środa, 19 marca 2014

Czy Jezus jest archaniołem Michałem jak twierdzą Świadkowie Jehowy?

Świadkowie mówią, że Jezus jest archaniołem Michałem co jest zupełną nieprawdą.
Po pierwsze Biblia uczy nas, że Jezus jest większy od aniołów, a sam nie jest aniołem lecz jest Synem Bożym, Bogiem, który ukształtował wraz z Ojcem ziemie i niebiosa.
Hebrajczyków 1,5-14
Niech ci oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży(w. 6). Czy wśród tych aniołów także jest archanioł Michał? Oczywiście, wszyscy aniołowie mają czcić syna również Michał. Więc w tej sytuacji Jezus nie może być Michałem.
Kim są aniołowie (w. 7.14)? Aniołowie są Bożymi posłańcami i sługami Bożymi. Czynią służbę z którą Bóg ich wysyła na rzecz wypełnienia się Bożych planów.
Kim jest Syn Boży według naszego fragmentu?
  ü  Bóg nazywa Go Bogiem (w. 8-9)
  ü  Bóg nazywa Go Panem, który ugruntował ziemię i stworzył niebiosa
ü  Syn także jest wieczny w odróżnieniu od wszystkiego co stworzone.
List Pawła do Kolosan 1,16
Co zostało stworzone w Chrystusie i przez Chrystusa?
ü  Wszystko co jest na niebie i  na ziemi. Czyli wszelka natura, ludzie, zwierzęta, morza, niebo, gwiazdy i kosmos, to są rzeczy widzialne. Ale również rzeczy niewidzialne zostały stworzone dla Niego i przez Niego, to są zwierzchności i władze duchowe jak aniołowie, archaniołowie, cherubini, serafini całe stworzenie, także archanioł Michał został stworzony przez Chrystusa. Więc jak Jezus może być Michałem, Jezus jest Jego stwórcą.
1Tesaloniczna 4:16  Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
Czy Jezus w tym fragmencie to archanioł jak uważają Świadkowie Jehowy? Oczywiście, że nie.  Pan Jezus stępuje na głos archanioła i trąby Bożej. Prawdopodobnie głos archanioła, to ogłoszenie tego wielkiego wydarzenia jakim jest powtórne przyjście Chrystusa. Najwyraźniej wspomniany archanioł jest wyznaczony przez Boga, by to ogłosić i wtedy Jezus stąpi. Również nie jest powiedziane, że ten głos, to będzie głos Michała, być może tak, ale tego  nie wiemy. Będzie to głos jakiegoś archanioła, wprawdzie Biblia tylko o Michale mówi, że jest archaniołem, jednak nie możemy powiedzieć na pewno, że nie ma innych, bo Słowo Boże milczy na ten temat.

Z Archaniołem Michałem pierwszy raz spotykamy się w Ks. Daniela
Daniela 10:13  Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,

Dan 10:21  Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.

Czego dowiadujemy się o Michale z tych fragmentów?
ü   Michał jest jednym z pierwszych i najważniejszych aniołów.
ü  Jest księciem anielskim, czyli można wnioskować z tego, ze wśród aniołów w Niebie ma wysoką pozycje.
ü  Jest również aniołem mającym większą pozycje aniołowie ale nie jest Synem Bożym w takim sensie jak jest nim Jezus
Daniela 12:1   Za dni owych pojawi się Michał, wielki książę, opiekun synów twojego ludu. Będzie to czas ucisku, jakiego dotąd jeszcze nigdy nie było, odkąd istnieje ten naród. Ale synowie narodu twego ocaleją w dniach owych: ci wszyscy, którzy są zapisani w księdze.
Czego dowiadujemy się o aniele Michale z tego fragmentu?
ü  Michał jest opiekunem Izraela lub w ogóle ludu Bożego i takie zadanie dostał od Boga. Zgadza się z tym co czytaliśmy w liście do Hebrajczyków(1,14), że aniołowie są posłanymi duchami, by pomagać i opiekować się ludźmi mającymi dostąpić zbawienia.
Inny tekst dotyczący archanioła Michała znajdujemy w liście Judy
Judy 1:9  Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi.
Czy Juda nazywa Michała Jezusem Chrystusem? Oczywiście nie, Juda nazywa Michała archaniołem, a Jezusa nazywa Panem (w. 4). Wyraźnie widać, że rozdziela te dwie osoby.

W Ks. Objawienia znajdujemy się ostatni tekst dotyczący archanioła Michała
Objawienie 12:7  I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
ü  Z tego tekstu wynika, że archanioł Michał stoi na czele  aniołów w Niebie jest powiedziane „że Michał i aniołowie jego stoczyli bój z szatanem”. Ale Jezus jest ich stwórcą. O nim czytamy
1Piotra 3:22  Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.
ü  Jezusowi poddani są wszyscy aniołowie włącznie z archaniołem  Michałem.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń