niedziela, 4 stycznia 2015

Pamiątka wieczerzy symbolem przypomnienia


Łukasza 22:19  I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.
20  Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
Pan Jezus przed swoją śmiercią podczas ostatniej wieczerzy ustanowił pamiątkę wspominana. Wziął chleb złamał i podawał im wskazując na to, że ten chleb jest symbolem jego ciała, które za chwile zostanie wydane na ukrzyżowanie za grzechy ludzi. Podobnie zrobił z kielichem. Nakazał również uczniom powtarzać to, gdy się spotykają. Nigdzie Pan Jezus nie powiedział jak często mamy to robić. Ale wydaje się, że tak często by nie zapomnieć co Chrystus dla nas na Krzyżu uczynił, by nie zapomnieć, że On tam ofiarował siebie, by zdjąć z nas, sąd, potępienie i ciężar naszych grzechów. W ten sposób Pan Jezus zabezpieczył kościół przed utratą znaczenia jego ofiary. Przez ten symbol za każdym razem przypominamy sobie Jego osobę, Jego mękę, Jego służbę, Jego poświęcenie. Ten symbol  daje nam też okazje do zwiastowania jego zbawczej śmierci. Sposób zabezpieczenia kościoła przez symbol, by pamiętać o szczególnie ważnych wydarzeniach nie jest czymś nowym w Biblii. Gdy Bóg chciał podkreślić charakter jakiegoś wydarzenia ustanawiał pewną tradycję, której nadawał symbolikę. Przez zachowywanie odpowiednich tradycji wracały obrazy i przesłanie które się za nimi kryło. I tak gdy Bóg chciał podkreślić wyzwolenie Izraela z Egiptu ustanowił paschę. Raz w roku miał być spożywany w Izraelu baranek podczas uroczystego posiłku. Baranek musiał być przygotowany w odpowiedni sposób np. nie można mu było łamać kości, ani podczas przygotowania do uczty, ani podczas samej uczty (Liczb 9,12). Co miało również wskazywać na Jezusa, którego kości nie zostały złamane (J 19,36) i w ten sposób wypełniło się pismo. Podczas samej wieczerzy w kolejnych paschach głowa rodziny zanim wieczerza została spożyta miała za zadanie opowiedzieć co ten spożywany baranek oznacza i co przypomina. Jeden z uczestników wieczerzy, najmłodszy pytał prowadzącego, po co to wszystko robimy? I wtedy prowadzący opowiadał historię wyjścia, bólu izraelitów w Egipcie i ocalenie Boga.
 Bóg nakazał to czynić mówiąc w ten sposób
Wyjścia 13:14  A gdy kiedyś zapyta ciebie syn twój, mówiąc: Co to oznacza? - powiesz mu: Ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli.
Uczestnicy wieczerzy niejako byli przenoszeni do wydarzeń w Egipcie, tak jakby sami byli tam wówczas obecni przez co Bóg również dla nich okazywał się wybawicielem.
Innym wydarzeniem, któremu Bóg nadał symbolikę, była sytuacja gdy Izraelici przeprawiali się przez Jordan do ziemi obiecanej, a wody Jordanu zatrzymały się,  by mogli przejść suchą nogą. Po tym wydarzeniu Bóg nakazał wybrać z Jordanu dwanaście pamiątkowych kamieni, które miały przyszłym pokoleniom przypominać tą sytuacje i wskazywać na Boga, który ratuje i wprowadza ich do ziemi obiecanej.
Jozuego 4:6  Aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą: Co znaczą dla was te kamienie?
7  Odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed Skrzynią Przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan; zostały rozdzielone wody Jordanu, i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki.
Tak wiec symbolika w Bożym dziele zbawienia nie jest czymś nowym, gdy Jezus ustanawia wieczerzę. Wieczerza właśnie jest dniem wspominania, możliwością przenoszenia się pod krzyż, gdy mój Zbawiciel wylewał tam swoją krew w moje miejsce. Wieczerza przypomina nam, że nasze zbawienie jest całkowicie dokonane przez Jezusa i przypomina nam, że jesteśmy od Niego zależni. Przez wieczerzę też przeżywamy Jego obecność w naszym życiu pamiętając na słowa, które sam powiedział „Oto ja jestem z wami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On jest z nami dzisiaj przez Ducha Świętego, jest z każdym wierzącym, który szczerze Mu zaufa.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń