wtorek, 27 października 2015

Jaki jest Bóg?


Człowiek często przedstawia Boga na własny obraz i własne podobieństwo. Dlatego tzw. ludzcy Bogowie tak często się różnią i nierzadko ich cechy charakteru stoją w sprzeczności do siebie. Tak więc nie możemy polegać na ludzkich obrazach Boga i ludzkich staraniach przedstawienia Boga. Jedyne co daje nam pewność, że  posiadamy prawdziwe informacje na temat Boga, to informacje z samego źródła, informacje od samego Boga. Taką Informacją jest Pismo Św. w nim Bóg objawił siebie i objawił kim jest i jaki jest.
Jednak jak już mówiliśmy wcześniej, Bóg do końca jest niepoznany. Objawił nam tylko tyle o sobie ile chciał i ile jest nam potrzebne byśmy mogli mieć właściwe wyobrażenie z kim mamy do czynienia. Gdy Bóg objawił się Mojżeszowi przy krzaku gorejącym ( Ks. Wyj 3,13-14) powiedział, że On jest Jahwe Bóg co się wykłada, Jestem który Jestem. Czyli Bóg zawsze będzie dla nas zagadkowy, tajemniczy i niezgłębiony. Ale to nie znaczy, że nie możemy Go poznać. Mamy ile trzeba, by zbliżyć się do Żywego prawdziwego Boga, Bóg innego niż inni bogowie, Boga którego nie możemy przedstawić za pomocą martwych przedmiotów, czy ludzkich wyobrażeń. W końcu Boga większego, mądrzejszego i wspanialszego od czegokolwiek co dotychczas znamy. Nawet najbardziej światły i błyskotliwy umysł nie jest w stanie sięgnąć tak daleko i tak głęboko, by choć małym stopniu przedstawić wielkość stworzyciela. Ale czy to znaczy, że nie mamy próbować? Nie, wprost przeciwnie, mamy Boga szukać, mamy sięgać do Niego wiarą, kierować do niego nasze myśli, wylewać przed Nim nasze dusze i na tyle na ile On nam pozwala poznawać Go. Niekiedy On w swojej lasce i dobroci schyla się w naszymkk kierunku i zwiększa zakres naszego pojmowania siebie. Ooo, dzięki ci za to wspaniały wielki Boże, że zakryłeś te rzeczy przed wielkimi a objawiłeś je tym, którzy szczerze ciebie szukają (Łuk 10,21).

1.      Po pierwsze Bóg jest duchem
Ew. Jana 4,24
Jak myślisz co to znaczy, że Bóg jest duchem?
Przede wszystkim znaczy to, że Bóg nie jest człowiekiem, nie ma ciała jak człowiek i nie wygląda jak człowiek. Jak często myślimy o Bogu, że na tronie w niebie siedzi starzec z długą brodą wyglądający jak stary człowiek. Ale jest to mylące wyobrażenie Boga. Bóg nie wygląda jak człowiek, nie porusza się jak człowiek i nie myśli na sposób ludzki.

A co z tekstami gdzie jest powiedziane że Bóg ma części ciała Hebr 1,10; 1 Król 8,29; Neh 1,6? Oczywiście należy je traktować symbolicznie jest to tzw. Antropomorfizm – czyli przypisywanie Bogu ludzkich cech. Ale zawsze należy pamiętać, że gdy Bóg mówi, że patrzy to nie znaczy ze ma oczy jak człowiek, lub mówi że trzyma coś w rękach to nie znaczy, że ma dłonie podobne do naszych. To jest właśnie często nasz problem, że bierzemy te teksty odnośnie boga i zaczynamy Go sobie wyobrażać jak człowieka.
Jeśli chodzi o to, że Bóg jest Duchem również we wspaniały sposób wyraził to Szczepan w Dziejach Apostolskich mówiąc, że Bóg nie mieszka w ludzkich świątyniach
Dzjeje Ap 7:48  Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok:
tą samą prawdę później powtórzył Ap. Paweł
Dzieje Ap 17:24  Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych
25  Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.
Czego nie możemy zaobserwować skoro Bóg jest duchem?
Oczywiście nie możemy zobaczyć Boga, zaobserwować jego istoty. Nasze oczy są przystosowane do oglądania czego co jest materialne, nie możemy zobaczyć ducha nie możemy zobaczyć powietrza.
Biblia w wielu miejscach mówi o niewidzialności Boga 1 Tym 1,17; Rzym 1,20, Pwt 4,15-16.
Jak myślisz dlaczego Bóg zakazał tworzyć wizerunki swojej osoby?
Za każdym razem gdy tworzymy wizerunek Boga ograniczamy jego osobę, umniejszamy Jego chwałę i zaczynamy kojarzyć Boga z kimś ograniczonym, z kimś kto jest w jednym miejscu, kto nie wiele morze z kimś kto jest martwy jak te wizerunki.
No dobrze ktoś powie, a co z tymi wszystkimi sytuacjami gdy Bóg pozwalał się ludziom zobaczyć? To że Bóg jest duchem nie przeszkadza mu przyjąć jakąś postać, najwyraźniej istoty duchowe mogą to uczynić
2.      Bóg jest osobą
Bóg, który dał się nam, poznać jest osobą, która ma świadomości,, inteligencje, plan, zamiary, wolę, rozum.
Trzeba to podkreślić, bo coraz częściej mówi się o jakieś energii, opatrzności, sile natury, wielkim umyśle, czy czymś jeszcze innym. Nie, Bóg Biblii jest żywą działającą osobą np. Psalm 115,3-7; 1 Tes 1-9
Bóg ma świadomość Wyj 3,14, intelekt  Rodz. 18,19, wolę Jan 6,38, przemawia Rodz. 1,3, widzi Rodz. 11,5, słyszy Ps. 94,9, żałuje Rodz. 6,6, gniewa się Ks. Pwt 1,37, jest zazdrosny  Ks. Wyj. 20,5, jest miłosierny Ps. 111,4

3.      Bóg jest wieczny
Wieczność Boga jest to coś co wykracza po za nasze możliwości pojmowania. Jedynie co możemy zrobić z wiecznością Boga, to zaakceptować ją, nigdy tego nie zrozumiemy z powodu naszych ograniczeń. Ks. Rodz. 21,33; 1 Tym 1,17
Wieczność Boga oznacza, że Bóg nigdy nie miał początku i nigdy nie będzie miał końca. Po prostu Bóg jest zawsze od wieków i na wieki i zawsze będzie. Dlatego może nam gwarantować, życie wieczne, bo wszelkie istnienie zależy do Niego. Jeśli ktokolwiek może mówić o życiu wiecznym, to właśnie On wieczny Bóg. Ps 90,2

Atrybuty Boga
1.      Bóg jest wszechmocny
I znowu zdarzamy się z pojęciami, które wykraczają po za nasze zrozumienie. Jesteśmy w stanie zaakceptować, że Bóg jest wszechmocy, ale trudno nam zrozumieć co to właściwie oznacza. Co oznacza że Bóg jest wszechmocny? Ks. Rodz 18,14; Jer 32,27
Oczywiście wszechmoc nie oznacza, że Bóg czyni wszystko co sobie pomyślimy. Bóg działa w granicach zgodnych z Jego charakterem np. Bóg nie kłamie, nie zmienia, nie czyni czegoś głupiego, irracjonalnego
2.      Bóg jest wszechwiedzący
Wszechwiedza Boga oznacza, że Bóg dokładnie wszystko co się dzieje we wszechświecie i zna również wszystkie myśli i ścieżki swoich stworzeń oraz że Bóg zna całą przyszłość od początku do końca.  Ps 147,5; 1 Król 8,39; Mat 6,8; 10;30
3.      Bóg jest wszechobecny
Bóg w tym samym czasie jest obecny wszędzie w każdej chwili, nie jest ograniczony przestrzenią jak np. jego stworzenia zarówno fizyczne jak i duchowe Dz Ap 17,28; Ps 139,7-10. Myślę że warto zaznaczyć, że szatan nie może być wszędzie w przeciwieństwie do Boga, który jest wszędzie obecny.

Moralne atrybuty Boga

1.      Bóg jest święty Kpł 11,44; Joz 24,19; Izaj 6,1-3 Jak myślisz co to znaczy, że Bóg jest święty?
2.      Bóg jest miłością 1 Jana 4,8-16 Jak myślisz co to znaczy, że Bóg jest miłością
3.      Bóg jest sprawiedliwy Pwt 32,4; Obj 15,3 Jak myślisz co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy?


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń