wtorek, 2 września 2014

Małżeństwo i rozwód w świetle Biblii.

Drodzy dzisiaj zajmiemy się sprawą małżeństwa i rozwodu. Jak widzimy w dzisiejszym postmodernistycznym społeczeństwie małżeństwo mocno straciło na wartości. Coraz więcej osób się rozwodzi lub w ogóle nie zawiera związków małżeńskich żyjąc na tzw. „kocią łapę”.
Słowo Boże również te sprawy reguluje.
  1.      Czym jest małżeństwo
      a.)    Jest to związek przymierza między mężczyzną, a kobietą w którym  to dwoje tych ludzi decyduje się złączyć się ze sobą i od tego monumentu staja się jednym ciałem. Jest to związek bardzo ścisły do tego stopnia, że Biblia określa ich jednym, czyli następuje złączenie emocjonalne oraz fizyczne. Ks. Rodzaju 2,24; Mateusza 9,5 . Tylko taki związek jest akceptowany przed Bogiem jako małżeństwo i Bóg od początku ochraniał tą relacje między dwojgiem ludzi Hebrajczyków 13,4.
Co możemy powiedzieć o małżeństwie na podstawie powyższych tekstów biblijnych? Czy biblia określa płeć małżonków? Co to oznacza opuścić Ojca i matkę i złączyć się ze sobą?
ü  Małżeństwo to związek wyłącznie między mężczyzną a kobietą. Związki homoseksualne nie są małżeństwem.
ü  Małżeństwo tworzy się wtedy kiedy jest wyraźny moment oddzielenia i wejścia w stan małżeński. Jest to chwila gdy mężczyzna i kobieta postanawiają złączyć się razem przez uroczyste ślubowanie i ogłoszenie że od tej chwili są małżeństwem. Małżeństwem nie są relacje kiedy nie było oficjalnego przejścia ze stanu narzeczeństwa czy chodzenia ze sobą do stanu zaślubin.
ü  Małżeństwo jest związkiem dwóch osób mężczyzny i kobiety,  a nie trzech czy więcej. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę a nie mężczyznę i dwie niewiasty lub odwrotnie. Słowo Boże mówi o pewnym oddzieleniu od Ojca i matki gdy zakładamy nowy związek małżeński.
ü  Małżeństwo jest również świętym związkiem przed Bogiem
2.      Trwałość małżeństwa.
Małżeństwo to związek na całe życie z pewnymi wyjątkami wspomnianymi przez Słowo Boże. Adam z Ewą po złączeniu stali się jednym Marka 10,8 co oznacza trwałość. Czyli Boże zamiary w stosunku do małżeństwa były takie, że jeden wybór na całe życie. Dlatego małżeństwo nigdy nie może być zawierane pochopnie, bez zastanowienia, bez deklaracji i przyrzeczenia wierności. Uroczysty wymiar małżeństwa pomaga nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę. Ma to za zadanie uświadomić nam, że dzieje się naprawdę coś ważnego co  ma trwać całe życie. Bóg wymagał od Izraela trwałości małżeństwa i miał im za złe rozwody Malachiasza 2,13-16
3.      Pismo święte i rozwody
Jak powiedzieliśmy wcześniej wola Bożą jest, by małżeństwo był trwałe przez całe życie człowieka. W Starym Testamencie czytamy o wielożeństwie i o tym że Żydzi oddalali swoje żony wręczając im list rozwodowy Powtórzonego Prawa 24,1. Ale to nie był ideał małżeństwa Marka 10,5. Bożą wola zawsze było żeby małżeństwo było  nierozerwalne Mateusza 19,1-12 Mateusza 5,31-32 1 Koryntian 7,10-11. Rozwód w świetle Biblii jest złem, ale czasami jest złem koniecznym.
Bóg pozwalał wcześniej na list rozwodowy z powodu zatwardziałości serc Izraela, ale gdy przyszedł Jezus słowo Boże zakazuje takich praktyk. Jezu pozostawił jeden wyjątek do rozwodu powód wszeteczeństwa, zdrady Mateusza 5,32; Mateusza 19,9.
ü  Wyjątek wszeteczeństwa zachodzi wtedy gdy jedna ze stron zdradza współmałżonka i nie chce się upamiętać. Wtedy strona zdradzona ma prawo rozwieść się i wstąpić w powtórny związek małżeński. Niektórzy twierdzą, że ten wyjątek dotyczy tylko rozwodu, ale Jezus miał na myśli oddalenie współmałżonka i powtórny związek Mateusza 19,9, bo tego dotyczyło pytanie faryzeuszy. Jednak wyjątek ten nie jest podstawą do rozwodu i powtórnego małżeństwa w każdym przypadku. Gdyby się okazało że  strona która zdradziła współmałżonka żałuje tego czynu i postanawia odwrócić się od tego, upamiętać się. To strona zdradzona powinna przebaczyć, bo najwyższe jest prawo miłości i powinni się pojednać. Gdyby jednak zdrada trwała i nie ma skruchy grzesznika wtedy strona poszkodowana ma prawo  się rozwieść i wstąpić w kolejny związek.
ü  Innym wyjątkiem jest wyjątek Pawłowy
1 Koryntian 7,10 – 15
·         Paweł dopuszcza rozwód jeśli małżonkowie nie mogą się zgodzić, ale powinni pozostać niezamężni 1 Koryntian 7,10-11.
·         Inną sytuacją jest gdy nawraca się jedne z małżonków, a drugi nie. Wtedy gdy strona nienawrócona chce rozwodu, to nawrócony może zgodzić się na taki rozwód i wstąpić w powtórny związek, ale tym razem już z osobą wierzącą 1 Koryntian 7,12-17. Paweł mówi, że w przypadku męża poganina i zony chrześcijanki lub odwrotnie. Gdy strona niewierząca chce się rozwieść, może to uczynić, bo nie są niewolniczo związani. Oznacza, że są sytuacje gdy są niewolniczo związani. Niewolniczo związani są wtedy gdy oboje są nawróceni i znają Pana.
·         Małżeństwo również kończy się, gdy jedna ze stron umiera 1 Koryntian 7,39; Rzymian 7,2-3. Wtedy strona wolna ma prawo wstąpić w powtórny związek małżeński.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń