wtorek, 13 maja 2014

Poznawać Boga część I

Bóg jako stwórca nie chce się ukrywać przed swoim stworzeniem, ale chce być poznany i chce, by Jego stworzenie oddawało Mu chwałę. Dlatego przez wieki objawiał się w różny sposób i w różnych czasach, by człowiek mógł Go poznać. Ale Boga nie możemy poznać jak wielu uważa przez medytacje, filozofie, naukę, nasz intelekt czy nasze uczucia. Bóg informacje o sobie umieścił w Piśmie i jeśli chcemy cos wiedzieć o Bogu musimy sięgnąć do Pisma.
    1.      Kim w ogóle jest Bóg?
     a.      Bóg jest stworzycielem.
Z pierwszej Ks. Rodzaju dowiadujemy się, że Bóg jest stworzycielem i powołał do istnienia mocą swojego słowa wszystko co nasz otacza. (2 Mój. 20, 11) (Psalm 102, 26) Izajasza 42,5; 45, 18; 48;13. On jest autorem nieba i ziemi i wszystkich stworzeń i wszystko należy do niego
b.      Bóg stwórca jest jedyny i nie ma innych Bogów oprócz niego.
Ludzie często nie mają jasności co do właściwego rozeznania kim jest prawdziwy Bóg. Czasami uważają, że jest wiele Bogów jak np. mitologii greckiej i innych pogańskich kulturach. Inni mówią, że nie ma znaczenia jakie są nazwy i tak wszyscy zwracają się do tego samego Boga. Ale Bóg często dawał o sobie znać, że On jest jeden jedyny i tylko do niego należy się zwracać.
2 Mój 20, 2-3 Izajasza 46,9-12 Izajasza 45,56; 45,22; 44,9-20
c.       Bóg jest najwyższy i największy.
Bóg w swojej mocy i mądrości jest najwyższy i największy. Żadna istota we wszechświecie nie dorównuje Bogu w jego wielkości, mocy i mądrości. Żadna istota również nie może się z Nim równać. Między stworzeniem a stwórcą jest tak ogromna przepaść jak między człowiekiem a prymitywnymi organizmami. Skoro inteligentne stworzenia jak człowiek są wstanie tworzyć niezwykłe rzeczy dzięki swojej inteligencji ileż bardziej Stwórca tych stworzeń.
1 Ks. Mój 14,18-20; Psalm 46,11; Psalm 89,6-8 Izajasza 40,18-25; Jeremiasza 10,6.
Możemy zadać pytanie czy wobec tego Bóg zajmuje najwyższe miejsce w naszym życiu?
d.      W Biblii znajdujemy różne Imiona Boga i tytuły Boga np. „Elohim” – mocny, silny występuje ponad 2700 razy lub „El” – Bóg, albo Elszadaj – Bóg wszechmocny. Ale imię Jahwe wyróżnia się spośród innych imion. Warto zrobić osobne studium na temat imion i tytułów Boga przedstawionych w Biblii. Ale najczęstszym imieniem Boga jest Imię Jahwe użyte ponad 6800 tys. razy w Starym Testamencie. Imię to oznacza „Jestem który Jestem” lub niektórzy tłumacze oddają słowami „Ja jestem”. Żydzi traktowali to imię z niezwykłą powagą szczególnie w czasach powygnaniowych i przestali używać tego imienia w obawie przed profanacją. Więc tam gdzie w Biblii ono się pojawiało mówili Adonaj – Pan. Co ciekawe świadkowe Jehowy, którzy kładą taki nacisk na Imię Boże, czczą Jehowe, a nie Jahwe. Imię jehowa jest błędną hybrydą imienia Jahwe powstałą w późnym średniowieczy gdy wzięto samogłoski spod „Adonaj” i wstawiono w tetragram JHWH w ten sposób powstała jehowa.
2 Mój 3,14 Jezus również przedstawiał się tym imieniem Jana 18,6; Jana 13,19; Jana 8,58

2.      Przymioty Boga
Bliżej poznajemy Boga gdy poznajemy jego przymioty, charakterystyczne cechy dla Jego osoby
a.      Bóg jest wieczny
W odróżnieniu od stworzenia Bóg się nigdy nie starzeje i czas nad nim nie panuje. To On jest stwórcą czasu, ale sam nie jest od niego zależny. Bóg też jako jedyny nie ma początku i końca. Czyli nigdy nie było takiego okresy gdy Boga nie było i nigdy nie będzie takiego  okresu gdy Boga nie będzie. Bóg był zawsze, jeszcze przed stworzeniem, gdy nic nie było był Bóg.
Psalm 90, 2; Psalm 93,2 Psalm 102,26-27 1 Tymoteusza 6,15-16 Hebrajczyków 13,8
b.      Bóg jest wszystkowiedzący.
Stworzenie ma ograniczoną wiedzę i nie może wiedzieć wszystkiego, ale nie tak  jest z Bogiem. Bóg wie o  każdej sprawie pod niebem, o każdej sprawie która ma miejsce, zna również wszystkie myśli i zamysły wszystkich stworzeń
 On widzi - Przypowieści 15,3; 5,21 zna myśli i czyny – Psalm 139,2-4 wie wszystko o stworzeniu Hebrajczyków 4,13; Mateusza 10,29 Daniela 2,22
c.       Bóg jest wszechobecny.
Ciężko nam to pojąć, ale Biblia uczy, że Bóg jest wszędzie i przenika wszystko, dlatego nie ma takiego miejsca gdzie moglibyśmy ukryć się przed Nim. Czasami myśli gdzieś podświadomie że Bóg w niektórych sytuacjach nas nie widzi, ale prawda jest taka, że całe nasze życie jest prowadzone przed oczami Boga. On jest świadkiem każdego zdarzenia i każdej sytuacji i jest na każdym miejscu.
Psalm 139,5-12 Dzieje 17,24-28
d.      Bóg jest wszechmocny.
Dla Boga nic nie ma niemożliwego, wszystko co chce i co zamierza, to uczyni. Żadna istota nie jest w stanie Mu się przeciwstawić i pokrzyżować Jego planów. Żadne okoliczności nie są w stanie Go zaskoczyć i spowodować, że wcześniejsza Jego decyzja misi zostać zmieniona. Dlatego Jego plany i zamierzenia są niezagrożone i możemy być całkowicie pewni, że  to co postanowił spełni się.
Psalm 115,3; 135,6; 33,11; Łukasza 1,37
e.      Bóg jest święty.
Biblia uczy nas, że Bóg jest święty. Co to znaczy że Bóg jest święty? To znaczy, że Bóg czysty i nieskazitelny, nie ma w nim żadnej ciemności i żadnej skazy. Bóg również jest oddzielony i wyniesiony wysoko, inny od stworzenia, godzien wszelkiej chwały i czci
Izajasza 6,3 3 Ks. 3 Mojżeszowa 20,26
f.        Bóg jest sprawiedliwy.
Sprawiedliwość Boża wiarze z nagrodą i karą. On jest w stanie jako jedyny osądzić każdy uczynek i każdą myśl i wszelką motywacje, bo wie wszystko. To że jest sprawiedliwy oznacza również, że nigdy nie przekracza praw, które sam ustanowił. Każdemu odpłaca tak jak na to zasłużył. Dlatego też jego sprawiedliwość wymagała ukarania grzechu. Bóg nie mógł płazem i nie może puścić żadnego grzechu, bo wtedy nie byłby sprawiedliwy, więc ukarał grzech w Chrystusie.
5 Mój 32,4; Psalm 97,2; 99,4 Rzym 2,5

g.      Bóg jest miłością i jest też miłosierny
Bóg również kocha swoje stworzenie i lituje się nad nim odpuszczając  mu grzech i odpowiadając na modlitwy. Pomaga również w krzywdzie gdy widzi niesprawiedliwość, lituje się i przychodzi z pomocą.
1 Jana 4,10-11; Psalm 103,13; 103,8 Joela 2,13; Jakuba 5,11
h.      Bóg jest mądry
Wydaje mi się, że często mamy tendencje o tym zapominać. Ciągle byśmy chcieli Boga poprawiać i mówić „Boże to nie tak, to trzeba inaczej tak się nie da”. Ale Bóg nie potrzebuje naszych pouczeń i uwag. On wszystko wie i zawsze czyni to co właściwe. Z powody braku wiary i wiedzy o Bogu może nam się wydawać, że Bóg czegoś nie wie lub w jakiejś dziedzinie brakuje Mu mądrości. Ale to  jest nasze subiektywne przekonanie wynikające z naszej grzeszności
Psalm 147,4-5 Psalm 139,17-18 Izajasza 40,26 Rzymian 11,33
Jaka jest różnica między wiedzą a mądrością? Wiedzę zdobywamy dzięki nauce i poznawaniu nowych rzeczy, mądrość natomiast zdobywamy dzięki wnikliwości i wrażliwości na rzeczy, które poznajemy. W ten sposób ze zdobytej wiedzy możemy zrobić dobry użytek.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń