środa, 29 maja 2013

Pojednanie - Spotkanie Jakuba z Ezawem Księga Rodzaju rozdz. 33

Pytania do studium?
Jak Jakub rozumiał pojednanie z Bratem?
    a)      Życzliwość między stronami Rodz. 32:6, 33:10, 33:15
    b)     Nieagresja, życie w pokoju Rodz. 32:12
    c)      Mimo pojednania między braćmi nie nastąpiło jeszcze odbudowanie zaufania na co wskazuje chęć Jakuba pójścia w inną stronę i odprawienie pomocy Rodz. 33, 12 - 15 

Jakie działania powziął Jakub, by doprowadzić do pojednania?
    a)      Podejmuje inicjatywę w celach zgody posyłając posłów Rodz. 32:6
b)     Posyła dary, by przebłagać brata Rodz. 32:21, 33,10 – 11 Tak więc Jakub ma świadomość potrzeby zadośćuczynienia.
c)      Traktuje swego brata jak swego Pana zdając się na łaskę i jest bardzo pokorny wobec niego Rodz. 33:8
d)     Oddaje mu siedmiokrotnie pokłon   wyraz jego poddania i uniżenia
 Co czuł Jakub będąc niepojednany z bratem?
a)      Lęk obawa przed zemstą Rodz. 32:12

Jaka rolę w pojednaniu braci odegrał Bóg?
a)      Jakub wie, że tylko Bóg może przemienić serce Ezawa i zagwarantować prawdziwe pojednanie Rodz. 32,1 – 13

ü  Bóg wysłuchuje modlitwy Jakuba i sprawia, że Ezaw życzliwie odnosi się do Jakuba Rodz. 33,4
ü  Między Ezawem i Jakubem następuje ważny zwrot w relacjach braterskich. Przy pojednaniu Ezawa z Jakubem należy prószyć w ogóle wartość zgody i  pojednania.
·         Pragnienie zgody Jakuba i wysłane dary nie miały tylko charakteru cynicznego udobruchania brata, ale najprawdopodobniej wynikały ze szczerego pragnienia Jakuba pojednania się z rodziną. Jakub też ma świadomość swojej winy względem Ezawa wcześniej rywalizacja przysłaniała mu sprawiedliwość teraz wie, że skrzywdził swojego brata i chce to naprawić. Z pewnością zmiana postawy względem Ezawa w życiu Jakuba wynikała z przemiany Jego życia. Możemy powiedzieć, że Jakub, który stał się Izraelem nawrócił się, a przez to zmienił się również sposób patrzenia na Ezawa.
·         Słowo Boże wzywa nas do pokoju z ludźmi i odpuszczania jeśli przeciw nam zawinili.
 Rzymian 12:18 Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
Jakuba 3:17  Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców nie stronnicza, nie obłudna.
Mateusza 5,21 – 24 Mateusza 18, 21 – 35
ü  Pojednanie z Bogiem prowadzi nas do pojednania z ludźmi. Ludzie często zapominają, że przykazanie miłości wobec ludzi nie da się wypełnić z pominięciem pierwszego ważniejszego przykazania miłości do Boga Mateusza 22, 36 – 40
ü  Cały świat znajduje się w konflikcie dzieci z rodzicami, żony z mężami, rodzeństwa, sąsiedzi, państwa, a wynika to z braku pojednania z Bogiem. Gdy człowiek pojednania się z Bogiem nie chce już walczyć, ale dąży do pokoju i ten pokój niesie również innym.  
ü  W pojednaniu z Ezawem widzi Jakub oblicze Boga inaczej mówiąc Jego działanie. Jako ludzie wierzący powinniśmy nauczyć się dostrzegać łaskawą rękę Boga nad naszym życiem i Jego pomoc w odpowiedzi na modlitwy. To sprawia, że wysławiamy Boga, dziękujemy Mu i lepiej Go poznajemy. Przez działanie Boga w naszym życiu również wzrasta nasza wiara i zaufanie do Pana. Z kolei wiara prowadzi nas do posłuszeństwa i wzrastania w świętości, a to powoduje, że stajemy się co raz bardziej podobni do Chrystusa i możemy być użyci przez Boga w Jego dziele.
ü  Jakub nie wrócił po spotkaniu z Ezawem do Betel jak obiecał w Rodz. 28, 19 – 22 Bóg również przedstawiał się Jakubowi jako Bóg z Betel Rodz. 31:13. Jakub poszedł do Sukkot, a to jest w przeciwnym kierunku i tam się osiedla. Nie wiadomo jakie są powody takiej decyzji Jakuba, ale wydaje się, że on chce być trochę daleko od swojego brata Ezawa, możliwe również, że w Sukkot były lepsze pastwiska, bo Betel znajdowało się na górzystym terenie. Ale najwyraźniej Jakub nie do końca tutaj jest posłuszny Bogu, miał wrócić do ziemi swoich ojców, a to będzie miało dalsze konsekfencje.
Podsumowanie:
1.      Bóg jest Bogiem pojednania i do tego prowadzi Jakuba oraz Ezawa. Bóg też pojednał świat ze sobą przez Jezusa Chrystusa 2 Kor 5:19
2.      Powinniśmy przebaczać i dążyć do zgody i pokoju między ludźmi.
3.      Moc przebaczenia mamy wtedy gdy pojednamy się z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa.

4.      Nienawiść zawsze powoduje złe owoce i niszczy ludzi, rodziny, grupy społeczne, narody.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń