piątek, 3 kwietnia 2015

Wiara w Zmartwychwstanie fundamentem 1 Koryntian 15,1-26


Dlaczego ludziom trudno uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa?
  ü  Prawdopodobnie nie znamy nikogo, kto zmartwychwstał. Nie mówię o śmierci klinicznej, ale o prawdziwym zmartwychwstaniu. Dla wielu już sam ten fakt, że ludzie nie zmartwychwstają jest wystarczającym argumentem, że zmartwychwstania nie ma w ogóle.
  ü  Inni uważają że koncepcja zmartwychwstania to jakieś religijne bzdury  i z gruntu się tym nie zajmują
  ü  Jeszcze inni poddają w wątpliwość moc Bożą. Czy Bóg rzeczywiście jest osobą która byłaby wstanie podnieść człowieka z martwych?
 Wiele osób uważających się za chrześcijan wątpi w cielesne zmartwychwstanie. Według badań mniej niż połowa Polaków jest gotowa uznać zmartwychwstanie za fakt historyczny. Wynika z tego że  większość nie wierzy iż Jezus powstał z martwych.
1.      Skąd możemy być pewni że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał?
ü  Mówią o tym pisma prorockie przypomina Paweł w 1 Kor 15,3 na długo zanim to wydarzenie nastąpiło Ps 16,10 – mówi Dawid na około 1000 lat przed Chrystusem. Mat 12,40 świadectwo Jonasza; Ozesza 6,2
ü  Mamy świadków, którzy wiedzieli go żywego. O jakich świadkach wspomina Paweł, apostołowie (w 5) 500 świadków naraz widziało Jezusa żywego (w 6), widział Go Jakub brat pański; widziały go kobiety Maria Magdalena Ew Jana 20,11-18; druga Maria Mat 28,9-10 widzieli Go uczniowie idący do Emaus Łukasza 24,1-33 i widział go w końcu Ap Paweł, wcześniejszy prześladowca kościoła, który pod wpływem  tego spotkania uwierzył i doznał przemiany 1 Kor 15,8
ü  Przemiana Apostołów, z lękliwych wystraszonych ludzi stali się odważnymi świadkami Jezusa gotowymi oddać za Niego życie. To dowodzi, że między jego śmiercią kiedy apostołowie się rozpraszają i uciekają a zesłanie Ducha Św. w Dziejach Ap. 2 rozdz. musiało się wydarzyć coś co zmieniło tych ludzi. Z pewnością to było zmartwychwstanie gdy przekonali się, że Jezus rzeczywiście pokonał śmierć.
ü  Zesłanie Ducha Św. Jest potwierdzeniem Zmartwychwstania Jezusa. Nowy Testament uczy nas, że Duch Św. mógł być posłany wyłącznie po uwielbieniu Jezusa (Jana 7,39). Uwielbieniem tym było zmartwychwstanie i posadzenie Jezusa po prawicy majestatu tronu Bożego Dz Ap 2,34. W
ü  Nie znaleziono ciała Jezusa czego byli również świadomi Jego przeciwnicy i kazali rozpowiadać, że uczniowie w nocy go wykradli Mat 28,13. Tak więc pusty grób jest mocnym dowodem zmartwychwstania.
ü  Ostatnim dowodem jest ciągła działalności zmartwychwstałego  Chrystusa. Cały czas Jezus działa i pod wpływem  wiary w Niego kolejne osoby móiwą, że Go spotkały. Co prawda nie tak jak apostołowie, ale spotkały się z Jego przemieniającą mocą działająca na Jego uczniów. W tej chwili jak to pisze na całej ziemi setki ludzi, tysiące i miliony doświadcza zmartwychwstałego  Chrystusa.
2.      Dlaczego wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest taka ważna?
ü  Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem prawdziwości Jego misji. Jak mówi Paweł, że skoro Chrystus nie zmartwychwstał Jego misja odkupienia ludzkości zakończyła się fiaskiem 1 Kor 15,17. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że Chrystus nie zapłacił za nasze grzechy i Jego ofiara przez Ojca nie została przyjęta. A jeśli nie zapłacił za nasze grzechy, wszyscy jesteśmy jeszcze w swoich grzechach i czeka nas potępienie. To by również znaczyło, że Chrystus jest martwy, nie wstawia się za nami w Niebie u Ojca i nie może obdarzać zbawieniem tych,  którzy do Niego przychodzą.
ü  Wiara w zmartwychwstanie jest także wiarą w moc Boga. Słowo Boże mówi, że Bóg jest dawcą życia i ostatecznie tym który to życie odbiera. Wierząc, że Bóg może przywrócić człowieka do życia wierzymy że Bóg jest rzeczywiście Bogiem. I on jako jedyny może pokonać śmierć i grzech.
ü  Kolejną rzeczą jest to, że wiara w zmartwychwstanie w Chrystusa wyraża nadzieję i wiarę w nasze zmartwychwstanie. Słowo Boże mówi, że Jezus jest pierwszym który umarł i zmartwychwstał 1 Kor 15,20. On obiecał, że ci którzy w Niego wierzą również powstaną z martwych w dzień Jego przyjścia Jana 5,28-29; 1 Kor 15,23; 1 Tes 4,14-18.
ü  Następnie jak mówi Paweł jeśli Chrystus nie zmartwychwstał musielibyśmy uznać, że wszyscy począwszy od apostołów są kłamcami i głoszą fałszywe rzeczy 1 Kor 15,15. Wszystkie nasze wysiłki, nasze starania, zapieranie się siebie, posłuszeństwo Chrystusowi. To wszystko byłoby daremne.

ü  Zmartwychwstanie również potwierdza, że wiara nasza i poświęcenie ma sens 1 Kor 15,58. Jeśli rzeczywiście zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, to jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. I jedyne wydarzenie,  które niesie nam nadzieje na pokonanie śmierci. Więc jeśli jest to wszystko prawda, człowiek powinien włożyć całą swoją energię, cały swój potencjał, by poznać to i doświadczyć tej mocy wynikającej ze zmartwychwstania, bo Słowo Boże uczy nas, że przez to ocalimy dusze nasze i otrzymamy życie wieczne.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń