wtorek, 13 stycznia 2015

Dlaczego tylko Biblia? Część 1 autorytet


2 Tmoteusza 3:16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Wiele razy spotkałem się z  pytaniem dlaczego mam ufać tylko Biblii? Czy prawda nie znajduje się również w innych źródłach? Inni mówią czy w ogóle ma to jakieś znaczenie w co będziemy wierzyć, czy nie możemy wierzyć w cokolwiek? Czy rzeczywiście Biblia powinna być dla chrześcijan jedynym autorytetem wiary, a co z tradycją?
Drodzy ma to ogromne znaczenie w co będziemy wierzyć, bo tu chodzi o naszą wieczność, o naszą duszę, o nasze wieczne przeznaczenie. Pomyłka lub ignorowanie tych kwestii spowoduje, że poniosę wieczne konsekwencje, a jeśli Pismo Św. mówi prawdę to tymi wiecznymi konsekwencjami będzie potępienie na wieki, Boży gniew za grzechy wymierzony niczym karabin snajpera w każdego grzesznika  Łukasza 9,25.
Porażka wielu z nas polega na ignorowaniu tych rzeczy, myśleniu że jakoś to wszystko się ułoży, że żyjemy tu i teraz i nie należy przejmować się wiecznością. Ale jeśli to życie mamy, by przygotować się do  wieczności w odpowiedni sposób, to co będzie jeśli to zignorujemy.
Jeśli już jednak chcemy poważnie podejść do tematu wieczności napotykamy pewien problem dla wielu ludzi nie do przeskoczenia. Jak wybrać właściwą drogę z pośród wielu dróg, religii, wykluczających się poglądów, tzw. „prawd”. Czy w ogóle istnieje jakieś przesłanie, któremu mógłbym bezgranicznie zaufać i mieć pewność, że nie zawiodę się.  Tak takie przesłanie istnieje, tym przeslanie jest Słowo Boże, Biblia,  Pismo Święte. Bóg już od samego początku był i jest zainteresowany człowiekiem, swoim  stworzeniem. Od samego początku również Bóg komunikował się z ludźmi na różne sposoby Hebrajczyków 1,1. Zostawił również nam ponadczasowe przesłanie, które ma zastosowanie i jest aktualne w stosunku do każdego pokolenia, tym przesłaniem jest Biblia.
Jakiś czas temu gdzieś usłyszałem, że to co niezwykłego jest w Biblii to, to że nie starzeje się, że mówi do każdego i w każdych czasach. Wiele książek z dziedziny nauki, filozofii i innych obszarów już dawno się zestarzało, ale nie Biblia. Wciąż jest tak aktualna jak w dniu gdy została napisana, wciąż mówi do nas z taką samą mocą jak do pokoleń przed nami.

1.      Potwierdzona autentycznośc przesłania biblijnego

a)      Fakty pozabiblijne
Jedną z niezwykłych cech biblii jest historia jej powstania. Biblia powstawała przez ponad 1500 lat, na trzech różnych kontynentach, (Europa, Azja, Afryka) ma ponad 40 autorów, którzy na przestrzeni tych wielu lat nie znali się i nie komunikowali odnośnie treści przesłania, a jednak zachowana jest niezwykła spójność tej księgi w taki sposób jakby to była jedna książka,  napisana przez jednego autora. I rzeczywiście tak jest,  bo Biblia mówi o sobie, że jest Słowem Bożym „Całe Pismo przez Boga jest natchnione 2 Tym, 3,16; proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej 1 Piotra 1,21; Spisane wydarzenia Bóg zapowiadał przez proroków Łukasza 1,70. Biblia na tle innych ksiąg religijnych bardzo się wyróżnia, ma wielu autorów a  nie jednego jak np. Koran, jest spójna a nie chaotyczna jak inne pisma religijne.
ü  Innym niezwykłym  świadectwem autentyczności Biblii jest jej popularność. Jezus powiedział że Ewangelia będzie zwiastowana po całym świecie zanim powróci Mateusza 24,14. Biblia jest najczęściej wydawaną księgą świata i najczęściej czytaną księgą świata. Została przetłumaczona na 1/3 języków świata i wciąż jest tłumaczona na kolejne.
ü  Biblia jest żywą księgą, co to znaczy? To znaczy, że słowa w niej zawarte przemienią ludzi i wpływają na ich życie jak żadne inne słowa. Setki tysięcy, miliony ludzi na przestrzeni wieków zostało zmienionych przez Biblię z największych grzeszników, przestępców, morderców, zbrodniarzy w ludzi dobrych,  pobożnych, sprawiedliwych. Jednym z taki przykładów jest John Newton autor znanej pieśni „Cudowna Boża Łaska”. Wcześniejszy handlarz niewolników, który zaczął czytać Biblię i został odmieniony stając się pastorem Hebrajczyków 4,12; Izajasza 55,11
ü  Archeologia potwierdza Biblię
Archeologia udowodniła i  zweryfikowała dokładność Biblii. Oto trzy przykłady:
1.       Kamień z Dibon datowany na rok ok. 800 p.n.e. ma zapis imienia izraelskiego króla Omriego (I Księga Królewska 16,25-28) oraz nazwy kilku miejsc biblijnych, a także imię Boga Izraela.
2.      odkryte Tabliczki z Ebla w Syrii (2400-2250 p.n.e.) stwierdzają nie tylko istnienie pism na 1000 lat przed Mojżeszem. Te same prawa, zwyczaje i wydarzenia zostały  wspomniane w pismach z tego okresu i pokrywają się z Biblią.
3.      Ewangelia Łukasza oraz Dzieje Apostolskie napisane przez ewangelistę Łukasza zawierają wiele dokładnych dat, imion, miejscowości, wydarzeń i nigdzie nie znaleziono nawet najmniejszego błędu.
4.      Przez wiele lat uważano, że taki naród jak Hetyci nigdy nie istniał, a Biblia myli się mówiąc o królestwie. Tymczasem wykopaliska niezbicie potwierdzają wiarygodność Biblii, a nie ludzkich domysłów. Wygląda na to, że jeśli Biblia o czymś mówi, to  nie znaczy że tego  nie było, czy tego nie ma. Wprost przeciwnie wszystko jest prawdą. Problem może jedynie znajdować w tym, by potwierdzić wszystkie fakty dowodami archeologicznymi. Niektóre dowody mogły przez czas zostać zatarte lub trzeba więcej szukać, ale nie mówmy tak głupich rzeczy, że Biblia się myli
Prof. Nelson Glueck, zapewne największy hebrajski archeolog, napisał: „Należy kategorycznie stwierdzić, że nie ma takiego archeologicznego odkrycia, które zaprzeczyłoby choćby jednemu zdaniu z Biblii.” [1] Znamienność tego faktu uświadomimy sobie w pełni, gdy weźmiemy pod uwagę, że dzięki wykopaliskom znamy miliony (!) szczegółów. Samych tylko miejsc wspomnianych w Biblii odkryto już około 30.000! Nie znaleziono jednak niczego sprzecznego z jej zapisem! Przeciwnie, jak powiedział o Piśmie Świętym znawca archeologii Joseph. P. Free:„Archeologia potwierdziła wiarygodność niezliczonych tekstów, które krytycy odrzucali jako niehistoryczne lub będące w sprzeczności ze znanymi faktami”

b)     Wypełnione proroctwa
Inną niezwykłą cechą Biblii są wypełnione proroctwa. Żadna inna księga nie podaje z takim wyprzedzeniem tylu przepowiedni co Biblia. Wiele z tych proroctwo sprawdziło się w taki sposób jak były napisane w Biblii. Co do autentyczności tych proroctwo nie możemy mieć żadnych wątpliwości, bo zostały spisane na setki lat przed wydarzeniami, które miały miejsce.
ü  Sprawdzone proroctwa dotyczące Zbawiciela Jezusa Chrystusa
Ponad 700 lat przed jego narodzeniem Izajasz zapowiadał narodzenie Izajasza 9,14; miejsce narodzenia Micheasza 5,1 śmierć Izajasza  53,1-12; Ukrzyżowanie 1000 lat przed tym wydarzeniem Dawid powiedział Psalm 22,17 rzucanie losów o szatę Psalm 22,19 J; 19,24; Zmartwychwstanie Psalm 16,10; Zdradzenie Jezusa za 30 srebrników około 400 lat przed wydarzeniem Zachariasza 11,12-13 Mateusza 27,3,10
ü  Proroctwa dotyczące Izraela
Bóg zapowiedział, że jeśli Izrael nie będzie słuchał jego głosu to on rozproszy ich między narodami Powtórzonego Prawa 4,27; 28,64; Zebranie Izraela z powrotem w jeden naród Powtórzonego Prawa 30,1-6; Ezechiela 39,27; Izajasza 11,12
Przez około 2000 tys. lat Izraela nie było na mapach świata. Od czasu gdy cesarz Tytus wkroczył do Jerozolimy, zburzył i spalił świątynie w 70 r właściwie Izrael przestał istnieć, Żydzi zostali rozproszeni i to był koniec narodu. Ale w 1948 roku na nowo powstało państwo Izrael i Żydzi zaczęli zjeżdżać do tego państwa z ponad 120 krajów gdzie przebywali.  Obecnie każdego dnia Żydzi wracają do Izraela. Ozeasz przepowiedział odbudowę państwa i nawrócenie Izraela  Ozeasz 3,4-5
ü  Proroctwa dotyczące innych krajów
Izajasz zapowiedział, że król Cyrus zniszczy Babilon i da pozwolenie na odbudowę świątyni w Jerozolimie Izajasza 44,28; 45,1; 45,13 Izajasz wypowiedział to proroctwo 150 lat przed urodzeniem Cyrusa i na 180 lat przed tymi wydarzeniami o których prorokował. O wszystkim co prorokował Izajasz możemy przeczytać w Ezdrasza 1,2; 2 Kronik 36,23.

c)      Jezus a fakty biblijne.
Pan Jezus nie miał wątpliwości co do zapisu biblijnego. Uważał że wszystkie historie opisane w Biblii są prawdziwe i należy przyjmować  je jako fakty. Również całe Pismo i wszystkie postacie w nim opisane dla Jezusa był autentyczne.
Jezus powoływał się na Lota (Łuk 17,29); Noego (Łuk 17,26) Jonasza w brzuchu wieloryba (Mat 12,40); Adam I Ewa (Mar 10,6); Abraham (Jana 8,56)

d)     Dla Jezusa Pismo Święte było najwyższym autorytetem
Jana 10,35 Pismo jest nienaruszone Jana 19,28 Jezus znał Biblię i wiedział że jej proroctwa muszą się wypełnić Jana 19,36; Mateusza 26,53-56 Pisma muszą się wypełnić.
e)      Biblia a stan człowieka
ü  Biblia jako jedyna księga wyjaśnia w sposób szczegółowy upadły stan człowieka oraz konsekwencje upadku. Opisuje nasze serce, dlaczego jesteśmy źli i mamy złe pragnienia (Rzym 3,23) (Rzym 5,12). Opisuje niezwykle dokładnie stan naszych myśli i odpowiada na pytanie dlaczego świat jest miejscem pełnym wojen, chorób, niechcianych dzieci, gwałtów, morderstw, znieczulicy,  nasz problem to Mk 7,21
ü  Biblia  nie kryje grzechów swoich bohaterów i nie wybiela ich. Pokazuje ich jakimi rzeczywiście są, słabi, grzeszni, upadają np. Dawid 2 Sam 11,2-4; Piotr zaparł się Pana późniejszy przywódca kościoła Łukasza 22,61
ü  Biblia też w sposób niezwykle prosty i potwierdzony opisuje jak można doznać przemiany serca i otrzymać przebaczenie grzechów Jana 3,3; Efez 2,8-10. Wszystkie obietnice biblijne zostały potwierdzone przez namacalne wydarzenia i świadków tych wydarzeń. Potwierdzeniem prawdziwości przesłania Biblijnego jest przyjście Jezusa na świat, Jego życie i śmierć, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Św. powstanie kościoła, przemiana tysięcy ludzi.


f)       Biblia a nauka
ü  Przez długi czas twierdzono, że ziemia jest płaska. Biblia jednak od początku mówiła, że ziemia jest okrągła Izajasza 40,22
ü  Nieskończona wielkość wszechświata i gwiazd Jeremiasza 33,22
ü  Prawo  Entropii, że wszystko się starzeje i zużywa Psalm 102,25-27
ü  Ziemia zawieszona w przestrzeni na niczym (grawitacja) Hioba 26,7

g)      Wiarygodność tekstu biblijnego
Wielokrotnie zarzucano Biblii niespójność w tekście i błędy podczas kopiowania. Dzisiaj dzięki wielu wczesnym kopiom możemy z cała dokładnością powiedzieć, że tekst Biblii jest nieomal bezbłędny tzn. w naszych rękach mamy niemalże takim sam tekst z drobnymi wyjątkami nie zmieniającymi w żaden sposób przesłania jaki wyszedł z pod ręki autorów. Najstarsze fragmenty Nowego Testamentu mamy z początku II wieku Ew. Jana 120-125 r.n.e. Ostatnio znaleziono fragment ewangelii Marka prawdopodobnie z I w.n.e byłby to najstarszy fragment  Nowego Testamentu. Obecnie posiadamy 18 fragmentów z II w.n.e Nowego Testamentu i jeden z I w.n.e. W tych wszystkich fragmentach znajduje się 43% wersetów Nowego Testamentu. Inne kopie Nowego Testamentu pochodzą z III wieku i dalej obecnie dysponujemy 5000 tys. kopi Nowego Testamentu napisanymi w starożytnej grece i 8000 tys. kopi w innych językach.  Ogrom dowodów jest przytłaczający i świadczący o wiernym przekazie tekstu. Dzięki tak wielu kopiom możemy z cała dokładnością odtworzyć pierwotny teks biblijny, a różnica czasowa między oryginalnym tekstem a pierwszą zachowaną kopią to tylko 25 lat bo ostatni świadek i autor Nowego Testamentu zmarł około 100 r.n.e. Najstarszy pełny tekst Nowego testamentu jest datowany na 325 r.n.e.
A co ze Starym Testamentem. Również Stary testament jest wierny i potwierdzony. Najlepszym świadectwem na wiarygodność starego Testamentu są odkryte rękopisy w Qumran w 1947-56 roku które pochodzą z III w.p.n.e i z I w.p.n.e. Zanim znaleziono rękopisy w Qumran najstarsza kopia Starego Testamentu pochodziła ze średniowiecza. Oczywiście wielu krytyków biblijnych podważało wiarygodność Starego Testamentu. W Qumran znaleziony cały Stary Testament w zwojach oprócz Ks. Estery. To co było niezwykłe to, to, że tekst z Qumran był niemal identyczny (Izajasza 99%) co nasz dzisiejszy tekst. 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń