sobota, 3 stycznia 2015

Uwielbienie Boga


Drodzy Biblia uczy nas, że Bóg jest istotą najwyższą, stworzycielem i chce by mu oddawano cześć właściwą dla jego osoby dlatego nakazał nam, by Go czcić i Go uwielbiać. Zauważcie że traktujemy rzeczy i osoby właściwie do tego kim są i jakie mają przeznaczenie. I tak np. psa wyprowadzamy na spacer, konia zaprzęgamy do wozu lub jeździmy na nim, gościa zapraszamy do domu, a Boga? Boga mamy uwielbiać i wywyższać. I gdyby jakiś człowiek zażądał uwielbienia dla siebie gdzieś wewnętrznie czujemy, że to jest niewłaściwe i budzi w nas pewien niesmak, bo to nam się nie należy. Ale nie tak  jest z Bogiem.  Bóg jest stwórcą, dawcą życia. I właściwie całe stworzenie chwali Boga z wyjątkiem człowieka i upadłych aniołów
Ks. Powtórzonego Prawa 5,7-10
Co Bóg nakazał w tym przykazaniu i czego zabronił?
Bóg nakazał czcić tylko jego i nie robić sobie innych Bogów z tego powodu, że on jest zazdrosny o swoją chwałę.
a)      Bóg wie, że jest potężny i wielki, czyli ma świadomość tego kim jest.
b)     Bóg wie i chce, żeby stworzenie uwielbiało i wywyższało go.

Powołani by chwalić Boga
Psalm 150
a)      Kto ma chwalić Boga? Ps. 150,6; Obj. 5,13; Ps. 148; Łuk 2,13-14
·         Aniołowie
·         Ludzie
·         Wszelkie zwierzęta
·         Góry, Lasy, morza
·         Cała ziemia i całe stworzenie
·         Wierni Pańscy
b)     Za co mamy chwalić Boga?
·         150, 2 za jego dzieła i za to co robi – czyli za co? Za jakie dzieła w twoim życiu powinieneś chwalić Boga?
·         Powinniśmy Boga za to kim jest za jego wielkość, moc, majestat, mądrość.
c)      A jak mamy chwalić Boga?
·         Przez ogłaszanie jego wielkości i wyjątkowości jego dzieł wobec innych Ps. 145,5-6
·         Przez granie i śpiewanie na jego chwałę Ps. 81,2-3;
·         Przez właściwe postępowanie zgodne z przykazaniami Bożymi Kolosan 1,10
·         Przez modlitwę i w modlitwie. Modlitwa nasza powinna zawierać ten element wychwalający i uwielbiający Boga, pochwały dla Boga, mówienie Mu, Kim jest, jaki jest wspaniały, zachwyt nad Nim. Niech się święci jego imię, niech będzie wywyższone, bo On jest tego godzien. Powinna zawierać dziękczynienie za to kim Bóg jest i co dla nas czyni. Mat 6,9
·         Przez ofiarność w wielu aspektach. Ofiarność swojego czasu, swoich umiejętności, swoich pieniędzy, ofiarność na rzecz potrzebujących Przypowieści 3,9
·         Przez służbę Jemu. Bóg jest Panem i pragnie, by go tak traktowano jako wielkiego Pana, któremu należy być posłusznym Jana 12,26W jakiej postawie mamy chwalić Boga
a)      W pokorze. Jaka postawa, to postawa pokory wobec Boga? Jest to postawa uniżoności, świadomości kim jest Bóg, jego wielkości, Świętości, chwały oraz sprawiedliwości. Postawa która zdaje sobie sprawę z własnej ograniczoności, słabości i grzeszności Micheasza 6,8
b)     Całym sercem Psalm 86,12; 103,3 Co to znaczy, że mamy chwalić Boga całym sercem? Przede wszystkim chodzi  o nasze zaangażowanie, że wychwalanie Boga i oddawanie Mu chwały nie może być martwą tradycjonalną formą. Czymś wyłączenie nakazanym w co ja nie jestem osobiście i emocjonalnie zaangażowany. W chwalenie Boga powinien być zaangażowany mój umysł, moje ciało, moje usta, moje pragnienia, moja wola. Oddawanie Bogu czci nie może wynikać wyłącznie z obowiązku

c)      Czystym sercem i czyste ręce Przyp. Sal. 15,8.  Chodzi o to, że uwielbienie człowieka jest przyjęte wtedy gdy człowiek odwraca się od swojego grzechu. Jednak gdy człowiek zamierza kontynuować nieprawości, a jednocześnie chce chwalić Boga, to jest to obrzydliwe w oczach Pana

d)     Powinniśmy chwalić Boga zawsze. Całe nasze życie jest przed obliczem Boga. Wszystko co robimy, co ma miejsce w naszym życiu, o czym myślimy jest dla Boga jasne. Dlatego powinniśmy dbać, by ta nasz codzienność na którą Bóg patrzy i z której może odebrać sobie chwałę Joba 1,8. Bogu mogła się podobać. To są nasze rozmowy, nasze myśli, relacje z innymi ludźmi. Powinniśmy stronić od złej mowy, przekleństw, plotkarstwa, zrzędzenia, głupich kawałów

Co możemy zrobić by lepiej uwielbiać Boga?

a)      Wygospodarować czas na uwielbianie i wywyższanie Boga. Często mamy wiele czasu na inne sprawy, ale brakuje nam czasu na najważniejszą rzecz, wywyższanie Boga. Diabeł skutecznie kradnie nam czas wypełniając nasze życie mniejszymi lub mało ważnymi sprawami. Gdy tak się dzieje jesteśmy słabi i nie wpływamy na życie innych. To pod wpływem społeczności z Bogiem, uwielbiania Go, doznajemy przemiany naszych serc, pragnień. Nasza dusza zostaje uciszona, uspokojona.
b)     Uważaj na to co mówisz, postaw straż przed swymi ustami. Zważajmy na nasze słowa, obietnice i starajmy się świadczyć naszym życiem.
c)      Karm się Bożym Słowem. Świat nas cały czas atakuje swoją filozofią, sposobem życia, poglądami i to będzie próbowało na nas wpływać, zmieniać nas i urabiać nas na swoją modłę. Żeby mieć tą właściwą perspektywę potrzebujemy Bożego słowa i Bożej ochraniającej łaski. Siły i nadzieje do trwania w Bogu bierzemy z Bożego słowa, które przypomina nam co jest dobre, a co złe. Słowo Boże wpływa również na nasze sumienie i kształtuje naszą wolę. A to wszystko po to, by nikt nie okradł nas z Bożych błogosławieństw, pokoju Bożego i ufności.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń