale w wyniku Bożego miłosierdzia; Rzymian 5,1,6-11 Zbawienie przez wiarę w wyniku incjatywy Boga a nie człowieka.
3.      Co wynika z usprawiedliwienia z wiary?
Rzymian 8,1 Człowiek jest wolny od potępienia i sądu Bożego mając pokój z Bogiem
Jana 3,18 Jana 5,24 – Wierzący w Chrystusa nie stanie przed potępiającym sądem Bożym za grzech
Kolosan 2,14 – Przewinienia, grzechy i nieprawości wierzącego człowieka w Jezusa Chrystusa są całkowicie zmazane. Dotyczy to zarówno grzechów jakich dopuścił się w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
1 Jana 5,13; Jana 3,16 – Przez wiarę w Chrystusa otrzymujemy życie wieczne.
Co się dzieje gdy ktoś zawierzy Chrystusowi swoje życie? (2 Koryntian 5,17)
4.      Grzech ukarany w Chrystusie
Boża sprawiedliwość domaga się kary za grzech więc Bóg nie może  od tak darować grzechów człowiekowi. Gdyby podarował człowiekowi grzech bez ukarania Go okazałby się niesprawiedliwym sędzią w ten sposób zaprzeczyłby sam sobie, temu kim jest i swojej naturze. Więc Bóg ukarał grzech w Jezusie. Boża sprawiedliwość dopuszcza, by karę za grzech poniosła zastępcza ofiara. W Starym Testamencie były to ofiary ze zwierząt: baranków, kozłów, byków. Wszystkie te ofiary miały za zadanie wskazywać na najważniejszą ofiarę która miała nadejść, ofiarę z Bożego Syna Jezusa Chrystusa.
1 Piotra 2,24 Jezus poniósł nasze grzechy na drzewo.
2 Koryntian 5,21 Bóg uczynił Jezusa za nas grzechem, ale to nie znaczy że Pan Jezus na Krzyżu stał się grzesznikiem. „Nasze grzechy zostały włożone na niego, ale nie znalazły się w Nim”. On jedynie stał się ofiarą za nasz grzech. W ten sposób Jezus zastąpił nas w naszej karze, która należała się nam. Dowodem na skuteczność ofiary Jezusa jest Jego zmartwychwstanie.

Przykłady zastępstwa
Kiedyś słyszałem pewien przykład, który polegał na tym, że w obozie wojskowym, gdzie były trudne warunki, ktoś podkradał żywność. Dowódca obozu powiedział, że jeśli złapią tego złodzieja,  to należy go solidnie wychłostać. Po pewnym czasie jeden z żołnierzy przybiega do dowódcy i mówi, że złodziej został złapany, ale jest problem, bo tym złodziejem okazała się matka dowódcy. Dowódca został postawiony w trudnej sytuacji. Co zrobić wychłostać matkę z ryzykiem, że nie przeżyje takiej kary, czy darować jej? Ale wtedy jak by wyglądał w oczach innych? Więc przywiązał matkę do słupa chłosty, podszedł do niej i zasłonił ją własnym ciałem przyjmując na siebie baty przeznaczone dla niej. W ten sposób kara mogła być wykonana, a on mógł okazać się sprawiedliwy. Podobnie w sytuacji Bożego zastępstwa, kara została wykonana na Chrystusie, my nie musimy umierać, a Bóg może okazać się sprawiedliwym.
5.      Usprawiedliwienie to nie kwestia przyszłości, ale teraźniejszości.
Gdy człowiek nawraca się do Chrystusa i uwierzy w Niego, to zostaje mu przebaczone natychmiast, a nie kiedyś tam w przyszłości.
2 Koryntian 6,2; Hebrajczyków 3,7
Już dzisiaj może cieszyć się niczym niezmąconą społecznością z Bogiem pod warunkiem że uwierzy w Chrystusa.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń