poniedziałek, 21 lutego 2011

Świadectwo Noego.

Noe jest uważany za męża wiary i słuszne. Jego wierność i oddanie Bogu oraz posłuszeństwo były niezwykłe. O Noem czytamy w  Rodzaju 6:8  Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.
9  Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.
Noe znalazł łaskę w oczach Pana Boga. Pojawia się pytanie dlaczego właśnie na Noego Bóg łaskawie spojrzał? Dlaczego nie spojrzał równie życzliwie na innych ludzi? Odpowiedzieć pojawia się w 9 wersie "Noe Chodził z Bogiem". Noe szedł poprzez swoje życie z Bogiem. Wszystko cokolwiek robił jak żył o czym myślał i do czego dążył, było podporządkowane Bogu. Bóg w życiu Noego nie był niedzielnym gościem, ale był Bogiem Jego codzienności. Noe każdy dzień przeżywał tak by to co robi znalazło upodobanie w oczach Pana Boga. Jakże inaczej żył Noe niż większość ludzi. najczęściej ludzie poświęcają Bogu mała chwilkę ze swojego życia. Niekiedy jest, to niedziela w kościele innym razem chwila modlitwy i zadumy, ale powierzyć Bogu cały swój czas, prace , pieniądze, rodzinę. Co to, to nie (myśli wielu ludzi). Czy Bóg wymaga od nas tak wielkiego zaangażowania? Takie pytanie można usłyszeć nawet od ludzi uważających się za chrześcijan (wierzących w Boga). Czy Noe zadawał sobie takie pytania gdy zaczynał budować arkę? Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że Noe, by zbudować tak potężną łódź, która miała ocalić życie jego samego i rodziny zaangażował w to, przedsięwzięcie swój czas, swoje pieniądze, swoją rodzinę, zdrowie i wszystko inne co posiadał. Skoro arka jest obrazem zbawienia wiecznego, to tym samym Bóg pokazuje nam przez ta historię jak powinniśmy umacniać i utwierdzać swoje zbawienie, które jest z łaski przez wiarę. Gdyby Noe nie budował arki, to słowo o potopie, które usłyszał na nic by mu się nie przydało. Podobnie i z nami jeśli tylko będziemy słuchaczami słowa a nie poświęcimy swojego życia ewangelii, to zostaniemy potępieni. Nasze zbawienie jest realne i zagwarantowane wtedy kiedy dołożymy wszelkich starań wynikających z Pisma Św, by dać świadectwo wiary i posłuszeństwa Bogu. 
Noe jest nazwany przez Boga człowiekiem sprawiedliwym jest to hebrajskie słowo "tamim" - oznacza pełny, zdrowy, kompletny, lub w zgodzie z prawdą (Noe żył w zgodzie z prawdą Bożą).
W odróżnieniu od innych ludzi współczesnych Noemu, On był zdrowy, pełny i żył w zgodzie z prawdą. Nie chodzi tu o zdrowie fizyczne, ale duchowe. Noe był zdrowy w duchowym sensie, szukał Boga i stronił od grzechu. Między Noem a innymi ludźmi była różnica polegająca na innym zachowaniu sposobie myślenia, postrzegania wartości i otaczającego Go świata. Tamci myśleli o sobie, jedzeniu i piciu, dobrej pracy. Noe natomiast myślał o tym by podobać się Bogu i szukać jego chwały. Tamci poginęli a Noe ocalał.
1 Jana 2:17  I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń