wtorek, 25 marca 2014

Zwycięstwo w pokuszeniu.

Biblia mówi, że jako chrześcijanie będziemy doświadczali pokus i prób i musimy nauczyć się odpierać różne pokuszenia i wytrwać w różnych próbach, które przyjdą na nasze życie. Przed nawróceniem grzech, był naturalnym naszym stanem nie opieraliśmy się zbytnio jemu i nie walczyliśmy gdy przychodziły pokusy, ale teraz Bóg oczekuje od nas, że nie będziemy się grzechowi poddawać.
Czym są pokusy?
„Pokusa lób próba” rozumiemy jako zachętę do przekroczenia wyznaczonej granicy przez Boga. Dla chrześcijan jest to odczuwane jako popychanie do grzechu.
Słowo „pokusa lub próba”  w Nowym Testamencie ma źródło w greckim słowie  peirasmos i ma oznacza „wabienie do grzechu.
    1.      Jak myślisz jakie są źródła pokus?
    Biblia mówi o kilku możliwych źródłach z których pochodzi            zachęta do grzechu.
 ü  Pierwszym źródłem jest Szatan lub złe duchy czyli demony.
Mateusza 4,1-11; Rodzaju 3,1-6; 1Piotra 5,8-9 Efez 6,11-12
ü  Drugim źródłem jesteśmy my sami
Jakuba 1,12-15; Marka 7,18-23; Galacjan 5,17
ü  Jeszcze jednym źródłem pokus może być świat, których wychodzi do nas z propozycją grzechu. Ale nie chodzi o stworzenie jak niebo, gwiazdy, góry itp. Słowo Boże mówiąc o świecie ma także na myśli bezbożny system, który uczynił szatan oraz człowiek, żeby zaspokajać swoje pożądliwości. To może być świat sztuki, religii, edukacji, kultury, polityki, mody itp… 1 Jana 2,15-17 Jak 4,4 2 Tym 4,10 Ew. Jana 15,18-19
2.      Biblia mówi nam o trzech rodzajach pokus  jakie spotykamy w naszym życiu.
1 Jana 2,15-17
Spróbuj wymienić  rodzaje pokus jakie wymienia Jan? Spróbuj dopasować te rodzaje pokus do kuszenia Chrystusa Mat, 4,1-11 i kuszenia Ewy Rodz. 3,1-6
ü  Pożądliwość ciała. Spraw, by te kamienie stały się chlebem Mat, 4,3
Jakie są inne przykłady pożądliwości ciała?
obżarstwo, łakomstwo, alkoholizm, nikotynizm, rozpusta, lenistwo itp.
ü  Pożądliwość oczu – dam ci wszystkie królestwa świata Mat 4,8
Jakie są inne przykłady pożądliwości oczu?
chciwość (pieniądze, ubrania, dom, ziemia, sprzęt), uzależnienie od mediów (telewizja, wideo, czasopisma, internet) itp.
ü  Pycha życia. Jeśli jesteś Synem Bożym żuć się w dół Mat. 4,6
Jakie są inne przykłady pychy życia?
chęć imponowania innym, duma, egoizm, zazdrość, żądza władzy itp.
W naszym życiu istnieje o wiele więcej dziedzin i rzeczy mogących stać się dla nas pokusą. Mogą to być np. nasze myśli, drwiny ze strony niechrześcijan, filozofia, błędne nauki religijne, prześladowania, cierpienia, choroby, kłopoty, niewłaściwe towarzystwo ale zawsze te pokusy mają swoje źródło w którymś z trzech rodzajów prób.

3.      Po co spotykają nas pokusy? 1 Piotra 1,6-7; 1 Piotra 4,12-13; Jakuba 1,2-4
Bóg dopuszcza do naszego życia pokusy, pragnąc doskonalenia naszej wiary.
Poprzez trudności Bóg chce kształtować nas i przemieniać. Możemy w ten sposób mieć udział w cierpieniach Chrystusa inaczej mówiąc upodabniać się do Niego.

ü  Doświadczenia doskonalą naszą wiarę i kształtują ją sprawiając,  że staje coraz bardziej dojrzała.
ü  Próbują naszą wiarę i dają nam prawdziwy jej obraz ukazując nasze słabości.
ü  Próby nas oczyszczają i mają taki wpływ jak ogień na złoto. Złoto pod wpływem wypalania staje się szlachetniejsze, a wszystkie zanieczyszczenia w tym procesie zostają usunięte.
ü  Przez próby i pokusy może doświadczać zwycięstw w życiu duchowym ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa.
4.       Jak myślisz czy odczuwanie pokuszenia jest grzechem Hebrajczyków 4,15? Jaka jest różnica i czy w ogóle jest jakaś między pokusą a grzechem Jakuba 1,15?
5.      Jak możemy walczyć z pokusami? Mateusza 4,1-11 Efezjan 6,10-17
Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść 1 Koryntian 10, 13
ü  Jak z pokusami walczył Jezus? Jezus za każdym razem wobec szatana odpowiadał Słowem Bożym.
ü  Zwróć uwagę w jaki sposób nakłaniał do grzechu szatan Ewę. Wobec czego Ewa zaczęła mieć wątpliwości Rodzaju 3,1-5
ü  Kolejnym sposobem walki z pokusami jest chodzenie w Duchu Świętym Galacjan 5,16 Rzymian 8,13-14
ü  Innym sposobem jest uczenie się na pamięć Słowa Bożego i rozmyślanie o nim oraz przechowywanie go w sercu Psalm 119,9-11 Mateusza 6,13
ü  Bądź czujny, by nie ulec pokusie 1 Piotra 5,8
ü  Módl się Mateusza 26,41
ü  Miej postawę chęci posłuszeństwa Chrystusowi Kolosan 2,6;
6.      Co dzieje się z naszą relacją z Bogiem gdy ulegamy pokusie i upadamy w grzech? Co powinniśmy zrobić po tym jak zgrzeszymy? Jak myślisz Czy tracimy Zbawienie? 1 Jana 1,5-2,2
7.      Mamy wspaniałe obietnice, że jeśli będziemy się opierali pokusom, to Bóg da nam zwycięstwo. 2 Piotra 2,9; 1 Koryntian 10,13 Jezus również był kuszony, a jednak nie zgrzeszył i może nam  pomóc gdy my będziemy kuszeni Hebrajczyków. 2,18, Hebrajczyków. 4,15-16

                                                                                                               

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń