wtorek, 27 maja 2014

Poznawać Boga część II

    1.      Kim jest Bóg dla tych którzy nie znają go lub nie wierzą w niego? I kim jest Bóg dla tych którzy poznali go przez wiarę w Jezusa Chrystusa?
Często mówi się, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi, a Bóg jest dla nich ojcem. Ale Biblia mówi że wszyscy ludzie są stworzeniami Bożymi, a Ojcem Bóg jest tylko  dla tych, których zrodził duchowo.
    a.      Jaki Bóg ma stosunek do ludzi, którzy go nie znają?
Jana 3,36;  1 Jana 5,10; Rzymian 1,18-21; 2 Tesaloniczn 1,8
  ü  Bóg chce, by wszyscy ludzie stali się jego dziećmi 1 Tmoteusza 2,4; Izajasza 45,22
b.      Jaki Bóg ma stosunek do ludzi, którzy go znają i uwierzyli w niego Przez Jezusa Chrystusa?
Jana 1,12; 2 Koryntian 6,17-18; Galacjan 4,6; 1 Jana 1,3; Jana 20,17
c.       Co to znaczy, że Bóg jest dla wierzących Ojcem?
ü  Bóg Ojciec w szczególny sposób troszczy się o wierzących jak Ojciec o swoje dzieci
Mateusza 6,8; 1 Piotra 5,7 Hebrajczyków 13,5-6; Jana 14,1-2
ü  Bóg w szczególny sposób odpowiada na modlitwy swoich dzieci.
Mateusza 7,11; Mateusza 6,9-15
ü  Bóg jako Ojciec wychowuje swoje dzieci
Hebrajczyków 12,5-10; 1 Koryntian 11,27-32
ü  Bóg patrzy na swoje dzieci i odpowiednio je obdarowuje i nagradza.
Mateusza 6,4; 6,6; 6,18
ü  Bóg kocha swoje dzieci
1 Jana 3,1; 1 Jana 4,15 Jana 3,16
ü  Bóg ma dziedzictwo dla swoich dzieci
Rzymian 8,17
ü  Bóg zachowuje nas od swojego gniewu
Rzymian 5,9-10
ü  Boże dzieci mają wolny przystęp do Boga ojca przez ofiarę Jezusa

Efezjan 2,18; 3,12 Hebrajczyków 4,15-16

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń