piątek, 6 grudnia 2013

Wiara w Boga wyraża się w posłuszeństwie Bogu.

Drodzy dzisiaj chciałbym byśmy zajęli się posłuszeństwem Bogu. Biblia uczy nas, że prawdziwa wiara w Boga wyraża się w posłuszeństwie Słowu Bożemu.
Przeczytajmy fragment z Ks. Jozuego 1.7 – 8
Jakie przykazanie Bóg dał Jozuemu?
 ü  Miał ściśle czynić wszystko według tego co jest napisane w Piśmie Św.
 ü  Jakiemu autorytetowi miał być posłuszny Jozue żeby mieć pewność, że właściwie postepuje?
 ü  Miał rozmyślać i studiować Boże Słowo i być jego wykonawcą.
ü  Kiedy Jozue mógł być pewny że wypełnia nakaz Pana Boga?
ü  Jakie obietnice Bóg dał Jozuemu?
ü  Jaka jest recepta na spełnione życie według Słów skierowanych do Jozuego?
Przeczytaj fragment z Ew. Mateusza 7,21 -29
ü  Jak myślisz co to znaczy mówić Panie, Panie, a nie robić tego co mówi Jezus?
ü  Dlaczego Jezus powiedział do tych którzy uważają, że służą w Jego imieniu nigdy was nie znałem?
ü  Kogo Jezus w tej historii nazwał głupim, a kogo mądrym?
ü  Co to znaczy według Jezusa budować swój dom na Pisaku? Czym jest piasek? Zachwyt nad nauką Jezusa, ale brak prawdziwego naśladowania i posłuszeństwa.
ü  Co to znaczy według Jezusa budować swój dom na skale?
ü  Jak myślisz kiedy się ostatecznie okaże, że ktoś budował na Pisku lub na skale?

Budowanie domu na piasku jest łatwiejsze, ale ostatecznie zupełnie bezwartościowe. Budowanie domu na skale jest znacznie trudniejsze i wymaga od nas więcej wysiłku, ale tylko wiara przez posłuszeństwo znajduje akceptacje u Boga. Gdy ktoś mówi że wierzy, ale nie okazuje Bogu posłuszeństwa, to tak naprawdę nie wierzy, ale oszukuje siebie samego Jakuba 2,14-20

Przeczytaj Ew. Jana 15,8 – 14
ü  Kiedy Będzie uwielbiony Bóg przez nasze życie (wers 8)
ü  Kiedy możemy być pewni, że trwamy Jezusie Chrystusie i go kochamy (wers. 10)?
ü  W Jaki sposób Jezus pokazał nam, że trwał w miłości swojego Ojca (wers 10)?
ü  Kiedy możemy być pewni, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa (Wers 14)?
ü  Na czym polega prawdziwa miłość do Chrystusa? (J 14,15)

                                             
Przeczytaj poniższe fragmenty i powiedz w czym mamy być posłuszni?
Względem Boga Względem ludzi
1. Trzeźwość i wstrzemięźliwość (Rzymian 13,13, Efezjan 5,18)
2. wstrzymywanie od  kłamstwa (Mateusza 5,33 – 37 Kolosan 3,9 Efezjan 4,25)
3. Czytanie i rozważanie Słowa Bożego (Psalm 1,1-2 Joz 1,8)
4. Modlitwa (I Tym. 2,1)
5. Głoszenie Ewangelii (Mateusza 28,19-20)
6. Świadectwo (Mateusza. 5,13-16)
7. Codzienna praca (Efezjan. 4,28) (2 Tesaloniczan 3,10)
8. Przebaczanie (Efezjan 4,32)
9. Nie miłowanie Świata (1 Jana 2,15)
10. Wybór partnera (2 Kor. 6,14)
11. Życie rodzinne (Efezjan. 6,1-4)
12. Uczciwość wobec pracodawcy (Efez. 6,5-8)
13. Posłuszeństwo władzom państwowym (Rzymian. 13,1-7)
14. Uległość wobec przewodników (Hebrajczyków. 13,17)

Co Pan Bóg powiedział na temat posłuszeństwa przez usta Samuela do Saula?

1Sm 15:22  Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
1Sm 15:23  Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.

Prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa okazuje się przez posłuszeństwo Jego Słowom. Przez posłuszeństwo sami nabieramy pewności, że jesteśmy rzeczywiście zbawieni i utwierdzamy swoją wiarę.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń