środa, 22 maja 2013

Boży gniew


Rzymian 1:18  Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
Jak już mówiliśmy wcześniej Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, a zbawienia, przebaczenia grzechów potrzebuje każdy człowiek. Głównym tego powodem jest gniew Boży wymierzony przeciwko ludzkości za nieprawości, upadki  i grzechy. Dla wielu ludzi gniew Boga jest trudny do zaakceptowania, bo uważają że Bóg jest tylko dobrocią i miłością i nie może się gniewać. Ale Bóg żeby okazać się Bogiem musi się gniewać na niesprawiedliwość, kłamstwo, niemoralność, morderstwo, oszustwo, pychę, i wszelkie inne przejawy odstępstwa od Jego prawa. Tak, Bóg dał nam prawo i chce by jego przykazania były przestrzegane, każde złamanie jego przykazań musi się spotkać ze słusznym Jego gniewem. Przez to Bóg okazuje się Święty i Sprawiedliwy.  Gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności w różny sposób.  Czasami jak mówi apostoł Paweł polega to na tym, że Bóg pozwala lub dopuszcza, by ludzie wchodzili, w co raz większe niemoralności i grzech. Czyniąc tak ściągają na siebie przeróżne cierpienia i choroby zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej. Przykładem takiego postępowania może być niemoralność seksualna, która powoduje choroby weneryczne, AIDS, rozpad rodzin, i wiele innych. W  konsekwencji takie postępowanie może prowadzić do rozkładu całego społeczeństwa, rozruchów społecznych a nawet wojny. Oczywiście wiele osób nie widzi związku między rozwiązłością seksualną, a upadkiem państwa, ale jak mówi Słowo Boże w ten sposób objawia się Boży gniew gdy lekceważymy Boże przykazania.
Przede wszystkim gniew Boży objawia się wtedy, kiedy ludzie nie uwielbiają Boga, a w ich sercach brak wdzięczności dla Niego. Każdy człowiek został stworzony w tym celu by czcić i wywyższać Boga, jeśli tego nie robi to obraża Go. A miejsce życiu człowieka jakie powinien zajmować Bóg zajmuje coś innego. Czasami są to rzeczy materialne, przyjemności, hobby, rodzina, religia i inne.
Ludzie także przez Bezbożne życie i łamanie Bożych przykazać tłumią prawdę o Bogu, który ich stworzył i zamieniają Go na martwe obrazy, posągi, przedmioty kultu. W swoim sumieniu i w stworzeniu widzą Chwałę i majestat Boga, a jednak często nie chcą się Mu podporządkować w ten sposób odrzucają, to co Bóg o sobie objawia i ściągają na siebie słuszny Jego gniew.
Więc wszyscy potrzebujemy Ewangelii Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie Boży gniew za nasze grzechy, karę która należała się nam. Jeśli Go odrzucamy sami będziemy musieli spotkać się z Boża odpłatą za wszelką bezbożność, którą popełniliśmy. A straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń