wtorek, 13 października 2015

Istnienie Boga.


Materiały pomocnicze – Baptystyczne podstawy wiary Harold Rawlings

Czy da się udowodnić istnienie Boga? Czy są jakieś metody lub obserwacje, które możemy poczynić, by stwierdzić, że Bóg rzeczywiście istnieje. Oczywiście istnienia Boga nie możemy udowodnić w sposób fizyczny i zbadać w sposób naukowy.  Zawsze będzie to kwestia wiary, aż do czasu kiedy Bóg da się poznać wszystkim i ziemie będzie pełna poznania chwały Pana jak może wodami jest wypełnione (Habakuka 2,14). Ale możemy poczynić pewne obserwacje, które świadczą o istnieniu Boga i spróbujmy je przedstawić.

Ciekawe jest to, że Słowo Boże nigdzie nie stara się dowieść, że Bóg istnieje, ale wszędzie stwierdza, że Bóg jest 1 Mój 1,1; Izaj 45,5 że chwałę Boga widać Ps. 19,1-6.
Bóg nie musi udowadniać istnienia samego siebie. Po pierwsze nie ma takiej potrzeby, żeby przez udowadnianie swojego istnienia podnosił swoje poczucie wartości, bo Jego świadomość samego siebie i swojej wielkości w 100% odpowiada temu jak jest w rzeczywistości.  A po drugie On po prostu jest  „Jestem który Jestem” – „Jahwe Bóg”, „Jestem” i Jego chwała jest widoczna od założenia świata i może być zaobserwowana przez ludzką inteligencje. Weźmy także pod uwagę, że nie udowadnia się tego co jest oczywiste, tego co jest prawdziwe, faktyczne, po prosty akceptujemy to i przyjmujemy że tak jest.
1.      Z pewnością jedną z takich obserwacji jest to, że ludzie są religijni i mają potrzebę kultu istoty wyższej.
Gdyby rzeczywiście Boga nie było, to skąd w ogóle myśl w człowieku, by czcić kogoś kto jest większy i potężniejszy od nas. Gdziekolwiek się nie udamy i jakichkolwiek ludzi nie odwiedzimy, w najbardziej niedostępnym miejscu (tzw. buszu) na świecie zobaczymy tam, że mają oni jakiś kult, że wierzą w jakąś istotę lub istoty, którym przypisują boskie cechy. W różnych kulturach wiara ta przybiera różne formy, nie mniej jednak znaczące jest to, że jest powszechna. Nawet tzw. ludzie zachodu z rozwiniętych krajów, być może przestają czcić Boga w tradycyjnej religijnej formie, ale w miejsce Boga czczą rzeczy materialne, mamonę, rodzinę, naukę, i inne. Współczesny człowiek ma tak samo wielkie pragnienie Boga jak jego pradziad, może ma tylko więcej substytutów, rzeczy które zastępują mu Boga.
2.      Moralność w człowieku dowodzi istnienia Boga.
Gdyby nie było Boga skąd w ogóle w człowieku jakiś biologiczny zegar informujący go o tym co jest dobre a co złe.   Ap Paweł napisał o tym w ten sposób
Rzymian 2:14  Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają;
15  Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;
Każdy człowiek ma jakieś poczucie moralności i sumienie. Na poczucie moralności i sumienie ma wpływ otaczająca nas kultura, wychowanie, nasze sądy. Jednak ten biologiczny zegara został człowiekowi wbudowany przez Boga, by mógł rozróżniać między tym co dobre, a co złe. Dlatego też przed Bogiem jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje i postępowanie.
3.      Wszystko istnieje dla jakiejś przyczyny
Hebrajczyków 3:4  Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.
Nikt rozsądny widząc dom pośrodku pustyni nie dojdzie do wniosku, że powstał on tam sam z siebie. Każdy rozumny człowiek od razu skieruje swoje myśli w stronę projektanta.  Zada sobie pytanie kto go zbudował? Tak widząc wspaniałe oblicze ziemi, harmonię stworzenia, to jak wszystko jest ze sobą powiązane, że ziemia daje chleb, potrzebuje do tego słońca i deszczu, chleb przynosi życie, człowiek musi uprawiać ziemię. Widać w tym wszystkim jak jedno drugim się zazębia. Gdyby ziemia była dziełem przypadku, to jak to możliwe, że pokarmy które ona daje są przystosowane do naszego układu trawiennego. Jak to możliwe, że słońce znajduje się dokładnie w takiej odległości od ziemi, że może na niej istnieć życie. Gdyby było odrobine dalej byśmy zamarźli, gdyby było trochę bliżej byśmy spłonęli. Ziemia obraca się wokół własnej osi, dzięki temu może być równomiernie ogrzewana przez słońce. Spójrzmy tylko na skomplikowanie organizmów, nawet najprostsze są tak skomplikowane, że człowiek nawet przy całej swojej inteligencji i technice nie może ich odtworzyć.
4.      Wszystko ma jakiś początek i cel.
Każdy uważny obserwator widzi, że nic nie powstaje samo z siebie. Gdybyśmy wzięli części do zegarka i włożyli do jakieś maszyny, która obracałaby się setki lat, czy zegarek sam by się złożył? Oczywiście że nie, równie absurdalne jest mówienie, że świat jaki widzimy mógł powstać z przypadku jest o wiele bardziej skomplikowany niż jakikolwiek zegarek. Zegarek musi ktoś zbudować, musi być projektant, który wszystkie jego elementy poskłada w jedną całość, by mógł wskazywać właściwą godzinę. Podobnie z całą ziemią, jednak wiele osób mających dobre obserwacje odnośnie zegarka nie wierzy w projektanta całej ziemi.
5.      Obecność Pana Jezusa Chrystusa na ziemi.
Wszyscy którzy odmawiają istnienia Boga muszą wytłumaczyć skąd obecność Chrystusa na ziemi tego niezwykłego człowieka, innego niż wszyscy. Dowody na istnienie Jezusa są po za wszelkimi wątpliwościami to do czego jedynie toczą się spory to, to czy Pan Jezus rzeczywiście był osobą za którą się podawał. Był Człowiekiem obdarzonym mocą o jakiej możemy tylko marzyć. Mocą która uzdrawiała wszelką chorobę, mocą która podnosiła ludzi z martwych, mocą która pozwalała chodzić po wodzie i przeczyć prawom fizyki, mocą która rozmnażała chleb, mocą która panowała nad pogodą i mocą, która pozwoliła Mu samemu powstać z martwych. Był człowiekiem, który mówił, że istniał wcześniej niż istnieli wszyscy Jan 8,58, mówił że przyszedł od Boga z nieba by nas zbawić i pouczyć Jana 8,42.
6.      Kolejnym dowodem na istnienie Boga jest istnienie Izraela.
Każdy kto mówi, że Boga nie ma musi wytłumaczyć jak to możliwe, że jest taki naród jak żydzi. Cała Historia Żydów jest ściśle związana z Bogiem, który mówi Biblia z jednego człowieka omal obumarłego, człowieka który nie mógł mieć dzieci uczynił wielki naród i rozmnożył go. Znamy historię tego narodu od samego początku. Jest to jedyna historia narodu na świecie opisująca w takich szczegółach jego powstanie. Ezechiela 16,3-14.
7.      Jeszcze jednym dowodem na istnienie Boga jest istnienie kościoła chrześcijańskiego od 2000 tys. lat.
Jeśli ktoś mówi, że Boga nie ma musi zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, w takim razie skąd kościół chrześcijański? Jak wytłumaczyć jego przetrwanie, rozwój, wpływ na świat? Tyle razy próbowano go zniszczyć, prześladowano, palno Biblię, skazywano wierzących na śmierć i do dzisiaj w wielu miejscach tak się czyni. Ale pomimo tych wszystkich ataków kościół rozwija się i ma dobrze. Dostał od swojego Pana, który nieustannie Go posila, Jezusa Chrystusa obietnicę, że Bramy zła, bramy piekielne, wszyscy jego przeciwnicy, nienawistnicy, prześladowcy nie przemogą Go Mateusza 16,18
8.      Kolejnym świadectwem na istnienie Boga jest setki tysięcy osób odmienionych przez niego. Dzieje Ap 9,24-
Nierzadko wyciągniętych z samego dna Bagna, przemienieni alkoholicy w jednej chwili, którzy teraz pomagają innym alkoholikom. Podobnie z narkomanami, prostytutkami, gangsterami i wielu jeszcze zwykłych ludzi w niezwykle przemienionych, posiadających żywą prawdziwą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kto mógł to sprawić, żeby w jednej chwili człowiek stał się inny, nowy, spojrzał nowymi oczami na otaczającą go rzeczywistość, zobaczył coś głębiej, zobaczył Boga w chwale, który żyje i działa czego i ja jestem świadectwem? Tylko Bóg mógł to uczynić.

Przeciwnicy istnienia Boga mówią że nie wierzą w niego, bo to nie naukowe, ale Biblia mówi, że za prawdziwą przyczyna niewiary wcale nie stoi brak dowodów, ale grzech Jan 3,19; Mat 15,19.
Apostoł Paweł powiedział, że jego istnienie jest dla wszystkich widoczne i oczywiste, ale ludzie tej oczywistej prawdzie sprzeciwiają się Rzym 1,19-20.

Jak myślisz dlaczego teoria Ewolucji jest tak popularna w dzisiejszym świecie?
Jedna z przyczyn popularności teorii ewolucji jest to, że zwalnia mnie ona od odpowiedzialności za moje czyny i decyzje przed Bogiem. Jeśli Boga nie ma to możemy robić cokolwiek chcemy i nigdy nie poniesiemy za to żadnych wiecznych konsekwencji. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że przestępcy, zbrodniarze, tyrani, dyktatorzy i wszyscy ludzie mieliby uniknąć podsumowania swojego życia. Nawet poczucie naszej sprawiedliwości domaga się, by zbrodnie zostały ukarane i zostaną.
Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że wszyscy ludzie muszą zdać sprawę przed Bogiem
Mateusza 16,27; Obj. 22,12-13; 20,11-15


  

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń