poniedziałek, 20 maja 2013

Sprawiedliwość z Boga


Rzymian 1:17  Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Jak mogę okazać się przed Bogiem sprawiedliwym skoro wiem, że Bóg jest Święty i nienawidzi wszelkiego grzechu, a ja jestem grzesznikiem? To pytanie zadaje sobie wielu ludzi i z tym pytaniem również zmagał się wielki reformator Marcin Luter. Odpowiedzią na to pytanie nie są nasze dobre uczynki, ani praktyki religijne, nasze staranie, przestrzeganie przykazań czy wiedza. Sprawiedliwymi przed Bogiem możemy się okazać tylko przez wiarę w Ewangelię. Bóg w przesłaniu o Jezusie Chrystusie komunikuje ludziom zasady na podstawie, których jest w stanie przebaczyć grzechy każdemu grzesznikowi. Nie ma możliwości oczyszczenia się przed Bogiem  jak tylko przez prawdziwą szczerą wiarę w Jezusa Chrystusa. Ludzie wielokrotnie myślą, że ich dobre uczynki lub gorliwość religijna wprowadzą ich do nieba. Niektórzy uważają, że jeszcze po śmierci jest szansa oczyszczenia, którą jest czyściec. Ale to wszystko to, wielkie kłamstwo które zwodzi ludzi i sprawia, że ostatecznie idą do piekła, bo próbują ominąć Bożą jedyną drogę usprawiedliwienia, którą jest Jezus (Ew Jana 14,6). Ewangelia wytycza nam prostą ścieżkę przed Boże oblicze i daje nam pewność, że jeśli nią podążymy to, zostaniemy przez Boga przyjęci. Należy podkreślić, że owe usprawiedliwienie nie wypływa z działań i starań człowieka, ale wypływa od Boga, to Bóg w Jezusie Chrystusie usprawiedliwia człowieka i daje nam możliwość wzrostu w naszej wierze w Chrystusa. Perspektywa budowania wiary, która podoba się Bogu zaczyna się od momentu, gdy człowiek postanowi uznać Jezusa Chrystusa i przyjąć Jego przesłanie. Dopiero wtedy, gdy to się dokona zaczynamy żyć nowym Bożym życiem, które Bóg wszczepia w nas. To nowe życie rozwija się i przemienia całego mnie sprawiając, że każdego dnia upodabniam się do obrazu Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Żyć przed Bogiem z wiary w Jezusa nie mając własnej sprawiedliwości opartej na moich zasługach, a jedynie sprawiedliwość z Boga, którą obdarza mnie Bóg w wyniku zasług Jezusa Chrystusa. To jest moim pragnieniem.    

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń