wtorek, 6 października 2015

Jak studiować Biblię

 Materiały pomocnicze – Baptystyczne podstawy wiary Harold Rawlings
Właściwe studium Biblii jest niezwykle ważne, od niego zależy w dużym stopniu twoje zrozumienia Boga i Jego poznanie. Jeśli już na początku swojej przygody z Bogiem położysz złe fundamenty może być tak, że już zawsze będziesz miał problem z właściwą interpretacją Słowa Bożego.
Trzeba od razu powiedzieć, że lektura Biblii nie jest taka trudna i nie zrozumiała jak się wielu ludziom wydaje. Wiele osób sięga po Biblię, ale zaraz się zniechęca nie rozumiejąc o co w niej chodzi. Pamiętajmy że Biblia jest Bożą księgą, Bożym listem napisanym przez Boga za pomocą ludzi do ludzi. Tak więc Bóg nie zakrywa w niej swojej woli, ale ją nam objawia. Przedstawia swoje oczekiwania względem nas i przedstawia w niej Sam siebie. Przez Biblię poznajemy Bowiem kim Bóg jest i co dla nas uczynił. Poznajemy również kim jest człowiek. Świat od wieków próbuje odpowiedzieć na te pytania, ale może skutecznie tego uczynić, bo odrzuca biblijny światopogląd.
Tak więc siadamy do Biblii z myślą, że teraz dowiemy się czegoś nowego o Bogu i dowiemy się czegoś nowego o nas. Poznamy Boga i poznamy samych siebie. Wydaje mi si, że każdy kto z otwartym sercem bez wcześniejszych uprzedzeń zasiądzie do Biblii odkryje ekscytujące prawdy.
1.      Kilka zasad czytania Biblii
a.      Powinniśmy ustalić sobie jakiś chronologiczny tok czytania Biblii.
Nie powinniśmy czytać Biblii na wyrywki. Czasami chrześcijanie tak czytają biblię i mówią „to teraz zobaczę co Bóg chce mi powiedzieć” i otwierają na chybił trafił. Ale przypuśćmy że ktoś otworzył na fragmencie (Mt 27,25) że Judasz poszedł i się powiesił. Ooo, powiedziałby chyba Bóg nie chce żebym się powiesił więc otworze jeszcze raz i teraz otworzył na fragmencie (Łuk 10,37) idź i ty czyń podobnie. Ta humorystyczna anegdotka pokazuje jak można w błędny sposób odczytywać Bożą wolę z Biblii dla naszego życia
Może to być cała Biblia od początku do końca. Ale z tego powodu, że jest to gruba księga wielu ludzi się zniechęca. Może być to czytanie tematyczne,  czy czytanie jakiś poszczególnych ksiąg. Warto przedtem coś dowiedzieć na temat powstania danej księgi, jej autora, przybliżony czas napisania, kontekst historyczny, kulturowy. Początkującym proponuje, by zaczęli  swoją przygodę z Biblię od nowego Testamentu, a dokładnej od Ew Ew. Jana. Ewangelia ta jest  treściwym traktatem Boga napisanym do człowieka.
Można również skorzystać z wielu programów czytania Biblii np. Biblia w rok, dwa lata, czy trzy. Programy tematyczne i inne.
b.      Następna rzecz przy czytaniu Biblii, to modlitwa.
Musimy pamiętać, że Biblia nie jest zwykłą książką, to Boża księga, zawierająca Boże Słowo. Przez Biblię przemawia do nas Bóg. Przed jej lekturą zawsze powinniśmy modlić się i prosić Boga, by przemówił do nas tym słowem i pomógł nam odkryć prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Wskazana jest również postawa pokory, czy chce zmienić swój punkt widzenia, czy jestem gotowy zaakceptować i przyjąć to jak Bóg patrzy na świat, jak patrzy na mnie. Tylko wtedy kiedy jestem pokorny wobec Bożego Słowa może ono skutecznie działać w moim życiu
c.       Niektórzy zasiadając do Biblii przygotowują sobie również papier i coś do pisania, by zapisywać myśli, które w trakcie jej czytania przychodzą nam do głowy.
 Sam wielokrotnie doświadczyłem jak to jest pomocne i inspirujące, gdy później czytam swoje odkrycia.
d.      Dobrze jest również zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia do czytania Biblii jak : słownik, atlas biblijny, konkordancja biblijna, komentarze biblijne.
e.      Wiem z doświadczenia że ważną częścią studiowania Biblii jest właściwy czas i miejsce.
Nie powinniśmy studiować jej od przypadku, ale powinniśmy czynić ą regularnie w wyznaczonym czasie. Niech to będzie czas tylko dla nas i dla Biblii, wtedy kiedy możemy mieć spokój, możemy pomyśleć i skupić się na jej przesłaniu, wtedy kiedy nikt nie będzie nam przeszkadzał.

Przeszkody w czytaniu Biblii
a.      Osobiste uprzedzenia
„Czytam biblię ale swoje wiem”
b.      Z góry powzięte opinie
„lubię czytać Biblię bo popiera moje poglądy”
c.       Myślenie w kategoriach życzeń
„wczytujemy biblię rzeczy których tam nie ma” np. na podstawie Dz Ap 16,31 niektórzy uważają, że jeśli oni się nawrócą to muszą się nawrócić wszyscy w ich domu
d.      Generalizowanie.
Np. ktoś mówi, że Jezus pił wino i staje się to dla niego przyzwoleniem do picia. Lub przyjmuje na podstawie jednego niejasnego lub czasami milczącego fragmentu jakąś regułę. Np. parafrazując słowa Jezusa jak mam wiarę, to wszystko co chcę w każdym przypadku stanie mi się.
e.      Odwołanie się do przekonań większości.
Jeśli wszyscy tak mówią to musi być prawdą np. że bracia Jezusa i siostry wspomniani w Biblii to byli kuzyni, wszyscy ludzie są dobrzy, każda religia prowadzi do Boga i inne.


Pytania
Jak myślisz jakie są powody tego, że ludzie nie studiują Biblii?
Jaka jest różnica między czytaniem a studiowaniem Biblii?
Jaka pora dania według ciebie jest najlepsza na studiowanie Biblii i dlaczego?

Pokonać przepaść kulturową.
Musimy wziąć pod uwagę, że Biblia była napisana setki lat przed nami i pewne rzeczy w niej zawarte, zwyczaje i zachowania mogą być dla nas niezrozumiałe. Jak np. to gdy Bóg zażądał, by Abraham złożył swojego syna Izaaka w ofierze. Dlaczego Abraham nie zdziwił się na taką prośbę Boga? Takie zachowania były czymś normalnym w jego kulturze i wyrażały najwyższy stopień oddania. Albo inny przykład, gdy Rachela zabrała bożki domowe z domu Labama. Zaraz myślimy o typowych figurkach, bożkach w naszym rozumieniu, ale wtedy i w tamtej kulturze były to dokumenty stwierdzające stan majątku. Każda córka, która była w ich posiadaniu mogła ubiegać się przed sądem o przekazanie majątku na rzecz swojego męża.
W ten sposób lepiej rozumiemy dlaczego Labam chciał tak koniecznie je znaleźć. Obawiał się że straci jeszcze jakiś majątek, a że był chciwy, to jego obawy były tym większe.
Tak więc musimy pokonać przedział kulturowy, przepaść kulturową. Wyobraźmy sobie, że ktoś za czasów Pana Jezusa bierze naszą gazetę do ręki i czyta ją. Czy rozumiałby ten człowiek o czym czyta, zakładając że zna nasz język? Oczywiście że nie będzie rozumiał! Musiałby choć trochę zgłębić ducha naszych czasów, kulturę politykę, modę i prądy danej epoki. Podobnie i my zasiadając do Biblii musimy zgłębić jej czasy, znaleźć się na ulicach Jerozolimy w czasach Jezusa, przejść przez morze razem z Mojżeszem, wyruszać na bitwy razem z Jozuem,  prorokować razem z Jeremiaszem. Oczywiście nie dosłownie, ale należy przenieś się w ich czasy i odkryć jakie kierowali przesłanie do im współczesnych, a znajdziemy główną myśl danego tekstu i księgi, a wtedy możemy odkryć zastosowanie. Nie mówię, że to jest łatwe, ale nie jest i trudne dla dociekliwego studenta Biblii. Jedno wiem na pewno, wymaga dużo pracy i poświęcenia. I wydaje mi się, że na to dzisiaj jest deficyt. Żyjemy w czasach, w których przekonuje się nas, że wszystko możemy mieć szybko, prosto i bez wysiłku.  Z tego powodu wiele osób jest z irytowanych i wiele działań porzuca nie osiągając nic znaczącego.   

Studiowanie w kontekście
Ważną częścią studiowania Biblii jest zwracanie uwagi na kontekst danego fragmentu, kontekst księgi i kontekst rozdziału. Mówi się, że fragment Biblijny wyrwany z kontekstu staje się pretekstem. Każdy fragment ma swój kontekst, czyli o jego znaczeniu decyduje to co przed nim jest napisane i to co po nim jest napisane. Również istotny jest kontekst księgi, który wyznacza znaczenie danego fragmentu. Bez zrozumienia kontekstu jesteśmy skazani na całkowicie błędną interpretacje Biblii co zresztą jest potwierdzone przez setki sekt i błędnych doktryn.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń