poniedziałek, 5 maja 2014

Nienaruszalność Pisma.

To, że mamy Biblię i mamy do niej swobodny dostęp jest niezwykłym błogosławieństwem. Dlatego, że treść tej księgi ma moc odmienić życie każdego człowieka. Słowa z tej księgi przynoszą nam poznanie Boga, pocieszenie, zbawienie, zachętę w chwilach gdy mamy wszystkiego dosyć.
Słynni buntownicy, którzy zatopili brytyjski okręt „Bounty”, osiedlili się razem z kobietami na samotnej wyspie Pitcairn w 1788 roku. W grupie tej było dziewięciu brytyjskich marynarzy, sześciu mężczyzn i dziewięć kobiet z Tahiti oraz jedna szesnastoletnia dziewczyna. Jeden z żeglarzy zajął się produkcją alkoholu. Wkrótce cała wyspa wpadła w nałóg pijaństwa. Nieporozumienia wśród mężczyzn i kobiet przerodziły się w krwawe porachunki tak że po czterech latach na wyspie zostało tylko dwóch mężczyzn. Po pewnym czasie jeden mężczyzn którzy wylądowali na wyspie - Aleksander Smith w jednej ze skrzyń zabranych z okrętu znalazł Biblię. Zaczął ją czytać i uczyć innych tego, czego sam się dowiedział. W jego życiu nastąpiła zmiana i wkrótce takie samo doświadczenie przeżyli wszyscy mieszkańcy wyspy. Mieszkańcy Pitcairn byli zupełnie odcięci od świata aż do roku 1808. W roku tym przypłynął do nich statek amerykański „Topaz”. Załoga statku stwierdziła, że wyspiarze to społeczność ludzi inteligentnych, bogatych, nie pijących alkoholu. Na wyspie nie popełniano przestępstw, nie było więzienia. Biblia zamieniła tę wyspę z piekła na ziemi na krainę pokoju i radości, jaką Bóg zaplanował dla wszystkich ludzi. Do dzisiaj na tej wyspie najcenniejszą pamiątką jest owa Biblia znajdująca się w tamtejszym kościele. Żadna inna księga nie posiada w sobie mocy, by zmienić w taki sposób życie człowieka
Ostatnio czytając księgę Powtórzonego Prawa zwróciłem uwagę na to jak ważny jest ten właściwy fundament na którym możemy zbudować trwałe szczęśliwe życie. Tym fundamentem oczywiście jest Słowo Boże. Jeśli tylko dbamy o to, by przekazywać właściwą jego treść i wprowadzać je w życie naszych rodzin, dzieci, to będziemy widzieć tego dobre owoce. Bóg powiedział do Izraela:
Ks. Powtórzonego Prawa 4:2  Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.
W innym fragmencie czytamy
Przypowieści Salomona 30:5  Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.
6  Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.
Bóg często podkreśla  jak ważny jest autorytet Jego Słowa, że wtedy kiedy czynimy to, co On mówi jesteśmy przez Niego błogosławieni. Ale jeśli próbujemy majstrować przy Bożym Słowie, zmieniać je, dodawać coś do Jego treści, ulepszać czy odrzucać Jego przesłanie, bo wiemy lepiej, to wtedy będziemy mieli kłopoty.
Po pierwsze gdy nie oddajemy Bogu czci z godnie z Jego Słowem Bóg nie może przyjąć naszego uwielbienia. Możemy robić cuda na kiju wspaniałą ceremonię i dla ludzkiego oka może, to być niezwykle ekscytujące i pociągające. Ale dla Boga nie będzie to miało żadnego znaczenia jeśli nie będzie to cześć oddawana w taki sposób jak Bóg chce.
Po drugie gdy zmieniamy treść Bożego Słowa traci ono moc, Bóg wtedy nie stoi z nim i nie przyznaje się do niego. Jestem przekonany, że gdyby mieszkańcy tej wyspy znaleźli inną księgę, może zbliżoną do Biblii lub przekazującą inne treści religijne, lub nawet książkę opartą na Biblii, to nie doznaliby tak głębokiej przemiany jak pod wpływem tej księgi.
Bóg powiedział:
Izajasza 55:10  Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,
55:11  Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.
Dlatego musimy dbać o to, by w naszym kościele było zwiastowane słowo Boże, by z  naszych kazalnic płynęło słowo Boże, a nie polityka, filozofia ludzkie pomysły i przekonania.
Po trzecie gdy zmieniamy treść Bożego słowa narażamy się na Boży sąd i srogą odpłatę.  
Jeśli byśmy próbowali zmienić prawa ustalone przez państwo w naszym mieście z pewnością nie spotkalibyśmy się z życzliwością, tym bardziej jeśli zmieniamy prawa Boże.
Jan w Ks. Objawienia po tym jak otrzymał wizje i spisał  ją w taki sposób zakończył jej treść
Objawienie 22:18  Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
19  A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.
 Chociaż Słowa Jana odnoszą się głównie do Ks. Objawienia to uważam, że nie bez powodu znalazły się w Ostatniej Ks. Pisma Świętego i to jeszcze w ostatnich wersetach.  Kościół w swojej Historii zawsze traktował te słowa jako zakończone Objawienie, że to  co Bóg chciał nam przekazać odnośnie swojej woli umieścił w Piśmie Św. 


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń