wtorek, 20 stycznia 2015

Dlaczego tylko Biblia? Część 2 Co wynika z jej autorytetu?


    1.      Wszystko co jest potrzebne do zbawienia i wzrastania w  pobożności znajduje się w Słowie Bożym.
2Tmoteusza 3:16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Apostoł Paweł nie miał wątpliwości, że to właśnie Słowo Boże przekazuje nam prawdy o Bogu. Słowo Boże działa na nas, zmienia nas i powoduje, że stajemy się ludźmi przygotowanymi przez Boga do działa jakie Bóg chce wykonać przez nasze życie.

    2.      Słowo Boże jest nam potrzebne do wzrastania w pobożności.
Jak myślisz co to znaczy, że Słowo Boże jest nam potrzebne do wzrastania w pobożności? Jezus mówi do uczniów, że oni są czyści z powodu Słowa, które im głosił. Co Słowo Boże zrobiło w życiu uczniów Chrystusa (przykład domestosa)? Jana 15,3; Słowo Boże oddziela nas od świata,  uświęca nas, przemianie gdy je czytamy o okazujemy mu posłuszeństwo   Jana 17,17.
Co się dzieje w  naszym życiu gdy Słowo Boże jest głoszone Hebrajczyków 4,12?
Powtórzonego Prawa 6,4-9
Jaką rolę Słowo Boże miało pełnić w życiu Izraelitów?
ü  Słowo Boże miało być w ich sercu. Izraelici mieli przyjąć Słowo Boże do serca, umiłować je, chodzić z nim rozmyślać nad nim Psalm 1. Widać wyraźnie, że właściwy stosunek do Boga kształtuje się przez właściwy stosunek do Jego Słowa. Jeśli Słowo Boże jest na należnym miejscu w naszym życiu, jest właściwie traktowane, jest otaczane właściwym szacunkiem, jest czytane w rodzinie, noszone w sercu i traktowane jak słowo Boga. To zaczynamy Boga traktować w taki sposób jak powinien być traktowany. Jeśli natomiast Słowo Boże jest lekceważone, nieczytane, nie zajmuje naszych myśli. Nie jest głoszone w kościele, to Bóg również nie jest właściwie traktowany, uwielbiony
ü  Słowo Boże w rodzinie. Bóg oczekiwał, by Izraelici uczyli Słowa Bożego i właściwego stosunku do  Boga swoje rodziny, następne pokolenia. W jaki sposób mieli oni to robić? Jak myślisz jak Słowo Boże mogło zmieniać młode pokolenie?
·         Przez Słowo Boże kształtował się właściwy stosunek do rodziców w młodym pokoleniu, właściwy stosunek do starszych.
·         Właściwy stosunek do pracy.
·         Właściwy stosunek  do bliźniego.
·         Właściwy stosunek do poszanowania cudzej własności.
·         Właściwe poglądy i postępowanie jeśli chodzi o moralność. W ten sposób przez Słowo Boże
ü  Słowo  Boże miało wpływać na ich czyny – przywiązać sobie do ręki. Mamy kierować się zasadami Słowa Bożego  w naszym postępowaniu i załatwianiu naszych spraw.
ü  Słowo Boże miało wpływać na ich umysły – przepaska między oczami. Ma kształtować nasze poglądy, to co myślimy o świecie, o sprawach tego świata, o moralności.
ü  Słowo Boże miało być w ich domu – wypisz na odrzwiach i na bramach. W jaki sposób Słowo Boże może być obecne w twoim domu?
3.      W Słowie Bożym, Piśmie Świętym jest wszystko co nam jest potrzebne do zbawienia.
Ew. Jana 20,31
Jak myślisz co to dla nas oznacza?
Oznacza to dla nas, że nie potrzebne, a nawet szkodliwe są dodatkowe źródła autorytetu, które są traktowane na równi ze Słowem Bożym. Każdą naukę, dogmaty, wierzenia powinniśmy weryfikować przez Pismo Święte.
ü  Dodatkowym źródłem autorytetu równym lub nawet ważniejszym od Słowa Bożego może być tradycja i przykazanie ludzkie. Tradycja sama w sobie nie jest zła o ile nie jest sprzeczna ze Słowem Bożym i nie znosi Jego autorytetu.
Mateusza 15,1-9
Do czego prowadzi traktowanie tradycji i nakazów ludzkich z podobnym autorytetem jak Słowo Boże?
a)      (w. 6) Unieważniania Słowa Bożego, by podtrzymać ludzką naukę. Czyli ludzkie tradycje z czasem stają się ważniejsze niż to co mówi Słowo Boże. Z czasem ludzie są tak przywiązani do tradycji i praktyk, że nie chcą zmienić swoich przyzwyczajeń i nawyków nawet wtedy kiedy Słowo Boże mówi, że coś jest złe. Czy byłbyś w stanie podać jakieś konkretne przykłady gdy ludzka tradycja zastępuje Słowo Boże?
b)     Uczy się ludzi, że ludzka tradycja jest tak samo ważna jak Słowo Boże.
c)      Ludzkie tradycje powodują, że ludzie czczą Boga tylko wargami, a serce ich nie zmienia się. Jest jakiś pozór religijności bez prawdziwej pobożności (w. 8).
d)     Ludzkie tradycje i nauki prowadzą do daremnej czci i pobożności, której Bóg nie nakazał. Człowiek oddając Bogu cześć przez ludzkie tradycje i przykazania ma wrażenie, że spełnia swój obowiązek wobec Boga. Nawet odczuwa satysfakcje ze swoje pobożności jednak to wszystko jest puste i bez żadnej wartości przed Bogiem.
e)      Ludzkie nauki i tradycje dają fałszywy obraz Pana Boga.
4.      Jeśli Słowo Boże nie jest cenione, to jego miejsce zastępują ludzkie poglądy, baśnie i historyjki. Często to są wątpliwego pochodzenia świadectwa i  nieprawdziwa nauka, dodatkowe wątpliwe objawienia itp.. rzeczy.
2 Królewska 17,9; 2 Tymoteusza 4,3-4
ü  Zwróć uwagę jaki miał być stosunek Bożego ludu do Słowa Bożego.
Jozuego 1,8; Powtórzonego Prawa 31,9-13; Nehemiasza 8,1-9; Jakuba 1,21.
ü  Zwróć uwagę na to, że diabeł chce poddać wątpliwość i unieważnić Słowo Boże. Rodzaju 3,1-6. W jaki sposób diabeł przekonywał Ewę do zerwania owocu.
·         Mówił, że Słowo Boże nie jest Bożym Słowem (rodz. 3,1)
·         Dodawał do Słowa Bożego (Rodz. 3,4)
·         Przekonywał Ewę, że Słowo Boże ją ogranicza i Bóg nie chce żeby ludzie byli szczęśliwi (rodz. 3,5).
·         Sugerował że jej wola i to, co ona chce jest równie ważne jak Słowo BożeZauważ, że od momentu upadku pierwszych ludzi w działaniu zwodniczego ducha nic się nie zmieniło. Charakter postępowania szatana jest wciąż taki sam. Wciąż podważa na różne sposoby Słowo Boga. Czyni to przez naukę, znanych ludzi, autorytety, filozofie, inne religie, nasze pragnienia. Zależy mu na tym, by Słowo Boże nie było zbyt poważnie traktowane w naszym życiu i byśmy nie cenili Go zbyt bardzo.  Szatan wie, że  lekki stosunek do Słowa Bożego to lekki stosunek do Boga i Jego osoby.
5.      Bóg poważnie traktuje swoje słowo.
ü  Jak myślisz co  to dla nas oznacza?
ü  W jaki sposób możemy coś dodawać do  Słowa Bożego, albo coś ujmować?
ü  Skoro Słowo Boże jest tak ważne, do czego nas to zobowiązuje? Zobowiązuje nas to, do solidnego studiowania Jego słowa czytania i wprowadzania

Psalm 138,2; Objawienie 22,18-19; Powtórzonego Prawa 4,2
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń