środa, 9 lutego 2011

Czekamy na zmartwychwstanie.

Chrześcijanie czekają na zmartwychwstanie. Niekiedy może się wydawać, że wielu chrześcijan zatrzymuje się na śmierci i pójściu do nieba, przynajmniej wiele się o tym słyszy w naszych kościołach. Oczywiście prawdą jest, że chcemy wszyscy spotkać się z Chrystusem i po śmierci znaleźć się w niebie. Ale naszym celem jest powstanie z martwych w nowych uwielbionych ciałach, a nie jak wielu myśli przebywać w niebie w stanie ducha bez ciała. Taka koncepcja jest całkowicie niebiblijna. Adam został stworzony w ciele i wiemy, że Bóg uznał to za bardzo dobre. Jak myślimy o zbawieniu, to jakie myśli nam przychodzą do głowy? Założę się, że wielu zbawienie wyobraża sobie jako stan po śmierci, unoszącego się ducha, który jest uwolniony od tej niewoli ciała. Nauczanie biblijne nigdzie nie uczy o zbawieniu części człowieka, ale o zbawieniu całego człowieka. Przez krzyż Chrystusa przyszło odkupienie zarówno ducha jak i ciała. 
Myślę, że problem jaki mamy ze zmartwychwstaniem polega na tym, że próbujemy spoglądać na przyszłe powstanie z martwych przez pryzmat naszego grzesznego ciała. nasze przyszłe ciało będzie zupełnie nowe biblia uczy, że nie będzie skarżone grzechem w żaden sposób.
1 Koryntian 15:42  Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone;
Musimy sobie zadać sprawę z tego, że przyszłe ciało nie będzie chorować i nie będzie umierać i nie będzie poddane takim słabością jak nasze obecne ciała. Jedyne zmartwychwstanie jakie znamy w nowym ciele, to zmartwychwstanie Chrystusa. Nowe ciała, które Bóg da tym co go kochają będą podobne do zmartwychwstałego ciała Chrystusa. Nie będę się zbytnio rozwodził nad tym jakie ono było, ale pragnę zaznaczyć, że zasadnicza różnica miedzy ciałem pierwszym (ziemskim) Chrystusa, a drugim (niebieskim) polega na tym że pierwsze było ciałem cielesnym ziemskim poddanym słabością takim jak zmęczenie, cierpienie. Drugie ciało po zmartwychwstaniu jest ciałem duchowym całkowicie nowym i nie jest poddane ludzkim słabością.
1 Koryntian 15:44  sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.
Każdy chrześcijanin powstanie z martwych do nowego wspaniałego życia w nowym wspaniałym duchowym ciele, które Bóg przygotował dla tych co go miłują,

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń