wtorek, 16 września 2014

Miłować bliźniego Ew. Mat. 22:39


Drodzy jakiś czas temu mieliśmy spotkanie na temat „znać i kochać Boga”. Dzisiaj trochę sobie porozmawiamy o miłości do bliźniego.  Z powodu braku miłości w rodzinie, w kościele i w naszych relacjach z innymi wynika często wiele  problemów, kłótni, wrogości itp... rzeczy
Jezus dał nam dwa największe przykazania. Pierwsze przykazanie to kochać Boga z całego serca (Mat 22,37). A drugie przykazanie podobne temu, że mamy kochać bliźniego jak siebie samego
Jak myślicie dlaczego Jezus powiedział, że należy kochać bliźniego jak siebie samego?
Nikt nie musi nas uczyć miłości do siebie samego. W jaki sposób miłość do siebie się objawia?

1.      Jakie cechy ma miłość o której mówi Jezus? 1 List Pawła do Koryntian 13,4-7ü  Cierpliwa – co to znaczy że miłość jest cierpliwa. Podaj przykłady i dalej. Miłość potrafi czekać cierpliwie gdy ktoś upada, i modlić się o drugiego. Jest cierpliwa w stosunku do drugiego człowieka.
ü  Dobrotliwa - To znaczy, że wybacza błędy, upadki jest łaskawa dla drugiego człowieka i przyjmuje go i jest dla niego uprzejma.
ü  Nie zazdrości-  Miłość nie zazdrości drugiemu talentów, rzeczy, umiejętności, mądrości. Wprost przeciwnie miłość cieszy się gdy ktoś ma i dobrze mu się powodzi i nie życzy człowiekowi źle.
ü  Nie jest Chełpliwa -  Nie zachwyca się sobą i nie chce odbierać dla siebie chwały, chwalić i w ten sposób czuć swoją wyższość od innych.
ü  Nie nadyma się – nie uważa się za kogoś ważnego, że teraz wszyscy muszą się ze mną liczyć i  mnie tytułować.
ü  Nie postępuje nie przystojnie- nie zachowuje się niestosownie przez słowa, gesty, nie stosuje głupich żartów, dwuznacznych gestów, zawsze ma takt i zważa na drugą osobę i stara się nie stawiać jej w niezręcznej sytuacji.
ü  Nie szuka swego – Nie domaga się swoich praw, swojej racji, żeby moje było na wierzchu.
ü  Nie unosi się - Miłość nie daje się wyprowadzić z równowagi, zawsze zachowuje kontrolę i nie da się ponieść nerwom, nie odpłaca tym samym.
ü  Nie myśli nic złego – Nie ma złych myśli o drugim człowieku.  
ü  Nie raduje się z niesprawiedliwości -  Nie cieszy gdy komuś dzieje się krzywda, doświadcza niesprawiedliwości. Nie myśli w sposób jak myśli wielu ludzi „oby tylko mi było dobrze”
ü  Raduje się z prawdy – ma odwagę, by spojrzeć prawdzie w oczy, nie chce przykryć prawdy i słodzić tam gdzie trzeba powiedzieć trudne rzeczy oraz krytykować tam gdzie trzeba pochwalić.
ü  Wszystko zakrywa – Nie przypomina ludziom ich błędów, słabości i potknięć w stylu „a ty tam pamiętasz co zrobiłeś….”. Jest gotowa kochać człowieka mimo jego dziwactw, upadków, niedoskonałości
ü  Wszystkiemu wierzy – Miłość nie jest podejrzliwa jak „urzędnik skarbówki” daje mandat zaufania od razu dla drugiego człowieka.  
ü  Wszystkiego się spodziewa – Nie przekreśla człowieka i zawsze ma nadzieje.
ü  Wszystko znosi – Znosi niesprzyjające okoliczności, prześladowania, trudności, ciężką pracę i obowiązki.

W języku greckim są cztery słowa na określenie miłości:  agape, philos, eros, storge.   Agape jest ten rodzaj miłości widoczny w 1 Kor. 13:4-7. Jest to miłośc bezwarunkowa wyrażająca się w uczynkach. Miłośc ta jest praktyczna i więcej jest decyzją i aktem woli niż uczuciem. Jest to miłość Boga do jego  ludu. Rzymian 13:10  philos jest miłością, która jest między przyjaciółmi i rodziną (Łuk 11:5, Jk. 2:23) przykład przyjaźni Dawida i Jonatana.  Eros dotyczy miłości seksualnej i intymnej i nie znajdziemy tego wyrazu w Biblii.  Słowo storge jest to miłość między członkami rodziny i było używane rzadko w pierwszym wieku.  Również nie znajdziemy tego wyrazu w Nowym Testamencie.

Najczęściej spotykamy słowo Agape w NT.  Jest to miłość, którą widać w czynach.

1 List Jana 3:18   czynem i prawdą

1 List Jana 4:7-8 kto miłuje z Boga się narodził.

1 Piotra 4,8 miłość zakrywa mnóstwo grzechów

Starożytni historycy podają napisał, że Apostoł Jan kiedy był w podeszłym wieku szedł po zborach i powtarzał Słowa „Dzieci, miłujcie się nawzajem.”  Kiedy ktoś go zapytał, dlaczego on wciąż tak mówi, odpowiedział mu, „Ponieważ  jest to przykazanie Pana i wystarczy kiedy ono jest wypełniane.”   

Jesteśmy powołani do miłowania nieprzyjaciół naszych również.

2.                  Ew. Mat 5,44-48

„A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?  A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?  Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.”

3.      Miłość wzajemna jest znakiem ucznia Jezusa Chrystusa .  Ew. Jana 13, 34-35      Nie przez wiedzę, aktywność, gorliwość, religijność, modlitwę, ale przez prawdziwą miłość . Wydaje mi się, że prawdziwa miłość wciąż robi na świecie największe wrażenie. Świat i diabeł są w stanie podrobić wiele rzeczy, religijność, modlitwę, nabożeństwo, chrześcijańską gorliwość, ale nie mogą podrobić bożej miłości, bo jej nie mają.
    

„Miłować bliźniego swego jak siebie samego“  nie jest łatwym zadaniem.  Nie jest to też coś, co przychodzi nam naturalnie. Naturalnie przychodzi nam miłość do samego siebie. Słyszałem historię o żołnierzu, który przykrył granat własnym ciałem podczas wycieczki szkolnej w wojsku i w ten sposób uratował mnóstwo dzieciaków. Ten żołnierz dał wspaniały przykład miłości bliźniego.

Zbory, kościoły w których brakuje miłości bliźniego umierają, ziębną i są mało atrakcyjne.  Taka śmierć jest powolna ale systematyczna.  Nowi ludzie do tego zboru nie chcą chodzić i ci, którzy już są to krok po kroku niszczą  siebie przez kłótnie i niepotrzebne zatargi. A gdzie jest zazdrość i kłótliwość mówi słowo tam niepokój i wszelki zły czyn, (Jak. 3,16)

Miłować bliźniego swego jak siebie samego nie pilnuje tylko własnych interesów, ale ma zważać również na czyjeś życie.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń