poniedziałek, 20 maja 2013

Ewangelia to moc Boża


Rzymian 1:16  Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
Jest, to dla mnie szczególnie cenny wers w Nowym Testamencie, bo informuje nas jak powinna być traktowana ewangelia przez tych, którzy uważają się za wierzących w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł był gotów zwiastować ewangelię w Rzymie pośród wielkich tego świata tylko dlatego, że nie uważał jej za głupstwo, ale mądrość Bożą. Poselstwo bowiem ewangelii zbawia każdego, kto w nią wierzy. Być może dla wielu poselstwo to, wydaje się bardzo proste, a może nawet prymitywne, ale Bogu upodobało się żeby w prostym zwiastowaniu o Jezusie Chrystusie umieścić swoją moc. Tylko wtedy będziemy aktywni w zwiastowaniu Ewangelii i będziemy prowadzili owocna służbę w tej dziedzinie jeśli nie będziemy się jej wstydzić. Pan Jezus Chrystus i wiara w Niego musi być w życiu chrześcijanina największym dobrem. Gdy wstydzimy się Ewangelii i Jezusa Chrystusa jest to, dla nas sygnał, że Chrystus w naszym życiu jeszcze nie zajął należnego Mu miejsca. Wstyd również często jest spowodowany naszym lękiem i obawami, że zostaniemy wyśmiani i stracimy w oczach ludzi wokół nas, ale to znaczy, że wciąż poczucia naszej wartości poszukujemy w tym świecie, a nie w Chrystusie. Dlatego tylko wtedy, gdy Ewangelia stanie się dla ciebie wszystkim, a ty zdasz sobie sprawę, że bez Chrystusa jesteś nikim nie będziesz się jej wstydził.
Apostoł Paweł również powiedział, że Ewangelia to, moc Boża przez którą Bóg ratuje ludzi i sprawia, że grzesznicy otrzymują łaskę przebaczenia grzechów i są uznani przez Boga za godnych Królestwa Bożego. Uważam, że prawdziwa odwaga i entuzjazm w głoszeniu Ewangelii wynikają z wiary, że rzeczywiście przesłanie o Jezusie jest jedynym ratunkiem dla ludzi. Jak długo będziesz uważał, że coś innego niż Chrystus jest w stanie pomóc ludziom tak długo będziesz osłabiał przesłanie Ewangelii i pozbawiał ją mocy. Pozbawianie mocy Ewangelii polega na umniejszaniu jej znaczenia lub dodawaniu do niej jakiegoś ludzkiego przesłania, może ludzkiej filozofii i mądrości. Ewangelia również traci moc, gdy zwiastujemy ją w niepełny sposób np. nie mówiąc o kontrowersyjnych jej kwestiach jak: wyłączność Jezusa jako Zbawiciela lub nie mówiąc o potępieniu w piekle za odrzucenie jej przesłania.     

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń