środa, 23 lutego 2011

Prawdziwa wiara to maraton.

Biblia nie mówi nam jak długo Noe budował arkę. Z pewnością takie przedsięwzięcie wymagało dłuższą ilość czasu. Nawet jeśli przyjmiemy, że Noe zatrudniał pracowników przy budowie, to i tak praca trwałaby kilkadziesiąt lat. Tradycja hebrajska utrzymuje, że Noe pracował przy budowie 120 lat. Biorąc pod uwagę ogrom prac do wykonania, zgromadzenie żywności oraz inne działania związane z tym projektem taki okres jest bardzo prawdopodobny.

Rdz 6:3  I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. 
Bóg zapowiedział przed potopem, że ograniczy życie człowieka do 120 lat. Jeśli Noe rzeczywiście budował arkę 120 lat, to praca Noego nad arką jest doskonałym obrazem całego życia człowieka wierzącego. Noe nie podejmował zadania na kilka tygodni miesięcy czy lat i był tego świadomy, jednocześnie ufając Bogu, że to co powiedział stanie się. Podobnie jest z wiarą chrześcijanina. musimy nastawić się na długi bieg z przeszkodami. Jeśli jako chrześcijanie chcemy łatwo śliznąć się przez życie bez doświadczeń, prześladowań i trudności związanych z życiem Bożych ludzi, to pytanie czy w ogóle jesteśmy wierzący. Ap Paweł powiedział, że jest przekonany o tym, że każdy pobożny wierzący będzie znosił prześladowania.  Tak i Noe wyróżniał się pobożnością i czystością moralną wobec swoich sąsiadów a nadto działał w oparciu o wiarę w Boże Słowo, budując arkę. Z tego też powodu był znienawidzony przez otaczających go ludzi. Śmiało możemy przyjąć, że Noe wzywał do opamiętania i prosił by ludzie zwrócili się do Boga. ostrzegał o nadchodzącym Bożym sądzie objawiającym się wodami potopu. Czy ludzie słuchali Noego? Być może słuchali, ale nie po to, by posłuchać, ale by się pośmiać, nazwać wariatem. Czyniąc tak ściągali na siebie wyrok potępienia. Wracając do obrazu 120 lat widać, że wiara i zbawienie nie jest łatwym przedsięwzięciem, jak i budowa arki nie była łatwa. By tą naszą arkę wiary budować przez cały okres  życia konsekwentnie nie zniechęcając się, musimy przyłożyć ręce do pracy, która wymaga zaangażowania całego naszego intelektu i wszystkich sił. Gdy to zrobimy nie możemy zatrzymać się w połowie drogi. Co by było gdyby Noe zbudował arkę do polowy? Czy mogłaby go uratować? Tak i my wstępując w przymierzże z Bogiem dzięki  krwi Chrystusa nie odwracajmy się w połowie drogi. W odpowiednim czasie odpoczniemy od wszystkich swoich dzieł.
Mateusza 6:19  Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;
20  ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.
21  Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń