poniedziałek, 9 grudnia 2013

Zdesperowana niewiasta Łukasza 8,43 - 48

Drodzy dzisiaj chce podzielić się krótka historią z Ewangelii Łukasza o pewnej kobiecie, która została uzdrowiona przez Jezusa.
W naszej historii czytamy, że podczas służby Jezusa pewna kobieta, która chorowała od 12 lat na krwotok i doświadczała wiele cierpień z tego powodu. A nadto wydała wszystkie swoje pieniądze na lekarzy, a jednak nie doświadczyła żadnej pomocy, gdy tylko przyszła do Jezusa i potajemnie dotknęła się szaty natychmiast została uzdrowiona.
Musimy wiedzieć, że zanim to uzdrowienie w życiu tej kobiety nastąpiło jej dramat był ogromny. Prawdopodobnie była wykluczona ze społeczności synagogi z tego powodu że miała upływ krwi, bo według prawa była nieczysta.
Kapłańska 15:25  Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu tak samo, jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta.
Nieczystym również stawał się każdy człowiek, który ją dotknął, co mogło prowadzić do zerwania kontaktów rodzinnych. Z pewnością była bardzo zdesperowana i nie widziała już żadnej nadziei dla siebie po za Jezusem Chrystusem. Ciężko nam dzisiaj to sobie wyobrazić, bo mamy w miarę łatwy dostęp do lekarza i leków, które mogą nam pomóc na wiele schorzeń, ale wtedy sytuacja była zupełnie inna.
Jest kilka rzeczy na które chciałbym w sposób szczególny podkreślić.
1.      Po pierwsze Jezus prawdziwie pomaga w odróżnieniu od świata. Jak często ludzie szukają pomocy i odpowiedzi w świecie na swoje problemy tak jak ta biedna kobieta. Wydała wszystkie pieniądze jakie miała na lekarzy i nic jej się nie poprawiło, ewangelista Marek mówi nawet, że jej się pogorszyło. Świat i odpowiedzi tego świata na nasze problemy nie mogą przynieść nam prawdziwej ulgi. Chociaż wielokrotnie jesteśmy bombardowani różnymi hasłami, filozofiami, nowinkami technicznymi i osiągnieciami medycznymi, które rzekomo rozwiążą wszystkie nasze problemy. To jednak jest to wielkie oszustwo i nie przynosi nam prawdziwej ulgi, pokoju i zdrowia duchowego.  Wprost przeciwnie, nawet z powodu tych rzeczy nam się pogarsza, bo szukając po za Jezusem stajemy się bardziej sfrustrowani i nieszczęśliwi, zgorzkniali, zawiedzeni. Wprawdzie poprawia się trochę komfort naszego życia, ale czy to daje nam prawdziwe oparcie i pomoc w chwili, gdy trzeba stanąć przed Bogiem, gdy przyjdzie dzień śmierci i sądu?  Ludzie nie znający Jezusa są na etapie ciągłego poszukiwania, poszukują odpowiedzi na szczęśliwe i spełnione życie, ale tak długo jak tego wszystkiego będą szukać po za Jezusem tak długo tego nie znajdą jak ta biedna kobieta. Tylko Jezus był w stanie jej pomóc, był w stanie ją zbawić i dać jej prawdziwą ulgę.
2.      Po drugie Bóg widzi każdy nieśmiały krok w jego  stronę.
Zobaczcie jak wielki tłum ludzi w tym czasie cisnął się do Jezusa. Tak jak powiedział Piotr, że wielu się go dotykało i wielu się o Niego ocierało. Ale większość tych ludzi nie przyszła do Jezusa po pomoc. Większość tych ludzi nie widziała w Jezusie swojego Zbawiciela, który stał się dla nich jedyną nadzieją. Niektórzy przyszli z ciekawości żeby zobaczyć uzdrowienia inni podziwiali Go za odwagę i stanowczość jeszcze inni byli ciekawi co to, za wielki nauczyciel o którym teraz tak wiele się mówi. Ale wielu z nich nie poznało Go i nie doświadczyli zbawienia. A owa kobieta w nieśmiały i bojaźliwy sposób zwróciła się do Jezusa i nawet nie zwróciła się bezpośrednio tylko dotknęła się Jego szaty i On to widział. Widział stan jej serca i pragnienie i nie pozostawił jej bez pomocy. Jeśli czynisz szczere kroki w kierunku Boga, może są one nieśmiałe i wydają ci się niewielkie, to wiedz, że Bóg je widzi i wyjdzie ci naprzeciw jak w przypadku tej kobiety. Ale musisz te kroki czynić, musisz wyjść z tego tłumu i zwrócić się do Niego. Może masz obawy, może nie wiesz co dalej będzie i jak potoczy się twoja przyszłość kiedy postanowisz zaufać Chrystusowi. Ja również nie wiem co dokładnie się stanie, ale jednego możesz być pewien On Bóg wszechmogący, nasz Pan Jezus Chrystus zwróci się w twoją stronę.
3.       Trzecia rzecz to, wiara w Chrystusa wyzwala Jego zbawczą moc. Zabawienie, które oferuje Chrystus jest dla każdego człowieka i Pan Jezus wzywa i mówi:
Mateusza 11:28  Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Apostoł Paweł zaś:
Rzymian 3:24  I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,
3:25  Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez

Tak więc życie wieczne i Boże błogosławieństwo jest na wyciągnięcie ręki dla każdego, ale dla każdego, który w Chrystusa uwierzy. Dla każdego, który Jemu zaufa i zwróci się do Niego z tą potrzebą. Wielu było i wielu się ocierało jak dzisiaj, gdy ludzie chodzą do kościoła czynią rytuały, ale to wszystko sztuczne, mechaniczne bez prawdziwej wiary. A nawet jak czynią to szczerze, to szczerość jeszcze nikogo nie zbawiła.  Zbawienie i przebaczenie grzechów pochodzi od Chrystusa, a nie naszych starań. Kobieta ta była niezwykle obciążona i gdy uwierzyła w Jezusa doświadczyła uzdrowienia i zbawienia. Może nam się wydawać, że dar, który otrzymała był nie współmiernie durzy w stosunku do tego co uczyniła, bo co  uczyniła? Przyszła i się Go dotknęła, ale wcześniej jeszcze powiedziała w swoim sercu „jeśli tylko to uczynię będę zdrowa”. Czy ty wiesz, że jeśli dotkniesz się Jezusa będziesz zdrowy? Czy masz takie przekonanie w swoim sercu, że On jedna nas z Bogiem? Takie jest Boże zbawienie. Ono już się dokonało i zostało przypieczętowane Krwią Chrystusa. Dzisiaj możesz przyjść i je otrzymać darmo jeśli tylko dotkniesz się Go z wiarą.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń