wtorek, 20 października 2015

Jak poznajemy Boga


Materiały pomocnicze „Baptystyczne podstawy wiary” Harold Rawlings
Wbrew pozorom pytanie jak poznajemy Boga, nie jest łatwym pytaniem w zależności gdzie i kogo byśmy zapytali otrzymamy różne odpowiedzi.
Jak ludzie uważają, że poznajemy Boga?
 ü  Wiele osób będzie mówić, że poznajemy Go przez różne religie, że każda z nich ma w sobie cząstkę prawdy i dopiero po wydobyciu tej prawdy z wielu religii możemy Boga poznać.
 ü  Jeszcze inni będą twierdzić, że poznajemy Boga przez chodzenie do kościoła lub słuchanie autorytetów duchowych.
ü  Jakaś grupa powie, że poznajemy Boga przez pisma wyznaniowe. Dla różnych religii, wyznań są różne pisma wyznaniowe.
ü  Ktoś jeszcze inny powie , że poznaje Boga przez przyrodę.
ü  I może spotkamy również takie osoby, które powiedzą, że poznajemy Boga przez Pismo Św.
Słowo Boże mówi, że Boga poznajemy na kilka sposobów.
ü  Pewnych prawd o Bogu możemy dowiedzieć się przez przyrodę Rzym 1,18-21
ü  Przez Biblię, Pismo Święte możemy dowiedzieć się w sposób bardziej szczegółowy kim Bóg jest i czego od nas oczekuje. Jak wiemy Biblia nie jest zwykłą księgą, ale jest księgą natchnioną przez Boga, gdzie Bóg umieścił prawdy o sobie samym. 2 Tym. 3,15-17; 2 Piotr 1,19-21
Ale to jest bardziej intelektualne poznanie. Nie każdy kto przeczyta Biblię i widzi Boże ślady w przyrodzie, rzeczywiście pozna Boga.
ü  Prawdziwe głębokie poznanie Boga nie dotyczy tylko pewnej wiedzy o Bogu, czy nauczeniu się jakiś terminów, doktryn itp. Prawdziwe głębokie poznanie ma miejsce wtedy kiedy człowiek pozna Boga osobiście przez przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jest  to wewnętrzne unikalne poznanie sprawiające, że Bóg dla danej osoby staje się kimś bliskim, staje się jej Ojcem, a ona jego dzieckiem.
Żydzi przez Pisma nie mogli poznać Boga dlaczego? Jana 5,39-40. No właśnie nie mogli poznać Boga, bo nie chcieli przyjść do Chrystusa, to Jezus objawia nam Boga, a Bóg ojciec objawia nam Pana Jezusa. Między Bogiem Ojcem a Chrystusem jest ścisła zależność i umniejszanie Jednego kosztem drugiego powoduje, że boga nie możemy poznać Mateusza 11,27; Jan 1,18; Jana 6,44; Jana 149-10.
ü  Również prawdy o Bogu objawia nam Duch Św. Bez pracy Ducha Św. w człowieku człowiek nie jest w stanie poznać Boga osobiście lub w jakikolwiek sposób zrozumieć kim jest Bóg  Jan 14,16-17.26; Jan 16,13. Prawda o Bogu dla człowieka jest zasłonięta i na jego oczach spoczywa coś w rodzaju zasłony, dopiero gdy Duch Święty przychodzi zasłona spada i człowiek zaczyna widzieć Boga tak wyraźnie jak nigdy przedtem 1 Kor 2,10-12.; 2 Kor 3,15-16
Bóg nie poznany
Mówimy o poznaniu Boga, ale mówimy o poznaniu cząstkowym. Bóg jest zbyt mądry, zbyt wielki, zbyt wspaniały i niezgłębiony, by jakikolwiek człowiek mógł go w pełni poznać. Jestem przekonany, że nawet aniołowie będący przy Bogu nie poznali nie Boga dogłębnie i cały czas Go poznają. Tylko Bóg wie kim jest Bóg 1 Kor 2,10. My będąc na ziemi i poznając Boga poznajemy go tylko w niewielkim stopniu, może podobnym stopniu jak człowiek dzisiaj poznał kosmos. Nawet dobrze nie znamy naszego układu planetarnego, naszej galaktyki, a co dopiero mówić o milionach, a może miliardach galaktyk. Przez całą naszą wieczność, będąc przy Bogu będziemy Go poznawać i nigdy do końca Go nie poznamy.  Psalm 145,3; 147;5; 139,6; Job 11,7-9.
Poznawanie Boga przez człowieka będąc na ziemi ma największy sens, bo jest to poznanie, które nigdy się nie skończy. Inaczej mówiąc poznawanie Boga nie jest to wiedza bezużyteczna, ap Paweł powiedział, że pobożność do wszystkiego jest przydatna, bo ma obietnice życia teraźniejszego i przyszłego 1 Tym 4,8. Każde inne poznanie oprócz poznania Boga kiedyś straci na znaczeniu. Gdy nadejdzie dzień naszej śmierci, wszystko cokolwiek poznaliśmy oprócz Boga na nic nam się przyda. Po prostu dzień śmierci jest dniem końca, doczesnego życia człowieka i co z jego wiedzy, mądrości i wszelkiego poznania jeśli nie dotyczyło Boga. Człowiek prawdziwie mądry powinien szukać, celów wiecznych i stawiać je ponad doczesnymi, bo cele wieczne nigdy nie przeminą, doczesne natomiast zaraz się skończą.

Osobiste poznanie Boga
Boga poznajemy głębiej w miarę tego jak zbliżamy się do Niego i okazujemy mu posłuszeństwo. Bóg w swojej dobroci i łaskawości objawia się bardziej osobom, które w większym stopniu poświęciły Jemu swoje życie. Głębsze poznanie Boga jest ściśle zależne od posłuszeństwa, gdy jesteśmy Bogu posłuszni On objawia nam więcej z samego siebie i poznajemy Go w jeszcze bardziej unikalny sposób. To powoduje, że wzrasta nasze zaufanie do Boga i nasza wiara, co pozwala nam być jeszcze bardziej oddanym. Widać to w życiu wszystkich mężów Bożych, że ich wiara na początku drogi z Bogiem była na minimalnym poziome, ale w miarę jak Boga poznawali wiara i zaufanie wzrastało np. w życiu biblijnego Józefa, Abrahama, Dawida, apostołów Jana 7,17; Efez 4,15; 1 Piotr 1,7

Z innych środków poznajemy Boga są
ü  Modlitwa – bez osobistej społeczności z Bogiem nie wzrastamy i nie poznajemy Go.
ü  Społeczność kościoła. Bóg ustanowił kościół, by budować się nawzajem. Bez kościoła nie poznajemy Boga tak jak powinniśmy Go poznawać. Bóg objawia się w swoim kościele i przez swój kościół.
ü  Poznajemy Boga przez to również jak Bóg nas prowadzi i co czyni w naszym życiu.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń