środa, 2 lutego 2011

Skąd na świecie wzięło się zło?

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, skąd na świecie wzięło się zło? Pismo Św mówi, że zło nie pochodzi bezpośrednio od Boga. Gdy Bóg stworzył świat i wszystko co na nim to stwierdził że:

Rodzaju 1:31  I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty.
Skoro całe Boże stworzenie było dobre, to mamy pewność, że Bóg nie stworzył zła. Więc jeśli nie Bóg to kto dał początek złu?
Inny fragment Biblijny mówi:
Ezechiela 28:12  Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną na królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan:Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,
13  Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.
14  Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.
15  Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.
16  Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.
17  Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.
Mimo tego, że ten fragment Pisma Św odnosi się do upadku Króla Tyru, to zawiera w sobie też głębszą treść, mówi o stworzeniu Lucyfera i  jego upadku. To właśnie Lucyfer dał początek złu i w jego sercu ono się narodziło. Szatan był zachwycony swoją pięknością, mądrością i doskonałością. Zapomniał, że to wszystko dostał od Boga i ani jednej z tych rzeczy nie zawdzięczał sobie. Stał się pyszny i upadł w grzech dając początek wszelkiemu złu. Następnym dziełem szatana, było nakłonienie do buntu ludzi przeciw Bogu. Diabeł oszukał Ewę, że stanie się jak Bóg jeśli spróbuje owocu z drzewa z którego Bóg zabronił jeść. Poprzez sprytną i kłamliwą namowę skłonił Ewę do zerwania  owocu. Akt nieposłuszeństwa pierwszych ludzi za namową szatana dał początek złu na ziemi. Adam i Ewa zostali oddzieleni, od Boga, tym samym coraz bardziej pogrążając się w grzech. Diabeł triumfował, zwiódł ludzi i przyczynił się do zniszczenia Bożego stworzenia, które było doskonałe.
Więc, to nie Bóg tylko szatan jest twórcą zła. Bóg obiecał, że któregoś dnia stworzy nowy świat na którym nie będzie zła i grzechu, ale w tym nowym świecie będą przebywać tylko ci którzy uwierzą w przesłanie ewangelii o Jezusie Chrystusie. Przyszedł z nieba, by stać się ofiarą przebłagalną za grzechy każdego człowieka. Poniósł męczeńską śmierć będąc zawieszonym na krzyżu. Po trzech dniach powstał z martwych zwyciężając grzech, śmierć i szatna. Dzisiaj ma moc oczyścić z grzechów każdego kto w niego uwierzy i obdarzyć go życiem wiecznym. Jezus Chrystus zawsze na wieki ten sam Królów Król i Panów Pan

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń