środa, 11 grudnia 2013

Sąd ostateczny

Dzisiaj zajmiemy ostatnim etapem eschatologii Sądem ostatecznym, nowym niebem i nową ziemią.
Po czasie milenium nastąpi ostateczna zagłada wrogów Boga, co zakończy się sądem ostatecznym i całkowitym triumfem Boga i Baranka.
Przeczytajmy (Objawienie 20,11 – 21,8)
Jak już mówiliśmy wcześniej, że Biblia naucza o kilku sądach. Będzie tzw. Sąd Chrystusowy, który dotyczy wierzących i oceny ich dzieła w Chrystusie (2 Koryntian 5, 8 -10) (1 Koryntian 3,11 – 15). Ale będzie również sąd ostateczny, w czasie którego Bóg osądzi wszystkich którzy kiedykolwiek żyli na ziemi i zmarli, a sąd ten będzie dotyczył niewierzących.
Słowo Boże wielokrotnie wspomina o Sądzie Bożym, który będzie miał miejsce. Jana 12,48 Rzymian 2,5.16 Dzieje Ap 17,31 Ew. Mateusza 12,36.41.42 Hebrajczyków 9.27 2 Piotra 2,9
Często również Pan Jezus nauczał na temat sądu ostatecznego.
1.      Po pierwsze widzimy że wierzący nie muszą się tego sądu obawiać, jak już powiedzieliśmy on będzie dotyczył niewierzących. Wprawdzie wierzący będą obecni na tym sądzie, ale tylko w celu ogłoszenia ich sprawiedliwymi, a nie ich przeznaczenia czy oceny ich życia. Sąd na wierzącymi miał miejsce już wcześniej w czasie gdy nastąpiło porwanie Kościoła, był  to sąd Chrystusowy (Objawienie 20,4 – 6).
2.        W czasie powtórnego przyjścia  nastąpi zmartwychwstanie niesprawiedliwych (Obj 20,13).
 Apostoł Paweł wierzył również w zmartwychwstanie niesprawiedliwych, które nastąpi po milenium. Będzie to zmartwychwstanie na sąd. (Dzieje Ap 24,15) (Daniela 12,12) (Jana 5,29).
Podczas drugiego przyjścia Chrystusa będzie tylko zmartwychwstanie sprawiedliwych (Objawienie 2,5). Tak więc będą dwa zmartwychwstania jedno w czasie przyjścia Chrystusa drugie w czasie Sądu ostatecznego.
3.      Tylko wiara w Chrystusa daje ocalenie i życie wieczne (Jana 3,36). Ludzie którzy uwierzyli w Chrystusa są wpisani do księgi żywota, która jest w niebie. W momencie, gdy ktoś uwierzy jest wpisany do Księgi żywota. W niebie znajduje się księga żywota baranka Obj. 20,12 (Daniela 12,1)
4.      Warto zwrócić uwagę, kogo będzie dotyczył sąd ostateczny „wielkich i małych” (Objawienie. 20,12) przed Bogiem wszyscy są równi i każdy niezależnie od tego, jaką miał pozycje i kim był będzie musiał stanąć przed sądem i otrzyma sprawiedliwy wyrok. Kary w piekle również będą stopniowane w zależności od uczynków niewierzących.
ü  Zwróć również uwagę co jest przedmiotem sądu niewierzących? Wszystkie uczynki niewierzących będą przedstawione na sądzie, wszystkie myśli i wszystkie słowa Ew. Mateusza 12,36 Łukasza 8,17. Wszystkie uczynki niewierzących świadczą przeciw nim, bo nie zostały dokonane w Bogu i nie przynosiły Bogu chwały. Bóg przyjmuje tylko chwałę jaka mu jest oddawana w Chrystusie i przez Chrystusa. Każdy inny rodzaj uwielbienia jest obrażaniem Boga i próbą ominięcia najświętszej ofiary którą złożył Chrystusa z samego siebie jako ofiarę przebłagalną za grzechy nasze.
5.      Co się dzieje po sądzie ostatecznym? Zwróć uwagę na Obj. 20, 14 – 15 Jakie przeznaczenie czeka tych którzy nie byli zapisani w księdze żywota? Zostaną wrzuceni do Jeziora ognistego (Obj. 20,14-14) kto jeszcze znajduje się w Jeziorze ognistym? (Obj. 19,20) (Obj. 20,10)
ü  Jak długo będzie trwała kara tych którzy trafili do Jeziora ognistego? Jaka to będzie kara? Objawienie. 20,10 14,10 – 12, Marka 9,44-48
6.      Jaka przyszłość czeka tych którzy uwierzyli w Chrystusa? (Objawienie 21,1 – 8). Wymień obietnice znajdujące się w tym fragmencie? Bóg będzie mieszkał z ludźmi, zniknie cierpienie i wzdychanie, smutek, choroby, złość i wszystko co dotyczy grzechu. Nie będzie już trudu i mozołu, który jest wynikiem przekleństwa po upadku
7.      Bóg również stworzy nowe niebo i nową ziemię. Objawienie 21,1 Izajasza 65,17-18 2.
Czym będzie się charakteryzowało nowe niebo i ziemia? Na ziemi będzie dużo mniej wody i będą panowały inne warunki klimatyczne Obj. 20,1, Nie będzie już nocy i nic przeklętego (Obj. 22,3)Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń