wtorek, 14 maja 2013

Ucieczka Jakuba od Labana Ks. Rodzaju rozdz. 31


Bóg cały czas strzegł życia Jakuba i teraz, kiedy Jakub przebywa u Labana 20 lat, Bóg przygotowuje drogę do powrotu. Warto zauważyć w jaki sposób Bóg, to robi?
ü  Bóg pozwala usłyszeć Jakubowi rozmowę synów Labana i w ten sposób Jakub widzi, że oni mają złe nastawienie do niego i uważają go za złodzieja (Rodz. 31: 1)
ü  Następnie Bóg pozwala dostrzec Jakubowi nieprzychylne nastawienia samego Labana do niego (Rodz. 31,2.5)
ü  Bóg daje też wkłada pragnienie w serce Jakuba, by wrócić do domu (Rodz. 30,25)
ü  Następnie Bóg przemawia do Jakuba że ma wrócić do ziemi swego Ojca (Rodz. 31,13) (Rodz. 31, 3) co wcześniej już zapowiedział Jakubowi, gdy on uciekał przed swoim bratem Ezawem (Rodz. 28, 15), a teraz Bóg swoją obietnice daną Jakubowi realizuje.
Wynika z tego, że Bóg przygotowuję zarówno samego Jakuba jak i odpowiedni czas do powrotu, a nawet w stwarza okoliczności, które nie dają Jakubowie możliwości zastania u Labana. Wydaje mi się, że jest to dobry przykład kiedy Bóg nie pozostawia wątpliwości jak jest Jego wola i nawet nie pozwala myśleć Jakubowi, że mógłby tam zostać. Czasami także gdy ociągamy się wypełnieniem Bożej woli Bóg przymusza nas do działania (prześladowanie w Dziejach Apostolskich 8,1.4)
ü  Bóg również prowadzi nas w naszym życiu w podobny sposób
Ø  Pojawia się taka myśl w sercu Jakuba, później okoliczności, później Bóg potwierdza to wszystko przez słowo.
W całej historii także dostrzegamy przewrotność i chciwość Labana, która doprowadziła do je utraty majątku jego majątku i sądu Bożego nad nim, a także niezgody  między Jakubem oraz swoimi córkami.
ü  Wcześniej Labam był całkowicie zadowolony z kontraktu, jaki zawarł z Jakubem (Rodz. 30,34) ale Bóg błogosławił Jakubowi i Laban w czasie zmieniał zapłatę Jakuba łamiąc warunki umowy (Rodz 31,7 31,41) nadto miał ciągłe pretensje do Jakuba o stratę w trzodzie i uważał, że Jakub musi mu wszelkie straty wynagrodzić (Rodz. 31,39) nie zważał też na pracę  Jakuba i  jego wysiłek, ale interesowało go tylko jego dobro (rodz. 31, 40)
ü  Jakub tymczasem jest uczciwy w pracy i w postępowaniu z Labanem chociaż ten go wykorzystuje (Rodz 31, 38 – 42)
ü  Mamy w tej historii przykład w jaki sposób zazdrość chciwość i oszustwo doprowadza do ruiny, a uczciwość, solidność w pracy i ufność Bogu jest wynagrodzona.
Przypowieści Salomona 28:22  Człowiek o złym oku (zazdrosny) jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego.
Przypowieści 21:26 Niesprawiedliwy jest zawsze chciwy, sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. (1 Kor 3,3 Jak 3,16)
ü  Słowo Boże wzywa wierzących do uczciwości w pracy, solidności nawet jeśli pracodawca czy sąsiad jest dla nas zły lub nieuczciwy (Kolosan 3,22 – 24 Efezjan 6,5 – 7 1Piotra 2,18 – 19)
Przypowieści 10:3 Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia żądzę bezbożnych. Ps 10, 14 Hebrajczyków 13,5 -6
Zwróćmy także uwagę na to, że Jakub szuka wsparcia w podjęciu ostatecznej decyzji o wyjeździe od Labana u swojej rodziny i radzi się ze swoimi żonami (Rodz. 31, 4 – 16). Z pewnością gdyby rodzina Jakuba była przeciwna takiej decyzji,  to powrót byłby o wiele trudniejszy, a może nawet Jakub, by nie zdecydował się na takie przedsięwzięcie. Wsparcie rodziny szczególnie  w życiowych decyzjach jest ważne i daje też siłę do zrobienia tego co należy. Dlatego tak ważne jest, by cała rodzina szukała Pana i Jego woli szczególnie małżeństwa.  

Rachela podczas ucieczki bierze bożki Labana (Rodz. 31, 19) dla Labana była to niezwykle ważna sprawa i to był jeden z powodów dla których ścigał Jakuba. Dlaczego Rachela to zrobiła?  Jednym z powodów może być, ze Rachela była przywiązana do tych bożków i wierzyła w ich opiekę. Być może nie chciała, by ojciec jej miał wsparcie w bóstwach i mógł z ich pomocą wróżyć (Rodz 30, 27). W każdym razie wydaje się, że ona wierzyła jeszcze w moc tych bóstw i z tego powodu naraziła na szwank całe przedsięwzięcie.
ü  Niewiara i powątpiewanie prowadzi człowieka do złych decyzji, a nawet może doprowadzi do strasznych konsekwencji jak w przypadku Jakuba. To rozłościło Labana i Bóg musiał interweniować w nocy we śnie by zapewnić bezpieczeństwo Jakubowi  (Rodz. 31, 24)
ü  Podobnie zachowywał się Izraela gdy Mojżesz długo nie wracał z góry (Ks. Wyjścia 32). Oni uczynili sobie bożka, którego znali z Egiptu i w nim upatrywali swojego bezpieczeństwa. Myślę, że z tego płynie taki wniosek: W chwilach kryzysu, próby okazuje się w co  naprawdę wierzymy i w czym pokładamy naszą  nadzieje. W chwilach próby mamy tendencje do zwątpień i zwracania się z pomocą do kogoś innego niż Bóg.  
Laban ściga Jakuba i w końcu dogania go (Rodz. 31, 25). Odległość między Haranem a pogórzem Gilead to około 300 km
ü  .  Widać w całej historii rękę Boga nad tą sytuacją. Bóg nie pozwala skrzywdzić Jakuba i ostrzega Labana, o czym Laban dokładnie wie (Rodz 31, 29) Bóg też uśmierza gniew Labana i nie pozwala znaleźć bożków, które ukradła Rachela. Gdyby Laban znalazł  je, to Rachela musiałaby umrzeć (Rodz. 31.32), bo Jakub przeklina człowieka, który to uczynił.
Przypowieści Sal. 16:7  Gdy drogi człowieka podobają się Panu, Wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół.
ü  Jeśli chodzimy z Bogiem jesteśmy uczciwi wobec ludzi Bóg może zmienić nawet nastawienie naszych wrogów do nas.
ü  Też popatrzmy na Labama, że Bóg przez jego życie daje nam pewną przestrogę. Przez 20 lat oglądał Jakuba i widział jak mu Bóg błogosławił, co sam nawet przyznał (Rodz. 30,27). Bóg także do niego przemawiał przez sny (Rodz. 31,24). A jednak nigdy się nie nawrócił i wciąż wierzył w swoje bożki. Możemy przez całe życie być obok ewangelii, widzieć ludzi wierzących nawet brać udział w spotkaniach, a jednak nigdy nie wejść do królestwa. Znałem człowieka, którego żona wierząca, były w domu u nich spotkania on akceptował, brał w nich udział, ale nigdy się nie nawrócił. Pamiętajmy o tym , żeby nie tylko  się przyglądać, ale naprawdę zufać Bogu i odrzucić fałszywą ufność.
Podsumowując:
1.      Bóg realizuje swój plan przygotowując nas do niego przez swoje słowo, pragnienia i okoliczności.
2.      Przewrotność, oszustwo, chciwość i zazdrość sprowadzają na manowce. Bóg błogosławi uczciwość, skromność, pokorę i solidność.
3.      W kluczowych decyzjach w naszym życiu jest ważne wsparcie rodziny.
4.      Trudne sytuacje, doświadczenia i próby, weryfikują naszą wiarę.
5.      Nie bądźmy tylko widzami i obserwatorami, ale uchwyćmy się sami nadziei, która jest w Chrystusie.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń